LähiTapiola lahjoittaa Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalveluiden Arjen taidot –kokonaisuuteen 30 000 euroa

5.5.2023

Diakonissalaitoksen uusi Vamos-nuortenpalveluiden Arjen taidot-kokonaisuus sai hienon startin. LähiTapiola lahjoitti 30 000 euroa nuorten arjen taitojen vahvistamiseksi ja toimintamallin luomiseksi osana Vamos-nuortenpalvelua. Arjen taidot voivat olla esimerkiksi kodinhoidon taitoja, vuorovaikutustaitoja, ohjausta opintoihin ja työelämään — taitoja, joita nuori tarvitsee päästäkseen elämässään eteenpäin.

Nuori nainen keittää kahvia.

”Olemme ilolla tukemassa Diakonissalaitoksen vaikuttavaa Vamos-toimintaa ja nuorten arjen taitojen vahvistamista. Pitkään jatkunut koronapandemia ja poikkeusajat ovat vaikuttaneet vahvasti nuoriin ja monien haasteet ovat kasautuneet. Syrjäytyminen on yksilötasolla suuri tragedia, minkä lisäksi sen kustannukset ovat yhteiskunnalle merkittävät”, LähiTapiola-ryhmän vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja sanoo.

“Haluamme omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni nuori saa vahvistusta omaan kyvykkyyteensä pärjätä arjessa ja ohjautuu mielekkäälle työllisyys- tai koulutuspolulle.”

Vamos-nuortenpalveluissa pilotoidaan Arjen taidot -mallia yritysten tuella. Avustussummat voivat olla erilaisia riippuen yrityksestä. Varoilla palkataan koordinaattori nuorten tueksi ja hoitamaan Arjen taidot -kokonaisuutta. Koordinaatio voi tapahtua muualtakin kuin Helsingistä käsin, koska toiminta on valtakunnallista. Lisäksi se mahdollistaa yritysyhteistyön ja yritysvapaaehtoisten mukanaolon.

Diakonissalaitoksen Vamos-työ ja sen uudet kokonaisuudet, joissa on mukana sekä yritysvapaaehtoisuutta että yritysten tukea nuorten auttamiseksi kohti työtä ja opintoja, on tuloksellista. Yli puolet palvelun aloittaneista nuorista jatkaa työ- ja opiskelupoluille.

Viimeisen 15 vuoden ajan Diakonissalaitos on kehittänyt palvelujaan syrjäytymisvaarassa oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Tavoitteena on luoda erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tarpeisiin ja monitoimijamalliin perustuva kokonaisuus. Toiminnassa korostuvat matalan kynnyksen periaate ja nuorten tarpeisiin vastaaminen.

Diakonissalaitoksen strategisena tavoitteena on vaikuttaa siihen, että heikoimmassakin asemassa olevat nuoret löytäisivät oman väylänsä avoimille työmarkkinoille.

Lisätietoja

Iiris Kivimäki, Diakonissalaitoksen yritysvarainhankinta- ja yritysyhteistyö, iiris.kivimaki@hdl.fi, +358 50 582 6396

Vamos-palvelukokonaisuus on toiminut Helsingissä vuodesta 2008. Vamos-nuortenpalvelut toimivat nykyään 11 eri paikkakunnalla, joista Rovaniemi on pohjoisin. Vamos on johtava vaikeimmassa asemassa olevien nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen keskittyvä palvelukokonaisuus Suomessa. Vamos-palveluja käytti vuonna 2022 hieman yli 2 000 kohderyhmän nuorta. Nuori hakeutuu usein Vamokseen itse tai jonkun läheisen myötävaikutuksella. Myös palvelujärjestelmä ohjaa nuoria Vamokseen. Vuonna 2022 eniten ohjauksia tuli psykiatriasta, TE-toimistoista ja sosiaalityöstä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: