Kaapeli voimauttaa ja rakentaa yhteisöjä

Hyvä elämä on hyvää toimintaa siinä yhteisössä, jossa ihminen elää. Kaapeli on Diakonissalaitoksen tuottama valmennusmenetelmä, jonka avulla edistetään toimijuutta ja yhteisöllisyyttä. Valmennuksilla tähdätään systemaattisiin ja kestäviin muutoksiin  organisaatioiden rakenteissa ja toimintakulttuureissa sekä työntekijöiden ammatillisessa ajattelussa.

Neljä kämmentä muodostavat neliön.

 

Hyvinvoiva ihminen saa kokea olevansa tärkeä yhteisön jäsen sekä arvokas yhteiskunnan toimija. Perheyhteisöt, naapurusto, lähipiirit, työyhteisöt, järjestöt, yhdistykset, kaveripiirit ja harrastukset ovat ihmiselle elämisen, osallistumisen ja toimimisen yhteisöjä. Toimiva ja välittävä yhteisö synnyttää luottamusta itseen, toisiin ihmisiin, palveluihin ja yhteiskuntaan. Kun ihmisten vahvuuksia ja kyvykkyyksiä tuetaan, heidän toimijuutensa yhteisön ja oman elämän hyväksi herää.

Välittäviä yhteisöjä voidaan rakentaa

Diakonissalaitoksen Kaapeli-menetelmän avulla valmennamme sekä henkilökuntaa, asiakkaita että ulkopuolisia kumppaneita. Mallilla on 2000-luvulla edistetty tehokkaasti toimijuutta ja yhteisöllisyyttä lukuisissa valmennuksissa ja hankkeissa niin työyhteisöissä kuin sosiaali- ja diakoniatyön asiakkaiden keskuudessakin.

Valmennuksen pohjana on kansainvälisenä yhteistyönä kehitetty vertaistuen, toimijuuden ja yhteisöllisyyden tuottamisen malli CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment).  Sen tavoitteena on osallistujien voimaantuminen, osallisuus ja vastuunotto itsestä ja omasta yhteisöstä. Tässä linkki Kaapeli-valmennuksesta tehtyyn opinnäytetyöhön.

Toimijuuden edistäjä

Kaapeli-valmennuksessa on kyse muutokseen tähtäävästä yhteisölähtöisestä oppimisprosessista, jonka kuluessa osallistujat tulevat paremmin tietoisiksi omista kyvykkyyksistään sekä toimintaympäristön tarjoamista mahdollisuuksista.

Valmennus sisältää tyypillisesti viisi noin kolmen tunnin mittaista valmennuskertaa. Valmennus on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisesti. Ryhmän koko on noin 10-20 henkilöä ja työskentelyn pituus 1,5-2 kuukautta.


Valmennuksesta vastaa
 Yhdessä elämisen taitokeskus

Valmennustiedustelut ja tarjouspyynnöt

Saara Simonen
Asiakkuuspäällikkö
saara.simonen@hdl.fi
puh. 050 464 2728

Ota yhteyttä, räätälöidään juuri sinun yhteisöllesi sopiva valmennus!

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: