Kannanotto: Kotoutumislain mukaista aikuistumisen tuen ikärajaa ei saa laskea!

Hallitus on suunnittelemassa kotoutumislain mukaisen aikuistumisen tuen ikärajan laskua 25 vuodesta 23 vuoteen. Olemme Diakonissalaitoksella todella huolissamme tästä muutoksesta. Tiedossa on, että ne nuoret, jotka tarvitsevat aikuistumisen tukea, tarvitsevat sitä yhä 23 vuotta täytettyään. 

Kaksi nuorta henkilöä istuu seinän vieressä ja katsoo poispäin kamerasta. Aikuistumisen tuki saattaa olla heille tarpeellista.

Lapsena ilman huoltajaa maahan tulleet nuoret aikuiset ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Jos tämän ryhmän kotoutumisesta ei huolehdita kunnolla, riskinä on nuorten syrjäytyminen ja ulosjääminen suomalaisesta yhteiskunnasta. Syrjäytymisen seurauksena riski esimerkiksi radikalisoitumiseen tai jengiytymisiin kasvaa. Pitkällä aikavälillä syrjäytymisen kustannukset ovat paljon suuremmat kuin kotoutumislain mukaisen aikuistumisen tuen tarjoamisen kustannukset 25 ikävuoteen asti. Valtiotaloudentarkastusviraston mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Meno syntyy erilaisista palvelukustannuksista, tuista ja saamatta jääneistä verotuloista.

On havaittu, että yksin alaikäisenä maahan tulleiden asumisen ja arjen tuki ei toteudu tälläkään hetkellä yhdenvertaisesti ja nuorten tarpeita vastaavasti. Tuki opintoihin, opinnoissa pysymiseen ja työelämään ei ole riittävä. Yksin alaikäisenä maahan tulleilla nuorilla on taustallaan usein erilaisia väkivalta- ja traumakokemuksia lähtömaasta ja matkalta. Hyvinvointia kuormittavat myös turvapaikkaprosessin ja kotoutumisvaiheen kokemukset kuten asuminen kaukana läheisistä, läheisten kadoksissa oleminen tai kuolema. Yksinäisyys ja verkostojen puute sekä haaste kokea osallisuutta yhteiskunnassa heikentävät nuorten hyvinvointia.

Jos haluamme ehkäistä nuorten jengiytymistä ja syrjäytymistä, niin meidän tulisi panostaa aikuistumisen tukeen, eikä leikata siitä. Kaikki nuoret tarvitsevat nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemista.

Linkki hallituksen esitykseen.

Lisätietoa

Miinukka Tuominen-Hakoila, vaikuttamistyön päällikkö,
miinukka.tuominen-hakoila@hdl.fi, puh. 040 705 8256

Lue vaikuttamistyöstämme ja asioista, joihin olemme ottaneet viimeksi kantaa

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: