”Kestävä rauha rakentuu myös mielenrauhalle”

12.4.2021

auringonlasku Afrikassa

#sovinnon kansainvälinen työ Afrikansarven alueella käynnistyi vuoden vaihteessa epävakaissa olosuhteissa. Psykososiaalisen tuen merkitys konfliktien ja epävarmuuden keskellä eläville ja niistä toipuville ihmisille ja yhteisöille korostuu entisestään. Katso oheiset videot ja opi lisää psykososiaalisen rauhanrakennuksen merkityksestä sovinnon työssä ja pysyvän rauhan edistämisessä. 

Rauha ja sovinto on vielä monessa Afrikan sarven maassa hauraalla pohjalla. Pitkään jatkunut poliittinen epäsopu Etiopian hallituksen ja Pohjois-Etiopian Tigrayn alueen paikallishallinnon välillä puhkesi aseellisiksi yhteenotoiksi viime marraskuussa. Somaliassa helmikuuksi 2021 suunnitellut ratkaisevan tärkeät vaalit ovat jälleen siirtyneet eteenpäin, mikä hankaloittaa sovintoprosessien onnistumista ja yhteiskuntajärjestyksen rakentamista. Alueelliset levottomuudet vaikeuttavat sovintoprosessia maailman nuorimmassa valtiossa, vuosi sitten itsenäistyneessä Etelä-Sudanissa, jossa toivutaan vuosikausia kestäneistä väkivaltaisista konflikteista. COVID-19-pandemia lisää entisestään kriiseistä toipuvien ihmisten taakkaa ja vaikeuttaa sovittelijoiden työtä.

#sovinnon kansainvälinen #reconciliation-ohjelma edistää sovinnon osaamista ja tukee sovintoprosesseja Afrikan sarven alueella. Ulkoministeriön rahoittamalla ohjelmalla, joka alkoi pilottiosuudella marraskuussa 2020 ja jatkuu vuosina 2021–2022, tuetaan paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä ja paikallisten sovittelijoiden ja monialaisten ammattilaisten edellytyksiä onnistua työssään. Ohjelman osa-alueita ovat mm. asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen, vertaisoppiminen, psykososiaalisen rauhanrakennuksen kehittäminen, tutkimus ja vaikuttamistyö.

“Psykososiaalinen rauhanrakennus käynnistyi pilotin aikana kartoittamalla paikallisia rauhanrakennuksen ja psykososiaalisen tuen toimijoita Etiopiassa. On tärkeää, että paikalliset rauhanrakentajat sitoutuvat psykososiaalisen tuen huomioimiseen suunnitteilla olevassa kansallisessa dialogiprosessissa. Tätä tukee etiopialaisten yhteistyökumppaneidemme ajatus siitä, että kestävä rauha rakentuu myös mielenrauhalle”, Suomen Lähetysseuran rauhan ja sovinnon johtava asiantuntija Tanja Viikki kertoo.

Tarve sovintoprosessien kehittämiseen kansainvälisesti on suuri. Yli puolet kaikista rauhansopimuksista kaatuu ensimmäisen viiden vuoden aikana ja väkivallan kierre palaa entistä pahempana. Väkivallan, traumojen ja epävarmuuksien kuormittamat yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunnat tarvitsevat enenevässä määrin psykososiaalista tukea selviytyäkseen menneistä ja kyetäkseen rakentamaan uutta elämää.

Oheisissa muutaman minuutin videoissa rauhan ja sovinnon työn asiantuntijat Lähetysseurasta ja Diakonissalaitokselta kertovat psykososiaalisen tuen merkityksestä sovinnontyössä ja miten sitä toteutetaan yhdessä paikallisten ammattilaisten kanssa.

Lähetysseuran rauhan ja sovinnon työn päällikkö Kristiina Rintakoski kertoo, miksi psykososiaalinen rauhanrakennus on elintärkeää sovinnon ja kestävän rauhan näkökulmasta. Katso video tästä.

Psykososiaalisen rauhanrakennuksen asiantuntija Riina Isotalo kuvaa, miten psykososiaalista tukea toteutetaan paikallisten ammattilaisten kanssa, miten toteutustavat eroavat eri konteksteissa ja mitä eri asioita pitää ottaa huomioon esim. erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä. Katso video tästä.

Eija-Riitta Kinnunen, joka johtaa Diakonissalaitoksen kansainvälistä työtä, kertoo omalla videollaan, miten yksilön on mahdollista toipua vaikean konfliktin jälkeen.

#reconciliation-ohjelman kumppaneina ja tukijoina ovat Diakonissalaitos, Suomen Lähetysseura, Helsingin seurakuntayhtymä, Mary Hoch Reconciliation Center (Washington D.C.), Al Amana -keskus (Muscat, Oman) ja InclusivePeace (Geneve) sekä African Council of Religious Leaders-RfP.
Videot on tuotettu Ulkoministeriön tuella.

Lisätietoja:
Eija-Riitta Kinnunen, kansainvälisen työn johtaja, Diakonissalaitos, eija-riitta.kinnunen@hdl.fi, p. 050 468 8830
Kristiina Rintakoski, päällikkö, rauha ja sovinto, Suomen Lähetysseura, kristiina.rintakoski@felm.org, p. 040 7176 151
Kirsi Saloranta, ohjelmajohtaja, #sovinto, kirsi.saloranta@hdl.fi, p. 040 512 3286

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: