K-market Kivikon kauppiaspariskunnalle Aurora-kumppanipalkinto arjen ihmisarvotyöstä asunnottomien parissa

8.3.2024

Diakonissalaitos on tänään luovuttanut Aurora-kumppanipalkinnon helsinkiläisen K-market Kivikon kauppiaille Maaret ja Tomi Pilkevaaralle. Kauppiaspariskunnan ennakkoluuloton ja tiivis yhteistyö naapurustoon reilu vuosi sitten avatun entisten asunnottomien Rinnekodit Silta -yksikön kanssa on esimerkki arjen ihmisarvotyöstä ja ihmisten kohtaamisen tärkeydestä.

Nainen ja mies seisovat vierekkäin kaupan vihannesosastolla.

Helsinkiläisen K-market Kivikon kauppiaspariskunta Maaret ja Tomi Pilkevaara saivat Diakonissalaitoksen Aurora-kumppanipalkinnon arjen ihmisarvotyöstään asunnottomien parissa. Kuvaa: Samuli Skantsi.

Diakonissalaitoksen Aurora-kumppanipalkinto on vuosittain Auroran päivän aikaan annettava tunnustus esimerkillisestä yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi Suomessa tai maailmalla. Samaan aikaan jaettava Auroran päivän henkilöstöpalkinto on työryhmälle jaettava tunnustus arvojen mukaisesta toiminnasta ja Aurora Karamzinin jalanjäljissä kulkemisesta. Molemmat tunnustukset luovutettin tänään perjantaina 8. maaliskuuta. Auroran päivää vietetään tulevana sunnuntaina.

Kauppiaspariskunnan avoin ja positiivinen asenne johtivat hyvään keskusteluun ja tiiviiseen yhteistyöhön

K-market Kivikon kauppiaat Maaret ja Tomi Pilkevaara ovat omalla toiminnallaan edistäneet yhteiskunnallisen luottamuksen rakentamista, osallisuuden tinkimätöntä vahvistamista, kuulluksi ja näkyväksi tulemista tai rajat ylittävää yhteistyötä heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi.

Maaret ja Tomi Pilkevaara ovat alusta asti suhtautuneet yhteistyöhön Sillan kanssa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. He lahjoittavat Siltaan säännöllisesti hävikkiruokaa ja tarjoiluja tapahtumiin, ovat järjestäneet yhdessä Sillan asukkaiden kanssa erilaisia tempauksia ja osallistuneet itse aktiivisesti Sillan tapahtumiin. Ongelmatilanteissa he ovat olleet valmiita antamaan aikaansa ja tulleet paikan päälle selvittämään tilanteen yhdessä keskustellen ja ratkaisuja pohtien.

Palkinnon perustelut:
K-Market Kivikon kauppiaat ovat lähteneet ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin tekemään yhteistyötä Kurkimäkeen runsas vuosi sitten perustetun Rinnekodit Silta -yksikön kanssa. Asunto ensin -yksikön tulo Kurkimäkeen herätti naapurustossa vastustusta, mutta Maaret ja Tomi Pilkevaara ovat omalla esimerkillään osoittaneet, että aluksi vieraalta ja pelottavaltakin tuntuvat asiat voi kääntää voitoksi, niistä voi oppia ja niistä voi seurata hyvää koko yhteisölle.

Kivikon kauppiaspariskunta on hieno esimerkki siitä, miten ison organisaation pitkäjänteinen vastuullisuustyö ja arvot näkyvät arjessa käytännön tekoina.

Valinnalla halutaan myös korostaa paikallisten toimijoiden roolia ja merkitystä oman alueensa ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä. Jokaisella on mahdollisuus omalla toiminnallaan vähentää ennakkoluuloja ja toimia erilaisuutta ja ihmisarvoa kunnioitten. Valinnalla halutaan haastaa kaikkia paikallisia toimijoita pohtimaan omaa rooliaan naapurustossa.

Jokaisen lapsen ääni kuuluviin – Aurora-henkilöstöpalkinto Kasvunkoti Martille

Diakonissalaitoksen Aurora-henkilöstöpalkinto on vuosittain yhdelle työryhmälle jaettava tunnustus arjen teoista, joiden avulla on vahvistettu vieraanvaraista ja monimuotoista kulttuuria sekä asiakkaiden toimijuuden vahvistamista. Palkinnon kriteerit kiteytyvät sanoihin monimuotoisuus, osallisuus, vieraanvaraisuus ja ihmisarvo.

Palkinnon sai Rinnekodit Kasvunkoti Martti, joka on sijaishuoltoyksikkö, jossa asuu seitsemän huostaanotettua, kehitysvammaista tai muuten erityistarpeista lasta ja nuorta.

Ryhmä naisia muodostaa sormillaan sydämiä.

Rinnekodit Kasvunkoti Martissa tehdään töitä sydän mukana. Kuva: Susanna Kekkonen.

Palkinnon perustelut:
Kasvunkoti Martti on vahvistanut vieraanvaraista ja monimuotoista kulttuuria sekä asiakkaiden toimijuutta. Kasvunkoti Martissa toimitaan “Auroran jalanjäljissä”: perustyötä tehdään suurella sydämellä ja ihmisarvon kunnioitus näkyy konkreettisesti. Kohtaaminen ja asiakkaan äänen tukeminen ovat arkipäivää. Toiminta on ollut ketterää ja kohdennettua, asiakasta unohtamatta.

Auroran päivää vietetään 10.3.

Diakonissalaitoksen perustaja Aurora Karamzin oli rohkea vaikuttaja 1800-luvulla. Hän huolehti huono-osaisista ja tuki tyttöjen koulutusta.

Diakonissalaitos juhlistaa vuosittain 10.3. vietettävää Auroran päivää hyvän tekemisen päivänä, ja nostaa esiin Aurora Karamzinin rohkeutta kantaa vastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, kannustaen jokaista olemaan Aurora omalla tavallaan. Lue lisää: hdl.fi/oleaurora

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: