Ihmisarvo on kokemusta siitä, että olet tärkeä, rakas ja arvokas

“Diakonissalaitoksen tehtävänä on rakentaa luottamusta, sillä se on perusta, jolle ihmisarvo vähitellen rakentuu. Luomme yhteisöjä, joissa ihmiset vähitellen alkavat luottaa toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Ihmisarvo on kokemusta siitä, että olet tärkeä, rakas ja arvokas”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström kirjoittaa.

Toimitusjohtaja Olli Holmström. Hänellä on kädessään kyltti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

 

Visiomme Jokaisella ihmisarvoinen elämä asettaa meille kunnianhimoisen tavoitteen, joka kutsuu meidät, kumppanit ja kansalaiset mukaan yhteiseen työhön muuttamaan rohkeasti maailmaa ihmisarvoisemmaksi. Paikaksi, jossa jokainen on arvokas ja ansaitsee tulla kohdatuksi. Tämän kutsun ja tavoitteen olemme kiteyttäneet yhteiseen sloganiin Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Helsingin Diakonissalaitoksen brändinimi lyheni muutama vuosi sitten. Olemme nyt, lyhyesti ja ytimekkäästi Diakonissalaitos.

Nimen uudistuksen taustalla on strategiamme kasvaa ja laajentaa toimintaamme. Sana Helsinki on aiheuttanut nimessämme haasteita ja meidät on koettu vain helsinkiläiseksi ja Helsinki-keskeiseksi palveluntarjoajaksi. Toimimme kuitenkin jo nyt kymmenillä paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja kansainvälisesti monissa eri maissa. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on olla entistä vaikuttavampi valtakunnallinen ja kansainvälinen toimija.

Ihmisarvo – kokemus siitä että on tärkeä, rakas ja arvokas

Diakonissalaitos haluaa vahvistaa mielikuvaa meistä uudistuvana ja helposti lähestyttävänä organisaationa, joka kunnioittaa historiaansa. Diakonissalaitos on jo yli 150 vuotta tehnyt työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi.

Rakennamme luottamusta

Tänä päivänä toimintamme ytimessä on ajatus siitä, että ihminen tarvitsee toisen ihmisen läsnäoloa, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta toimia.

Ihmisarvo on kokemusta, että olet tärkeä, rakas ja arvokas.

Joskus kokemus omasta ihmisarvosta kuitenkin horjuu tai katoaa. Diakonissalaitoksen tehtävänä on rakentaa luottamusta, sillä se on perusta, jolle ihmisarvo vähitellen rakentuu. Luomme eri palveluissamme ja kansalaistoiminnassa yhteisöjä, joissa ihmiset vähitellen alkavat luottaa toisiinsa ja omiin kykyihinsä.

Luottamus on myös aina vastavuoroista. Kun luotamme ihmisiin, he haluavat luottaa takaisin. Luottamus syntyy ensin sanoina vuorovaikutuksessa, sen jälkeen konkreettisina arkielämän pieninä ja suurempina tekoina. Vähitellen pitkäänkin syrjässä ollut ihminen löytää omat kykynsä ja oman paikkansa hänelle tärkeässä yhteisössä.

Ihmisarvon palauttamiseen perustuu myös vaikuttavuutemme. Se näkyy esimerkiksi siinä, kuinka kotiin jumiutunut nuori löytää unelmansa, kadulla koko ikänsä kerjännyt romani solmii ensimmäisen työsopimuksensa, päihdekoukussa elänyt äiti tapaa vuosien jälkeen lapsensa, kymmeniä vuosia asunnottomana elänyt kouluttautuu vertaistoimijaksi tai vuosia työttömänä ollut löytää kutsumuksena vapaaehtoistoiminnasta.

Työtä ihmisarvon puolesta ei tehdä yksin.

Olli Holmström on Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu 20.8.2019 ja sitä on päivitetty maaliskuussa 2022.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: