Itä-Afrikan nuorten rauhanverkosto tuo diasporanuorten ääntä kuuluviin rauhantyössä

17.5.2024

Kolmisenkymmentä nuorta kokoontui Alppikadulle perustamaan Itä-Afrikan nuorten rauhanverkostoa lauantaina 4.5. Suuri kiinnostus tapahtumaa kohtaan kertoo nuorten tarpeesta osallistua vahvemmin rauhan ja sovinnon rakentamiseen Itä-Afrikan maissa. Diakonissalaitos ja #sovinto-ohjelma haluavat tukea nuorten osallisuutta rauhantyössä.

Kolmisenkymmentä nuorta seisoo Diakonissalaitoksen päärakennuksen portailla hymyillen.

Nuoret kokoontuivat yhteiskuvaan rauhanverkoston perustamistapaamisen lopuksi.

Itä-Afrikan alueen konfliktit koskettavat välillisesti myös suomalaisia nuoria, joiden juuret ovat Itä-Afrikan maissa. Kuten useimmille, joihin sota ja levottomuudet vaikuttavat, on rauha näille nuorille erittäin tärkeä asia ja he haluavat tehdä voitavansa sen edistämiseksi. Diakonissalaitos ja #sovinto-ohjelma haluavat tukea nuoria tässä tärkeässä työssä ja tarjota heille mahdollisuuksia työnsä koordinoimiseen ja eteenpäin viemiseen.

Nuorten rauhanverkoston perustaminen nousi ensimmäistä kertaa esiin viime syyskuussa yhteistyössä nuorten kanssa järjestetyssä Nuoret rauhan ja sovinnon rakentajina Somaliassa -tapahtumassa. Toukokuun alussa vihdoin toteutunut verkoston perustamistapaaminen keräsi yhteen yli 30 nuorta kuuntelemaan alustuksia sekä pohtimaan verkoston tavoitteita ja toimintatapoja.

Yhteiskunnallinen tilanne on nuorille haastava

Etelä-Sudanista lähtöisin olevien nuorten avattua tilaisuuden kuultiin eri Itä-Afrikan maiden nuorilta videoviestejä, joissa he kertoivat rauhantyöstään.

Suurin osa väestöstä Itä-Afrikan alueella on nuoria. Nuorten tilanne on haastava työttömyyden, turvattomuuden, poliittisen vakauden ja hyvän hallinnon puutteen sekä korruption vuoksi. Alueen työttömyysasteesta ei ole luotettavaa tietoa, mutta paikallisten lähteiden mukaan työttömien osuus on yli 80 prosenttia, mikä haittaa rauhan saavuttamista alueella.

Alueen epävakaus, nuorten epätoivo tulevaisuutta kohtaan ja demokratiavaje lisäävät myös riskiä nuorten ajautumiselle ääriliikkeiden toimintaan. Mutta monet nuoret myös toimivat eri tavoin rauhan edistämiseksi.

Kuulimme esimerkkejä muun muassa Somaliasta Student Peace Initiativen opiskelijoilta, jotka tekevät ruohonjuuritason työtä sovinnon rakentamiseksi yhteisöissä ja tarjoavat psykososiaalista tukea konflikteissa traumatisoituneille Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyöohjelman tuella.

Nuoret ovat avainasemassa kestävän rauhan rakentamisessa

Suomen rauhanvälityksen suurlähettiläs Jan Wahlberg kertoi alustuksessaan Suomen aloitteista nuorten osallisuuden edistämiseksi rauhantyössä. Suomi on muun muassa laatinut maailman ensimmäisenä maana maailmassa kansallisen toimintaohjelman Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi.

Verkoston perustamiseen paikan päällä osallistunut Somalian nuoriso- ja urheiluministeri Mohamed Barre Mohamud korosti siitä, että Somalian tulevaisuus on maan nuorten harteilla. Itsekin nuori ministeri kertoi, että alle 25-vuotiaat muodostavat 60 prosenttia Afrikan väestöstä.

Ministerin mukaan nuoret ovat joustavia ja innovatiivisia sekä tuovat uusia näkökulmia konfliktien syiden selvittämiseen. Silti nuoret usein sivuutetaan rauhantyössä, ministeri sanoi.

”Nuorten keskeinen rooli rauhanrakentamisessa, sovinnonteossa ja sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ansaitsee tunnustusta ja tukea”, sanoi Barre Mohamud. ”Somaliassa olemmekin jo tehneet useita konkreettisia aloitteita tämän varmistamiseksi.”

Verkosto luo toivoa ja kanavoi toimintaa

Suldaan Said Ahmed, joka työskentelee paitsi Diakonissalaitoksella, myös Suomen ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Afrikan sarven alueella, kertoi omassa puheenvuorossaan terveisiä tuoreelta virkamatkaltaan, jolla hän kävi tapaamassa alueen maiden johtajia ja nuoria. Said Ahmed kertoi alueen tilanteista niin toivoa luovia kuin huolestuttavia asioita, joilla voi olla laajoja vaikutuksia, ellei alueelle saa vakautta.

Vastaperustetun verkoston koordinaattorina toimiva Said Ahmed on kuitenkin toiveikas. “Tämän verkoston perustaminen on taas yksi osoitus siitä, että monet tahot toivovat rauhaa Itä-Afrikkaan ja ovat myös valmiita tekemään konkreettisia aloitteita sen eteen.”

Osallistujat pitivät tapahtumaa onnistuneena ja heillä oli paljon ideoita verkoston toiminnan kehittämiseksi.

”On erittäin tärkeä, että nuoret pääsevät osallistumaan rauhan rakentamiseen”, kertoi tapaamiseen osallistunut Bilal Mohamed Hussein. ”Itse toivon nuorten rauhanverkostolta sitä, että pääsisimme tekemään konkreettista rauhan työtä eikä vain keskustelemaan asioista työpajoissa. Ensimmäisen tapaamisen perusteella vaikuttaisi siltä, että verkosto on hyvä mahdollisuus tuoda nuorten ääni kuuluviin.”

Teksti: Abdi Musse Mohamud

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: