Lääketieteellinen johtaja Jarmo Kantonen 100 terveysalan vaikuttajaa -listalla

9.12.2022

Diakonissalaitoksen konsernin lääketieteellinen johtaja Jarmo Kantonen on nimetty Mediuutisten terveysalan sadan vaikuttajan listalle Yritysmaailma-kategoriassa.

Mies katsoo kameraan ja hymyilee. Hänet valittiin terveysalan vaikuttajien 100:n listalle.

Päihdehoitoon pääsyn kynnys on edelleen liian korkea. Erityisesti minua huolettaa opioidikorvaushoidon saatavuus, toteaa Jarmo Kantonen.

Akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri Jarmo Kantonen aloitti vuosi sitten Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n lääketieteellisenä johtajana. Kuluvan vuoden toukokuun alusta alkaen hän on toiminut koko konsernin lääketieteellisenä johtajana. Tässä roolissa Kantonen on päässyt mukaan niin strategiatyöhön kuin uuden johtamisorganisaation luomiseenkin.

Nimityksen perusteluissa todetaan, että ”väheksytty potilasryhmä eli riippuvuussairaat saivat Terveystalosta Diakonissalaitokselle siirtyneestä Kantosesta kokeneen ja sitoutuneen puolustajan, joka ymmärtää potilaan kokonaisvaltaisen hoidon merkityksen.”

Päihdehoidon kynnys matalammaksi

Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan huumekuolemia oli vuonna 2021 enemmän kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006. Yhdeksi lähiaikojen tärkeimmistä tavoitteistaan Kantonen nimeääkin riippuvuushäiriöisten ihmisten tukemisen muun muassa opioidikorvaushoidon saatavuutta parantamalla, mutta myös valvottujen käyttötilojen kokeilua edistämällä.

Päihdehoitoon pääsyn kynnys on edelleen liian korkea. Erityisesti minua huolettaa opioidikorvaushoidon saatavuus. Hyvinvointialueet näyttävät olevan tämänkin perusasian suhteen vielä lähtökuopissa ja ratkaisut vaihtelevat alueittain, Kantonen huomauttaa Mediuutisten tuoreessa haastattelussa.

Kantonen toteaa Mediuutisissa lisäksi, että on vaikea keksiä hyvinvointialueille vaikuttavampaa palvelua kuin opioidikorvaushoito, joka tutkitusti puolittaa huumeita käyttävien henkilöiden kuolleisuuden.

Päihdehoidon saatavuuden parantaminen on keskeisessä roolissa myös Diakonissalaitoksen hallitusohjelmatavoitteissa, joita Kantonen on ollut mukana laatimassa.

Koko Diakonissalaitoksen konsernilta lämpimät onnittelut Jarmolle!

Lue Jarmo Kantosen haastattelu Mediuutisista.

Tutustu Diakonissalaitoksen hallitusohjelmatavoitteisiin vuosille 2023-2027

Mediuutiset julkaisee terveysalan 100 terveysvaikuttajan listan vuosittain. Se on Mediuutisten toimituksen listaus ihmisistä, jotka toimituksen näkemyksen mukaan ovat vaikuttaneet tänä vuonna merkittävästi terveydenhuoltoon ja vieneet sen toimintaa eteenpäin. Vuoden terveysvaikuttajaksi valittiin tänä vuonna yleislääketieteen professori Juha Auvinen Oulun yliopistosta. Katso kaikki nimetyt täällä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: