Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi sai Diakonissalaitoksen Auroran päivän ensimmäisen kumppanipalkinnon

10.3.2023

Diakonissalaitos jakoi Auroran päivänä 10.3.2023 ensimmäistä kertaa kumppanipalkinnon. Palkinnon sai vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitokselta. Hän on ollut luomassa naapurustotyön laajaa yhteistyöverkostoa eri toimijoiden kuten Diakonissalaitoksen kanssa osana poliisin ennalta estävää työtä.

Mies poliisin virka-asussa.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Heikki Mäkiprosilla on kyky sanoittaa asioita niin, että häntä kuullaan. Huolellisella ajattelullaan ja viestimisellään hän uudistaa suuren yleisön ajattelua samalla vähentäen erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa. Hänen tapansa toimia on vaikuttanut myönteisesti asenteisiin esimerkiksi päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaan. Hän on innovatiivinen ja puolustaa heikossa asemassa elävien ihmisten ihmisarvoa ja oikeuksia. Käytännössä tämä näkyy ja kuuluu esimerkiksi ilmaisuina kuten päihteitä käyttävä IHMINEN.

Heikki Mäkiprosi lähti aikanaan poliisin uralle varusmiespalvelun jälkeen. Toisessa vaakakupissa ollut musiikki jäi, kun lapsiperhearki alkoi. Nykyään musiikki jatkuu argentiinalaisena tangona, jota hän tanssii – ei kilpaillakseen – vaan taiteen ja luovan ilmaisun välineenä jo kahdeksatta vuotta.

”Ihmisten auttaminen oli syy lähteä poliisiksi.  Samoin halu kuulua porukkaan ja tehdä yhdessä porukalla töitä. Se tuottaa edelleen eniten iloa. Ja joukkoon voi liittää ne ihmiset, joiden kanssa on työyhteyksissä päivittäin”, sanoo Heikki Mäkiprosi.

Kahdeksan vuotta sitten hän siirtyi myös Helsingin poliisin ennalta estävän työn ryhmään. Kaikkiaan työtä tekee nelisenkymmentä poliisia. Hän toimii päihdehaittojen vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi yhdessä työparinsa kanssa poliisin alueellisen ongelmanratkaisumallin parissa.

Tänä aikana rikollisuus ja erilaiset ilmiöt ovat kansainvälistyneet. Poliisin toimintaa kyseenalaistetaan enemmän. Sosiaalisen median merkitys on kasvanut. Usein poliisin toimia kuvataan someen.

”On hyvä, että läpinäkyvyys on lisääntynyt poliisin vallankäytössä ja sen eri näkökulmia arvioidaan enemmän. Toisaalta yhteiskunnallisessa keskustelussa tärkeää on saada erilaiset näkökulmat kuuluviin, myös viranomaisten”, arvioi Heikki Mäkiprosi.

Naapurustotyö vähentää pelkoja

Heikki Mäkiprosi on ollut innovoimassa ja kehittämässä naapurustotyötä Sörnäisten Kurvissa. Hän pitää yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa erittäin tärkeänä tuoda arjen turvaa ja ymmärtämystä ihmisten väliseen kanssakäymiseen.

”Ei käskemällä saa paljonkaan aikaan, mutta kyllä päihderiippuvaiset ihmiset samalla tavalla kuin ihmiset yleensä pyrkivät hyviin ratkaisuihin. He siirtyvät esimerkiksi pyynnöstä sivummalle tai siivoavat roskia yhdessä muiden alueen asukkaiden kanssa. Ollaan osa naapurustoa, jossa jokainen tekee osansa.”

Mäkiprosi on ollut itsekin mukana keräämässä roskia yhdessä asukkaiden kanssa ja samalla tullut tutuksi pohdiskelevana poliisina virkapuvussaan Kurvin talkoissa.

Ohikulkijoille kadun elämä voi näyttäytyä aggressiivisena ja pelottavana. Tosiasiassa on enemmän sääntö kuin poikkeus, että ihmisillä on traumaattista taustaa, on vaikeita ihmiskohtaloita, mielen ja muuta sairautta. Ihmisen ymmärtäminen taustaansa vasten voi vähentää pelkoja.

Työssä erityisesti nuorten ja koulujen kanssa toivotaan yhdessä onnistumista niin, että nuoret eivät päätyisi kaduille vaan saisivat elämäänsä suunnan. Kadulla väkivalta määrittää suhteita.

”Ammattilaisten kysymys on, mitä teen sen eteen, että tilanne muuttuisi paremmaksi.  Toiminnan mittareita voivat olla paitsi saavutukset kansainvälisen rikollisuuden ja huumekaupan torjunnassa myös ihmishenkien säästyminen matalan kynnyksen palveluiden kautta. Merkityksellisenä nähdään ihmisarvon edistäminen”, sanoo Mäkiprosi.

Mäkiprosi pitää poliisikollegoidensa kanssa huumeiden valvottua käyttötilakokeilua hyvänä asiana – näin saataisiin ihmisiä ohjattua palvelujen piiriin esimerkiksi korvaushoitoon tai haavanhoitoon ja vähennettyä kalliita sairaalahoitojaksoja. Hän pitää tärkeänä tukena myös Asunto ensin -ratkaisuja päihderiippuvaisille.

Mitä vielä muuttaisit?

Mäkiprosille ajan kuva liittyy riippuvuussairauksiin, päihteiden käyttöön, anoreksiaan ja ulkonäköpaineisiin.  Ihmisille kehittyy paineita suorittaa ja siksi haetaan välillä kontrollia paineensietoon tai vastakohtaisesti pakoa ahdistuksesta huumeita käyttämällä.

Mäkiprosi näkee yhteiskunnassa riippuvuuksien kasvun. Missä kohtaa esimerkiksi oma työ muuttuu riippuvuudeksi?

Työssä häntä harmittaa välillä viranomaisten yhteisten tavoitteiden epäselvyys ja puuttuminen.

”Ei osata hyödyntää tilannetta, jossa päihteidenkäyttäjä saataisiin korvaushoitoon tai vieroitukseen niin, että muutos syntyisi. Ei ole selviä polkuja ja käytäntöjä. Se turhauttaa monia työssä.”

Mäkiprosi opiskelee parhaillaan töiden ohella metsuriksi.

”Metsä rauhoittaa. Keskeinen kysymys on, miten ihminen olisi tasapainossa ilman kiirettä ja pakoa todellisuudesta? Iso huoli on, etteivät vaatimukset ole lasten kohdalla hidastumassa vaan pikemminkin kiihtymässä”, arvioi Mäkiprosi tulevaa.

 Kirjoittaja Iiris Kivimäki työskentelee Diakonissalaitoksen varainhankinnan asiantuntijana. 

 

Mikä on Auroran kumppanipalkinto?

Auroran kumppanipalkinto on uusi vuosittain yhdelle henkilölle tai toimijalle jaettava tunnustus esimerkillisestä yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi Suomessa tai maailmalla. ​

Palkinnon kriteerit kiteytyvät sanoihin rohkeus, yhteistyö ja ihmisarvo.​

Palkittava on omalla toiminnallaan edistänyt yhteiskunnallisen luottamuksen rakentamista, osallisuuden tinkimätöntä vahvistamista, kuulluksi ja näkyväksi tulemista tai rajat ylittävää yhteistyötä heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi.

Palkinnon saajaa saavat ehdottaa kaikki Diakonissalaitoksen työntekijät. Ehdotuksen saajasta tekee asiantuntijatyöryhmä ja siitä päättää Diakonissalaitoksen konsernin johtoryhmä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: