Helsingin Diakonissalaitoksen sairaala

Nainen seisoo potilassängyn vieressä.

Diakonissalaitoksen sairaala oli alunperin tarkoitettu naisille. Ensimmäiset miehet otettiin hoidettavaksi vuonna 1870.

 

Helsingin Diakonissalaitos perustettiin 1867 kulkutautisairaalaksi. Se saavutti nopeasti arvostetun aseman pääkaupungin ja koko Suomen terveydenhuollossa. Sairaalatoiminnan kehittäminen oli yksi diakonissalaitoksen strategisista painopisteistä 1900-luvun lopulle. Laitoksen toiminnan uudelleen asemointi 2000-luvulla johti sairaalatoiminnan alasajoon. Viimeinen sairaalaosasto suljettiin vuonna 2014.

 

Ryhmä naisia harjoittelee sidontaa sairaanhoitajaopintojen osana. Helsingin Diakonissalaitoksen sairaala oli myös heidän harjoittelupaikkansa.

Diakonissalaitoksella aloitettiin sairaanhoitajien koulutus ja diakonissojen luoma kuva sairaanhoitajan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä sairaanhoitajan velvollisuuksista oli esikuvana ammatillisen sairaanhoidon muotoutumiselle.

Moderni sairaala

Arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnittelema sairaalarakennus valmistui 1897. Se oli tiloiltaan Suomen modernein. Käyttöön otettiin uraauurtavasti jako sairasosastoihin; sisätaudit, naistentaudit ja kirurgia. Uuteen sairaalaan oli tehty jopa tilavaraus röntgenlaitetta varten. Varaus laitteelle tehtiin vain muutama kuukausi röntgensäteiden löytämisen jälkeen. Röntgenlaite otettiin käyttöön 1905. Lastenkirurgiaan erikoistunut erillinen sairaala avattiin 1906.

Potilashuone 1930-luvulta. Helsingin Diakonissalaitoksen sairaala.

Vuonna 1897 valmistunut sairaala modernisoitiin 1930-luvun alussa, rakennusta myös korotettiin yhdellä kerroksella. Kuvassa uusi yksityishuone.

Sairaalan potilasmäärä nelinkertaistui 1920-luvulle tultaessa ja oli kasvusuuntaista toiseen maailmansotaan saakka. Sairaalaa laajennettiin ja nykyaikaistettiin ensimmäisen kerran 1930-luvun alussa. Toisen maailmansodan jälkeen sairaanhoidossa tapahtui suuria muutoksia. Uusia tutkimus-, ja hoitomenetelmiä otettiin käyttöön, lääkäreiden lukumäärä moninkertaistui mutta samalla sairaalan ylläpitokustannukset nousivat. Kustannusten jakajaksi otettiin 1960-luvun alussa Helsingin maalaiskunta (Vantaa), joka sijoitti paikallissairaalansa entiseen Lastensairaalan rakennukseen. Sairaalaa laajennettii

Viisi lääkäriä ryhmässä. He ovat tehneet sydänleikkauksen. Helsingin Diakonissalaitoksen sairaala aloitti ohitusleikkaukset 1988.

Sairaalassa aloitettiin vuonna 1988 ohitusleikkaukset. Niitä varten perustettiin Sydänkeskus. Osa leikkauksista tehtiin diakonisena toimintana.

1900-luvun lopulla Diakonissalaitoksen sairaala koostui yksityisestä sairaalatoiminnasta, yksityislääkäreiden vastaanotoista, lääkäriasemista, työterveyshuollosta sekä monista erikoispoliklinikoista ja -yksiköistä. Vuonna 1996 sairaala ja laboratorio liitettiin Diakonissalaitoksen omistamaan Diacor Terveyspalvelut Oy:n. Sairaalatoiminta siirrettiin Ruoholahteen ja sen toiminta keskitettiin päiväkirurgiaan. Sairaalan sai nimen Diacor Ruoholahti*. Vuonna 2004 perustettu Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy perusti vuonna 2011 ikääntyvien hoitoon ja saattohoitoon erikoistuneen sairaalaosaston ja palautti samalla Alppikadulle nimen Helsingin Diakonissalaitoksen sairaala. Osaston toiminta lopetettiin vuonna 2014. Yritysosto vuonna 2020 palautti Diakonissalaitokselle sairaalatoimintaa, Caritas Palvelut Oy:n sairaalan.**

*Lisäys 26.8.2020
Diacor myytiin Terveystalo Oy:lle 2017, kauppa sai vahvistuksen seuraavana vuonna. Tekstissä mainittu sairaala on nyt osa Terveystalon toimintaa. Linkki Terveystalon sivulle avautuu uudessa ikkunassa.

**Lisäys 18.2.2021 ja lokakuussa 2023: Caritas Palvelut Oy sulautetaan osaksi Rinnekodit Oy:n toimintaa 1.11.2023 alkaen. Rinnekodit-markkinointinimeä on käytetty vuoden 2023 alusta lähtien.

 

Kirjoittaja Jaana af Hällström työskentelee Diakonissalaitoksen viestinnässä ja on erikoistunut Diakonissalaitoksen historiaan.

”Diakonissalaitos on aina nauttinut suurta arvonantoa ja sillä on huomattava asema maamme lääketieteen historiassa”
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: