Liittolaiset rakentavat yhdenvertaisempaa työelämää 

15.3.2022

Työelämämme on yhteiskuntamme lailla monimuotoinen sekoitus kaikenlaisista taustoista tulevia ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Hyvä nyrkkisääntö monimuotoisuuden kohtaamiseen niin työpaikalla kuin myös muissa yhteyksissä on, ettet voi olettamalla tietää henkilön taustaa, tämän seksuaalisuutta, sukupuolta, uskontoa, perhesuhteita, syntyperää tai terveydentilaa. Kiinnitä siis huomiota kunnioittavaan puhetapaan, stereotypioihin, tottumuksiin ja esimerkiksi vitseihin. Jokainen meistä voi olla liittolainen vähemmistöön kuuluvalle, kirjoittaa Katriina Räisänen.  

Vaaleahiuksisen naisen puolivartalokuva.

Liittolaisuus on lähimmäisenrakkautta, toisen ihmisen saappaisiin astumista ja empatiaa, mutta se on myös toimintaa, ei vain julistautumista, kirjoittaa Katriina Räisänen.

Liittolainen on henkilö, joka osoittaa tukensa vähemmän etuoikeutetulle ihmiselle tai ihmisryhmälle.

Liittolaisuus syntyy jatkuvan toiminnan ja solidaarisuuden kautta – liittolaiseksi ei siis vain julistauduta.

Mikäli et itse kuulu esimerkiksi seksuaalivähemmistöön, mutta haluat, että samaa sukupuolta olevien parien oikeudet olisivat vastaavat kuin heteropareilla, ja aktiivisesti toimit tämän epätasa-arvoisen asetelman korjaamiseksi, olet seksuaalivähemmistöön kuuluvien henkilöiden liittolainen (engl. ally).  

Liittolainen voi tehdä paljon. Voit esimerkiksi puuttua syrjivään kohteluun, kielenkäyttöön tai rasistisiin vitseihin työpaikalla. Voit jakaa vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kirjoituksia sosiaalisessa mediassa. Voit keskustella läheistesi kanssa syrjinnästä, ja yrittää vaikuttaa heidän ajatuksiinsa. Lisää ajatuksia ja näkökulmia liittolaisuuteen saat Diakonissalaitoksen Intersect Voices in Europe –projektin laatimasta artikkelista “Kuinka olla parempi liittolainen?”. 

Liittolaisuus on sosiaalisia taitoja

Maailma muuttuu, ja niin muuttuvat myös sosiaaliset taidot. Se, mikä on ollut “okei” omassa lapsuudessani 90-luvulla, ei ole okei enää. Minun on täytynyt (tai itse asiassa olen saanut) omaksua uusia tapoja ottaa toiset huomioon, oppia uutta termistöä ja jättää puheestani pois loukkaavia ja syrjiviä sanoja. Maailman muuttuessa sanat, tottumukset ja tavat kehittyvät. On jokaisen liittolaisen vastuulla vastata odotuksiin, joita muuttuva yhteiskunta meille asettaa. Vähemmistöt eivät voi yksin olla vastuussa oman tilansa raivaamisesta ja äänensä saamisesta kuuluviin. Siihen tarvitaan meitä kaikkia. 

Uusia sosiaalisia taitoja voi opetella. Voit opetella olemaan hiljaa, kuuntelemaan ja antamaan tilaa.

Omaa ääntään voi käyttää myös anteeksi pyytämiseen – saatat yllättyä siitä, miten paljon omien virheiden myöntäminen opettaa. Se voi avata silmät täysin uuteen todellisuuteen. Mikäli huomaat ajattelevasi ja puhuvasi eri sukupuolista stereotyyppisesti, voit haastaa omaa ajatteluasi: “Mistä johtuu, että ajattelen juuri tällä tavalla?” Liittolaisuus lähtee liikkeelle pienistä teoista, ensisijaisesti oman pään sisältä.  

Liittolaisuus on lähimmäisenrakkautta, toisen ihmisen saappaisiin astumista, empatiaa. Kun kohtaamme lähimmäisemme avoimin mielin, voimme oppia heiltä. Hyvää liittolaisuutta toteuttaessamme voimme varmistua siitä, että tilamme ja yhteisömme ovat mahdollisimman turvallisia ja kutsuvia mahdollisimman monelle.  

Turvallisemman tilan periaatteet hyödyttävät meitä kaikkia

Liittolaisuuden toteutuminen työelämässä vaatii sitä, että organisaatiomme ovat sitoutuneet sen toteuttamiseen johdon tasolta alkaen ja sitouttaneet työntekijänsä toteuttamaan yhdessä sovittuja sääntöjä ja arvopohjaa. Diakonissalaitoksen strategia ja arvot ovat hedelmällistä maaperää hyvän liittolaisuuden toteuttamiselle, mutta organisaatioon tarvitaan myös sen täysin läpileikkaava ja jokaisen yksilön allekirjoittama turvallisemman tilan ohjeistus. Turvallisemman tilan ohjeistuksen tavoite on tarjota jokaiselle yhteisössä ja tilassa olevalle henkilölle tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. 

Diakonissalaitoksen Sateenkaariverkoston aloitteesta organisaatiossamme on aloitettu turvallisemman tilan periaatteiden ja ohjeistuksen luominen. Diakonissalaitoksen johto on sitoutunut ohjeistuksen tekemiseen, ja odotammekin sitä, kuinka periaatteet tulevat näkyviin organisaatiossa, niin perehdytyksessä, kuin myös meille pidempään talossa olleille työntekijöille. 

Liittolaisuus ja turvallisempi tila auttavat meitä luomaan yhdenvertaisempaa maailmaa ja työelämää. Ne hyödyttävät meitä kaikkia, eivät ainoastaan vähemmistöjä. Liittolaisuuden ja turvallisemman tilan toteutuminen vaativat kuitenkin työtä ja aktiivista muutosta, johon meistä jokaisen tulee sitoutua. 

Kirjoittaja Katriina Räisänen työskentelee Diakonissalaitoksen Vamoksessa projektityöntekijänä. Yhdenvertaisuus, rohkeus ja avoimuus ovat arvoja, joita Kata pyrkii toteuttamaan työssään ja muussa elämässään.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: