Kärjistyksistä luottamukseen:  Exit-toiminta motivoi harmauteen 

6.9.2022

Exit-toiminta on tarkoitettu väkivaltaisesta ekstremistisestä ajattelusta ja toiminnasta irtautumisen avuksi. Diakonissalaitos tarjoaa tukea väkivaltaisesta aatemaailmasta, toiminnasta ja ympäristöistä irtautumiseen. Exit-työskentelyn lähtökohtana on vahvistaa ihmisen omaa motivaatiota löytää muita keinoja kuin väkivalta erilaisten päämäärien toteuttamiseen. Tässä yhtenä tavoitteena on monipuolistaa ihmisen usein hyvin mustavalkoista käsitystä maailmasta ja vihamielistä suhtautumista toisiin ihmisryhmiin.   

Paljon vierekkäin istuvia ihmisiä.

Väkivaltainen ekstremismi tarkoittaa sitä, että ihminen kokee häntä ympäröivän yhteiskunnan ja todellisuuden olevan turmeltunut. Usein hän kokee, että hänen henkilökohtainen hyvinvointinsa sekä hänen yhteisönsä arvot ja olemassaolo ovat uhattuina. Tilanne on ihmisen käsityksen mukaan uhkaava ja vaatii välitöntä toimintaa. Tällaisessa tilanteessa väkivalta ja toisten vahingoittaminen voivat väkivaltaisesti radikalisoituneen henkilön kannalta olla ratkaisuja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi. Usein voidaan myös ilmaista kärkkäästi, kuinka nykymeno on turmiollista ja uhkaa ihmisten hyvinvointia.    

Tällaisessa todellisuudessa elävän ihmisen kokemiin jyrkkiin vastakkaisuuksiin ja kärjistyneisiin kokemuksiin pyritään tuomaan lisää monitulkintaisuutta Exit-toiminnan avulla. Diakonissalaitoksen Exit-toiminta työskentelee ihmisten kanssa ideologiasta tai maailmankatsomuksesta riippumatta ja pyrkii lisäämään harmaan sävyjä heidän tulkintoihinsa ja kokemuksiinsa. 

Kenelle Exit-toiminta on tarkoitettu?

Exit-toimintaan voivat ottaa yhteyttä kaikki, joita askarruttaa oma tai jonkun toisen suhde ideologialla tai uskonnolla perusteltuun väkivaltaiseen aatemaailmaan ja toimintaan.

Exit-toiminnan tavoite on auttaa ihmisiä irtautumaan väkivaltaisista ääriliikkeistä sekä ääriympäristöistä ja löytämään rakentava paikka ja rooli osana yhteiskuntaa.

Jokaisen yhteydenoton kohdalla arvioidaan erikseen, onko kyseessä Exit-toimintaan kuuluva henkilö. Siis ihminen, jonka tilanne liittyy ideologian, maailmankatsomuksen tai uskonnon oikeuttamaan väkivaltaiseen aatemaailmaan tai toimintaan.  Diakonissalaitoksen järjestöpohjainen Exit-toiminta on osallistujille täysin vapaaehtoista. Tämä johtuu sekä periaatteellisista että käytännöllisistä syistä.  Arvopohjamme mukaan ihmistä ei ole mahdollista ulkopuolelta pakottaa muutokseen. Käytännössä se ei myöskään ole toimiva tai kestävä tapa.  

Miten Exit-palveluun?

Väkivaltaisesti radikalisoitunut ihminen kokee yleensä oma elämäntilanteensa hyvin erilaisena, kuin miten esimerkiksi hänen läheisensä, viranomaiset tai muu yhteiskunta näkevät sen. Se, mitä muut ihmiset pitävät huolestuttavana, vaarallisena ja laittomana toimintana, näyttäytyy välttämättömänä tai sallittuna keinona tavoitella jaloa päämäärää. Päämäärää, jonka eteen saattaa olla valmis uhraamaan jopa henkensä. 

Tapa miten ihminen ohjautuu Exit-palveluihin vaihtelee. Joku voi ottaa itse yhteyttä asiaa kypsyteltyään ja epäilyksen siementen kasvettua suhteessa omaan ekstremistiseen aatemaailmaan ja toimintaan. Tässä tilanteessa ihminen voi kokea mielekkääksi hakea ulkopuolista näkökulmaa ja tukea. Jollekin toiselle syyt yhteydenottoon voivat olla myös hyvin käytännönläheisiä tai tapahtua tutun suosituksesta. Perheenjäsenten läheiset suhteet radikalisoituneeseen tarjoavat aitiopaikan seurata muutoksia ihmisessä.

Toki radikalisoituminen voi tapahtua myös lähipiirin tunnistamatta. Usein myös erilaiset ammattilaiset ovat läheisessä yhteydessä väkivaltaisesti radikalisoituneen henkilön kanssa. Tällaisia henkilöitä voivat olla niin viranomaiset kuin järjestötoimijat. Heidän yhteydenoton tai kannustuksen saattelemana ja ihmisen itsensä suostumuksella voidaan myös järjestää ensimmäinen tapaaminen irtautujan ja Exit-työntekijöiden kesken. Tällaisessa tapaamisessa selvitetään ihmisen tilannetta, asenteita, toiveita ja tekoja. Ihmisen itse kertoman ja jakaman informaation pohjalta tehdään alkukartoitus, jonka perustella sovitaan yhteisestä työskentelystä. Yhteydenotot ovat aina vapaaehtoisia eivätkä velvoita Exit-toimintaan osallistumiseen. On myös mahdollista olla yhteydessä anonyymisti. 

Varsinaisen irtautumista tukevan muutostyön, Exit-toiminnan lisäksi tarjotaan ohjausta, konsultaatioita ja koulutusta viranomaisille ja muille toimijoille väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn ja irtautumisen kysymyksissä. 

Exit-asiakastyön prosessi. Kuvattu Exit-oppaan sivulla 43.

Exit-työn asiakasprosessi alkaa yhteydenoton jälkeen alkukartoituksella. Varsinainen irtautumista tukeva Exit-työskentely perustuu henkilön elämäntilanteen ja tarpeiden arviointiin, joiden pohjalta muodostetaan tavoitteet, joita kohti työskennellään.

Ota yhteyttä

Koetko, että sinulle tai läheisellesi olisi apua Exit-toiminnasta?
Linkki palveluun:  
Exit on vaihtoehto vihalle  Haluatko lukea lisää Exit toiminnasta? Linkki sivulle: Exit-toiminta 

Yhteydenotot: tiedustelut, konsultaatiot: exit@hdl.fi ja +358 50 308 8912

Diakonissalaitoksen Exit-työ Suomessa -opas on ensimmäinen suomalainen kokoomaopas järjestöpohjaisesta Exit-toiminnasta. Se luo tietopohjaa väkivaltaisesta ekstremismistä ilmiönä sekä kuvaa irtautumisen prosessia yksilön näkökulmasta. Opas perustuu käytännön työssä kertyneisiin oppeihin, tutkimustietoon sekä kansainvälisten ja suomalaisten kollegojen kanssa käytyihin keskusteluihin.

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: