Tutkimuslupa ja eettiseen toimikunnan lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Hymyilevä mies katsoo suoraan kameraan. Taustalla ihmisiä istumassa ja keittämässä kahvia.Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Eettisen toimikunnan kokoukset pidetään keväällä 2021 9.2., 9.3.,6.4., 4.5. ja 1.6.  Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

 

Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen on tässä. Ennen lausunnon hakemista tutkija tai opinnäytetyön tekijä esittää tutkimusideansa Diakonissalaitoksen ko. tutkimuksen kohteena olevasta toiminnasta vastaavalle henkilölle (tarkemmat tiedot vastuuhenkilöistä alla), joka päättää luvan hakemisen jatkamisesta. Selvitä Diakonissalaitoksen  yhteyshenkilösi kautta, kuka alla olevista vastuuhenkilöistä vastaa tutkimuksesi kohteena olevasta toiminnasta.

Alustavan suostumuksen jälkeen tutkimuksen suorittaja tekee hakemuksen eettiselle toimikunnalle. Tarvittavat liitteet liitetään hakemukseen. Hakemus tulee jättää viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta eettisen toimikunnan sihteerille. Toimikunnan esittelijänä hän esikäsittelee kaikki lausuntopyynnöt ja tarvittaessa neuvoo niiden hakemisessa sekä päättää hakemuksen viemisestä toimikuntaan.

Tarkasta huolellisesti, mitkä kaikki liitteet (5 kpl) tarvitset hakemustasi varten

Käytä mallilomaketta pohjana laatiessasi liitettä “suostumus tutkimukseen osallistuville”, jotta kaikki tarvittavat seikat tulisivat asianmukaisesti huomioiduiksi. Mikäli tutkimustietoa kerätään eri toimijoilta (asiakas, työntekijä) eri menetelmin, on suostumuslomake ”räätälöitävä” tutkimukseen osallistuvia ja käytettäviä menetelmiä vastaavaksi, tarvittaessa omat lomakkeet eri osallistujaryhmille. Tarvittaessa suostumus on pyydettävä myös alaikäisen tutkimukseen osallistuvan huoltajalta tai huoltajia on informoitava tutkimuksesta.

Huomaathan, että lomakkeessa ”ohjaajan tutkimuslupapuolto ja yhteystiedot allekirjoitettuna”  tarkoitetaan omassa oppilaitoksessasi sinua ohjaavan tahon allekirjoitettua lausuntoa siitä, että tutkielmaasi puolletaan oppilaitoksesi toimesta.

Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Keskeneräisiä tai puutteellisia hakemuksia ei viedä toimikunnan käsittelyyn.

Saat eettisen toimikunnan lausunnon viikon kuluessa käsittelystä

Kokouksen jälkeen (viikon sisällä) eettisen toimikunnan sihteeri toimittaa lausunnon tiedoksi tutkimusluvan hakijalle. Lausunnon kopio toimitetaan myös alustavan tutkimusluvan antaneelle.

Tutkimuksia ja opinnäytetöiden tutkimuksellisia osioita ei voi aloittaa, ennen kuin eettinen toimikunta on antanut puoltavan lausunnon tutkimussuunnitelman perusteella. Merkittäviin muutoksiin tutkimushankkeissa tarvitaan aina lupa.

Mikäli tutkimus koskee useampaa kuin yhtä alla olevaa palvelualuetta, alustavan luvan myöntää liiketointajohtaja tai toimialajohtaja, jonka alueella olevaan toimintaan tutkimus kohdistuu.

Jos tutkimushanke keskeytyy tai jää valmistumatta, siitä on ilmoitettava eettisen toimikunnan sihteerille.

Valmis tutkimus/opinnäytetyö toimitetaan tutkimuksen kohteena olevalle toiminnalle sekä eettisen toimikunnan sihteerille julkaistavaksi Diakonissalaitoksen verkkosivuilla. Työn voi toimittaa linkkinä tietokantaan, johon työ on tallennettu tai tarvittaessa pdf-muodossa.

Toiminnasta vastaavat yhteyshenkilöt

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

(Diakonissalaitoksen Hoiva kokonaisuutena), asumis- ja päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut sisältäen asuminen, kotipalvelut ja fysioterapia)
Ella Suojalehto, liiketoimintajohtaja
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Pirjetta Salomäki, Päihdepalvelut
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Pinja Marjamäki, Asunnottomien palvelut
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Johanna Arppe, Hoivakodit
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Tuija Kantola-Hannula, Kotihoito ja hoivakoti Mylly
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Diakonissalaitos

(Toimiala kokonaisuutena)
Ilkka Kantola, toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Globaali vastuu ja lähimmäisyys, Diakonissalaitos
(D-asemat, kansalaistoiminta, kansainvälinen toiminta, kidutettujen kuntoutus, maahanmuuttajatyö, mentoritoiminta, vapaaehtoistoiminta, yhteisöpalvelut)
Tuija Åstedt, johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Lapsi- ja perhepalvelut, Diakonissalaitos
Jarmo Lonkola, lapsi- ja perhepalveluiden johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Vamos ja työllisyys, Diakonissalaitos
(Nuorten Vamos ja toimintaan liittyvät hankkeet, Seniori-Vamos)
Terhi Laine, johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Rinnekoti

Lapsi- ja perhepalvelut
Jarmo Lonkola, lapsi- ja perhepalveluiden johtaja
etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi

Asumisen tuen palvelut
Hanna Ekman, johtaja
etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi

Työllistymisen ja osallisuuden palvelut
Anna Eskola, johtaja
etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi

Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvät tutkimuslupapyynnöt
Elina Santti, johtava ylilääkäri
etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi

Eettinen toimikunta

Ilkka Kantola, TT, puheenjohtaja                     
Sari Kuningas, OTM
Terhi Laine, VTT                                                
Timo Pasanen, FT
Tuija Åstedt, YTM, eMBA
Jonna Salomaa SH
Elina Säntti LKT, Psykiatrian erikoislääkäri
Outi Kuikanmäki, LL
Paula Tuominen, THM, MBA                                                         
Joonas Timonen, FM, toimikunnan esittelijä ja sihteeri

Tutkimustoiminnan koordinointi
Joonas Timonen, eettisen toimikunnan esittelijä ja sihteeri
Diakonissalaitos
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
puh. 050 570 8073
etunimi.sukunimi@hdl.fi

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit