Ettei kukaan jäisi yksin – Vamos 15 vuotta nuorten rinnalla

19.9.2023

”Mihin ohjata elämänsä suuntaa hakeva nuori? Miten varmistaa, että nuori todella saa tarvitsemansa tuen ja pääsee eteenpäin?” Tällaiset kysymykset pohdituttivat Diakonissalaitoksen etsiviä nuorisotyöntekijöitä viisitoista vuotta sitten. Tähän tarpeeseen syntyi nyt 15 vuotta täyttävä Vamos, sosiaalinen innovaatio. 

Sinitukkainen nuori nainen katsoo hymyillen kameraan.

”Vamoksen idea oli ja on edelleen aika yksinkertainen: jokainen nuori saa rinnalleen aikuisen ammattilaisen, joka on hänen tukenaan kaikissa elämän asioissa. Toiminnan keskiössä on aina nuori itse, hänen yksilöllinen tarpeensa ja tilanteensa”, sanoo kehittämisestä ja hankkeista vastaava johtaja Terhi Laine Diakonissalaitokselta.

Toimintaa lähdettiin kehittämään vuonna 2008 pienellä tiimillä. Ensimmäisen viiden vuoden aikana innovointi tapahtui nopeasti koko ajan kokeillen ja nuorten tarpeeseen reagoiden. Kasvu 120 työntekijän valtakunnalliseksi toimijaksi on tapahtunut kuitenkin systemaattisesti.

”Jokaisella paikkakunnalla pyrimme vastaamaan juuri sen alueen nuorten tarpeeseen. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi Vantaan Vamos. Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki, ja siksi juuri Vantaalla olemme erikoistuneet vieraskielisten nuorten rinnalla kulkijuuteen”, Laine sanoo.

Vamoksessa on alusta alkaen havainnoitu myös hiljaisia signaaleja nuorten maailmasta.

”Näiden pohjalta olemme tehneet työtä mm. pudokkuuden ehkäisemiseksi, maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä radikalisoitumisen torjumiseksi. Viime aikoina olemme antaneet oman panoksemme siihen, että nuorten ei tarvitsisi jonottaa yksin silloin kun he tarvitsevat tukea mielenterveyteen liittyvissä asioissa”, Terhi Laine kertoo.

Ytimessä yksilölliset tarpeet

Vamoksen työ pohjaa samaan vaikuttavaan asiaan kuin viisitoista vuotta sitten: kiireettömään kohtaamiseen ja nuoren tarpeista lähtevään yksilölliseen tukeen.

Vamokseen hakeudutaankin monista syistä. Joillain nuorista elämää on mutkistanut mielenterveyden pulmat, toisilla opintojen katkeaminen, työttömyys, päihteidenkäyttö, asunnottomuus tai esimerkiksi lähipiirin haasteet.

”Vamoksen peruspilareihin on kuulunut alusta alkaen Diakonissalaitoksen tärkeät teemat luottamus, toimijuus ja osallisuus”, sanoo johtaja Terhi Laine.

Luottamusta rakennetaan ensin kahden ihmisen välille – nuoren ja valmentajan – sen jälkeen ryhmään, ja lopulta yhteiskuntaan. Toimijuus puolestaan pysyy aina nuorella: valmentaja on tuki ja tsemppari, mutta ei tee puolesta. Osallisuutta harjoitellaan vertaisten kanssa ja lopulta kohti koulutusta tai työelämää.

Vamoksen toiminnassa on viidentoista vuoden aikana ollut yhteensä yli 16 000 nuorta. Itlan vuonna 2021 tekemän vaikuttavuustutkimuksen mukaan Vamoksen yhteiskunnallinen hyöty on vuosittain yli 10 miljoonaa euroa.

Tärkeintä on kuitenkin se, ettei yksikään nuori jäisi yksin.

”Nuorta on tuettava ja hänet on kohdattava täsmälleen sellaisena ja siinä tilanteessa kuin hän on”, Terhi Laine sanoo.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: