Tutkimuslupa ja eettiseen toimikunnan lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Luethan sivun sisällön huolella!

Hymyilevä mies katsoo suoraan kameraan. Taustalla ihmisiä istumassa ja keittämässä kahvia.

Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen on tässä. Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouspäivät on julkaistu tällä sivulla.

Jos sinulla herää lupaprosessista kysyttävää, voit olla yhteydessä eettisen toimikunnan sihteeriin.

Tutkimusluvan hakemisessa on seuraavia vaiheita:

Eettisistä käytänteistä

Diakonissalaitoksen eettinen toimikunta varmistaa, että konserniin kohdistuva tutkimus ja tiedonkeruu on tutkimuseettisesti kestävää.

Diakonissalaitoksella työskennellään monin eri tavoin haastavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Arvostava ja kunnioittava kohtaaminen on työssämme tärkeää, ja odotamme samaa myös tutkimuksentekijöiltä. Tässä joitakin asioita, jotka voit ottaa huomioon työssäsi:

Selkokielisyys ja ymmärrettävyys. 

Huolehdithan jo hakemusvaiheessa siitä, että työhösi osallistujille jaettava tieto (esimerkiksi tiedotteet ja suostumuslomakkeet) on selkeässä ja selkokielisessä muodossa. Tarjoa osallistujille myös selkeä mahdollisuus kysyä tai kommentoida työhösi liittyen ennen osallistumispäätöstä. Käännä tarvittaessa työssäsi käyttämät tiedotteet ja lomakkeet.

Kunnioitus.

Diakonissalaitoksen toiminnoissa kerätään paljon erilaista tutkimusaineistoa: asiakkaamme ja yhteisömme jäsenet antavat tätä kautta myös aikaansa ja omaa asiantuntemustaan tutkimushankkeiden edistämiseksi.

Edunvalvonta.

Tutkimus on keino syventää ymmärrystä, valmistua opinnoista tai tienata elanto, mutta myös tapa vaikuttaa yhteiskuntaan. Diakonissalaitoksen strategisia arvoja ovat ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus ja uudistaminen. Toivomme, että myös tutkimusyhteisö auttaa rakentamaan yhteiskuntaa, jossa sosiaaliset oikeudet toteutuvat yhä paremmin. Toimikunta kiinnittää omassa arvioinnissaan huomiota myös siihen, ettei hanke aiheuta tutkimukseen osallistuville tarpeetonta haittaa.

Toiminnasta vastaavat yhteyshenkilöt ja eettinen toimikunta

Rinnekodit (palveluliiketoiminta, koko Suomi)

Anna Eskola kehitysjohtaja, etunimi.sukunimi@rinnekodit.fi

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Diakonissalaitos

Toimiala kokonaisuutena
Maija Hyle, toimialajohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

D-asemat, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, kansainvälinen toiminta, kidutettujen kuntoutus, maahanmuuttajatyö, yhteisöpalvelut
Maija Hyle, toimialajohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

Kehittäminen ja hankkeet
Terhi Laine, johtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

Nuorten ohjelma

Laura Lempinen, nuoriso-ohjelman johtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

Konsernipalvelut

Kunkin palvelualueen johtaja.

Historiallinen arkistoaineisto / Kansallisarkistoon sijoitetut aineistot

Jaana af Hällström, intendentti, jaana.af.hallstrom@hdl.fi

Kansallisarkistoon on sijoitettu 1960-luvulle ulottuva potilasarkisto. Potilasarkistoihin ei myönnetä tutkimuslupia muille kuin lähiomaisille kun potilaan kuolemasta on kulunut 50 vuotta. Jos aikaa on kulunut vähemmän tutkimusluvan hakee lähiomaisen hoidosta vastaava lääkäri. Kansallisarkiston henkilökunta etsii pyydetyn tiedon. Arkisto perii hausta maksu. Muuhun arkistoon tarvitaan tutkimuslupa. Sen käsittelee intendentti.

Eettinen toimikunta

Timo Pasanen, FT, puheenjohtaja
Terhi Laine, VTT
Outi Kuikanmäki, LL
Minna Kiviaho, TtM
Anna Eskola, sosionomi YAMK
Maija Hyle, YTT
Pilvi Karhula, OTM
Maija Santalahti, YTM, toimikunnan esittelijä ja sihteeri

Ota yhteyttä:
Maija Santalahti, eettisen toimikunnan esittelijä ja sihteeri
puh. 050 307 3614
Linkki sähköpostiin

Diakonissalaitos
Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Toimi siis näin!

Hyväksyntä tutkimusluvan hakemiseen
 • Pyydä alustava puolto Diakonissalaitos/ Rinnekodit
 • Varmista ohjaaja oppilaitoksesta
 • Sovi mahdollinen yhteistyöhenkilö Diakonissalaitos/ Rinnekodit
 • Tutustu ohjeisiin 
Hakemuksen jättäminen
 • Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet
 • Tutkimussuunnitelma
 • Tutkimustiedote
 • Suostumuslomake
 • Tiedonkeruupohja
 • Ohjaajan puolto
 • Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa
 • Huom! Tarkista, onko rekisterinpitäjä joku muu kuin Diakonissalaitos/ Rinnekodit ja hanki rekisterinpitäjän lupa 
 • Esim. Rinnekotien tuottaessa palveluita Hyvinvointialueille, on rekisterinpitäjä kyseinen Hyvinvointialue
Lausunnon saaminen
 • Tutkimuseettinen toimikunta antaa lausunnon, jossa tutkimuslupaa puolletaan tai ei-puolleta
 • Lausunnon saa noin viikon kuluessa kokouksesta, jos hakemuksessa on kaikki pyydetyt tiedot 
 • Kokousajat ovat esillä verkkosivuilla 
 • Huom! Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin tutkimusluvan puolto on saatu
Valmiin työn lähettäminen Diakonissalaitokselle
 • Toimita linkki valmiiseen julkaisuun osoitteeseen 
 • Julkaisu lisätään Diakonissalaitoksen verkkosivuille 
 • Ilmoita, jos työsi keskeytyy tai jää valmistumatta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: