Kolmivuotinen Sense of Belonging -yhteishanke tukee sateenkaarinuorten hyvinvointia ja työllistymistä

22.1.2024

THL:n Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan sateenkaarinuoret voivat keskimääräistä huonommin kuin muut nuoret. Pahoinvointi voi myös johtaa syrjäytymiseen työelämästä. Diakonissalaitoksen Vamoksen, Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen (SMOK) ja Helsinki Pride -yhteisön Sense of Belonging -hanke tarttuu tähän ongelmaan.

Lähikuva farkkutakkiin pukeutuneesta henkilöstä. Farkkutakin kauluksessa ja rintapielessä on sateenkaaripinssejä.

Kuvituskuva. Kuva: RDNE Stock project/Pexels

Sense of Belonging -hanke edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 16-29-vuotiaiden nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla nuorten omia voimavaroja ja tukemalla työelämää sekä toisen asteen oppilaitoksia monimuotoisuutta paremmin huomioiviksi. Hanke haluaa lisätä nuorten hyvinvointia kokonaisuudessaan, johon myös kannattelevat perhesuhteet kuuluvat.

Tiedetään, että yksi työelämästä syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Parantamalla sateenkaarinuorten asemaa ja hyvinvointia työelämässä, voidaan yhteiskuntaan vaikuttaa laajemmin, muun muassa työllisyysastetta nostaen. THL:n Kouluterveyskyselyn (2023) mukaan yläkoulussa ja toisella asteella sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kyselyyn vastanneita oli 5 % ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia 15 %, joten hankkeen tuloksilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.

Sense of Belonging -hanke tuo esille sateenkaarinuorten äänen, lisää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, sekä vaikuttaa yhteiskunnan syrjiviin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä nuorten kanssa toimintamuotoja, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan, toimintakykyään ja osallisuuttaan, erityisesti työelämässä ja oppilaitoksissa.

Hanketta toteutetaan pääkaupunkiseudulla vuosina 2023–2026. Diakonissalaitoksen Vamos vastaa yksilö- ja ryhmävalmennusten toteuttamisesta sateenkaarinuorille. Valmennukset järjestetään Helsingissä. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Setan ylläpitämä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (SMOK) kehittää ja tuottaa vertaistuellista toimintaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten läheisille. Helsinki Pride -yhteisö mallintaa koulutuksellista materiaalia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja nuoria työllistäville työnantajille.

“Vamoksen valmennuksessa nuorella on lupa olla oma itsensä. Hänellä on mahdollisuus turvallisessa ympäristössä vahvistaa itseluottamusta ja oman identiteettinsä näkemistä arvokkaana voimavarana”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Karoliina Sipilä Diakonissalaitoksen Vamoksesta.

SMOKin vastuualueella on sukupuoltaan pohtivien ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien läheisille suunnattujen palveluiden kehittäminen. Keväällä käynnistyy uutta vertaistoimintaa Helsingissä ja verkossa.

“Kun nuoren taustalla on läheisten tuki, on hänellä resursseja haaveilla valoisasta ja onnellisesta tulevaisuudesta”, perhetyön suunnittelija Sari Hälinen painottaa.

Samanaikaisesti hankkeessa lisätään nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä työnantajien tietoa ja osaamista, jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten tarpeet osattaisiin paremmin huomioida.

“Hankkeessa tuetaan toisen asteen oppilaitoksia esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön toteuttamisessa ja yrityksiä muun muassa EU:n yritysvastuudirektiivin toimeenpanossa. Painopiste molemmissa on konkreettisissa toimenpiteissä”, tarkentaa Helsinki Pride -yhteisön koulutussuunnittelija Touko Niinimäki.

Hankkeen tuloksia arvioidaan reaaliaikaisesti, kun sateenkaarinuoret kertovat omista kokemuksistaan yhteistyöyrityksissä järjestettävistä työkokeiluista. Hankkeen aikana kerätty tieto ja hyväksi todetut käytännöt tulevat myös julkisesti jakoon hankkeen päättyessä elokuussa 2026.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Lue lisää Sense of belonging -hankkeesta

Euroopan unionin lippu, jonka oikealla puolella on teksti "Euroopan unionin osarahoittama".

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: