Tutkimusluvan hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä tutkimuseettisessä toimikunnassa. Luethan sivun sisällön huolella!

Hymyilevä mies katsoo suoraan kameraan. Taustalla ihmisiä istumassa ja keittämässä kahvia.

Tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen on tässä. Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouspäivät on julkaistu tällä sivulla.

Jos sinulla herää lupaprosessista kysyttävää, voit olla yhteydessä tutkimuseettisen toimikunnan sihteeriin.

Tutkimusluvan hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet:

Eettisistä käytänteistä

Diakonissalaitoksen tutkimuseettinen toimikunta varmistaa, että konserniin kohdistuva tutkimus ja tiedonkeruu on tutkimuseettisesti kestävää.

Diakonissalaitoksella työskennellään monin eri tavoin haastavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Arvostava ja kunnioittava kohtaaminen on työssämme tärkeää, ja odotamme samaa myös tutkimuksentekijöiltä. Tässä joitakin asioita, jotka voit ottaa huomioon työssäsi:

Selkokielisyys ja ymmärrettävyys. 

Huolehdithan jo hakemusvaiheessa siitä, että työhösi osallistujille jaettava tieto (esimerkiksi tiedotteet ja suostumuslomakkeet) on selkeässä ja selkokielisessä muodossa. Tarjoa osallistujille myös selkeä mahdollisuus kysyä tai kommentoida työhösi liittyen ennen osallistumispäätöstä. Käännä tarvittaessa työssäsi käyttämät tiedotteet ja lomakkeet.

Kunnioitus.

Diakonissalaitoksen toiminnoissa kerätään paljon erilaista tutkimusaineistoa: asiakkaamme ja yhteisömme jäsenet antavat tätä kautta myös aikaansa ja omaa asiantuntemustaan tutkimushankkeiden edistämiseksi.

Edunvalvonta.

Tutkimus on keino syventää ymmärrystä, valmistua opinnoista tai tienata elanto, mutta myös tapa vaikuttaa yhteiskuntaan. Diakonissalaitoksen strategisia arvoja ovat ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus ja uudistaminen. Toivomme, että myös tutkimusyhteisö auttaa rakentamaan yhteiskuntaa, jossa sosiaaliset oikeudet toteutuvat yhä paremmin. Toimikunta kiinnittää omassa arvioinnissaan huomiota myös siihen, ettei hanke aiheuta tutkimukseen osallistuville tarpeetonta haittaa.

Toiminnasta vastaavat yhteyshenkilöt ja tutkimuseettinen toimikunta

Rinnekodit (palveluliiketoiminta, koko Suomi)

Anna Eskola kehitysjohtaja, etunimi.sukunimi@rinnekodit.fi

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Diakonissalaitos

Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimiala 
Maija Hyle, toimialajohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi
Kehittäminen ja hankkeet -toimialue, sisältäen mm.:
 • Vamos-hankkeet
 • Kansalaistoiminta ja D-asemat
 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Maahantulijoiden palvelut, ml. Psykotraumatologian keskus
 • Vanhus- ja päihdetyön hankkeet
Terhi Laine, johtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi
Innovaatio- ja vaikuttamistyö -toimialue, sisältäen myös:
 • Nuorten ohjelma
 • Ilmiöasema
 • Vamos-liiketoiminta
 • Kumppanuudet
Leena Alanko, johtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

Konsernipalvelut

Kunkin palvelualueen johtaja.

Historiallinen arkistoaineisto / Kansallisarkistoon sijoitetut aineistot

Jaana af Hällström, intendentti, jaana.af.hallstrom@hdl.fi

Kansallisarkistoon on sijoitettu lastenkoteja ja sisarkoteja koskevaa arkistoaineistoa sekä sairaalan potilasarkisto. Se ulottuu 1960-luvulle. 1.1.2024 astui voimaan Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettu laki (asiakastietolaki, 703/2023), jonka 4 §:n mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijoiden arkistoihin sisältyvät asiakastiedot ovat pysyvästi salassa pidettäviä eli salassapito ei lakkaa minkään aikamääreen jälkeen.
Lupa-asiat käsittelee intendentti. Kansallisarkistosta ei voi saada suoraan Diakonissalaitoksen arkistoaineistoa.

Tutkimuseettinen toimikunta

Timo Pasanen, FT, puheenjohtaja
Outi Kuikanmäki, LL
Johanna Leinonen, PhD, dosentti
Anna Eskola, sosionomi YAMK
Pilvi Karhula, OTM
Maija Santalahti, YTM, toimikunnan esittelijä ja sihteeri

Ota yhteyttä:
Maija Santalahti, eettisen toimikunnan esittelijä ja sihteeri
puh. 050 307 3614
Linkki sähköpostiin

Diakonissalaitos
Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Toimi siis näin!

Hyväksyntä tutkimusluvan hakemiseen
 • Sovi yhteistyöstä Diakonissalaitoksen/Rinnekotien yksikön tai toiminnan yhteyshenkilön kanssa
 • Pyydä alustava puolto toiminnasta vastaavalta johtajalta
 • Varaa aikaa hakemuksen eli tutkimussuunnitelman ja sen liitteiden laatimiseen.
Hakemuksen jättäminen
Lausunnon saaminen
 • Tutkimuseettinen toimikunta antaa lausunnon, jossa tutkimuslupa myönnetään tai ei myönnetä.
 • Sinulta voidaan pyytää myös täydennyksiä tai muutoksia tutkimussuunnitelmaasi
 • Huom! Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin tutkimuslupa on saatu.
 • Huom! Tarkista, onko rekisterinpitäjä joku muu kuin Diakonissalaitos/Rinnekodit. Hanki myös rekisterinpitäjän lupa ennen tutkimuksen aloittamista.
Valmiin työn lähettäminen Diakonissalaitokselle
 • Toimita linkki valmiiseen julkaisuun osoitteeseen 
 • Julkaisu lisätään Diakonissalaitoksen verkkosivuille 
 • Ilmoita, jos työsi keskeytyy tai jää valmistumatta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: