Mielenterveyden kriisiin etsitään ratkaisuja -1000 mielen tarinaa hanke

24.2.2023

1000 mielen tarinaa – hankekuvaus

Konsepti tuo nuorten asiantuntijuuden käyttöön mielenterveyden kriisiin ratkaisemiseksi yhteiskunnassa. Se kokoaa digialustalle nuorten tarinoita ja kokemuksia mielenterveyspalveluissa. Niitä hyödynnetään kehittämisessä ja ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa.

Hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2024 ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tausta ja tarve

Nykyisen palvelujärjestelmän heikkous on, että nuorten tarpeisiin vastaaminen perustuu tehtäväkeskeiseen ja siiloutuneeseen työnjakoon eri toimijoiden kesken. Tällöin asiakaslähtöisyys, asiakkaan valinnanvapaus tai osallisuus toteutuvat heikosti. Mielenterveyden häiriöt ovat nuorten yleisin työkyvyttömyyden syy. Ne ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä, millä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Vain noin viidennes kuntoutustuella olleista nuorista palaa pysyvästi työmarkkinoille. Mielenterveyden häiriöt ovat lisäksi merkittävä riskitekijä pitkittyneelle koulutuksen ja työelämän ulkopuolisuudelle.

  • Hanke kytkeytyy sote-uudistuksen taitekohtaan vuonna 2023 ja tuo nuorten äänen mielenterveyspalveluiden kehittämiseen uusilla hyvinvointialueilla tukien reformia.
  • Hanke tarttuu kokemusasiantijoiden kanssa heidän tarinoihinsa mielenterveystyössä, keräten merkittävää aineistoa järjestelmän kehittämiseksi.
  • Hankkeen tarve on noussut suoraan nuorilta ja alkuperäinen hankeidea on kokemusasiantuntijanuoren kehittämä. Diakonissalaitoksen Vamos kohtaa toiminnassaan kohderyhmää, muttei ole aikaisemmin ollut edistämässä näin laajaa nuorten asiantuntijuuden konseptointia.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi tarvitaan koostettua tietoa ja ymmärrystä nuorten kokemuksista. Kokemusasiantuntijatietoa tulisi hyödyntää systemaattisesti toimenpiteiden ja osaamisen kehittämisessä sekä asiakkaiden toimijuuden vahvistamisessa.

  • Konsepti tuo nuorten asiantuntijuuden käyttöön mielenterveyden kriisiin ratkaisemiseksi yhteiskunnassa. Se kokoaa digialustalle tarinoita mielenterveyspalveluissa, joita hyödynnetään kehittämisessä ja ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa.
  • Hanke rakentaa kokemuksiin pohjautuvan yhteiskehittämisen konseptin mielenterveyden edistämisen kentälle. Se pohjautuu anonyymin dokumentaation uudenlaiselle hyödyntämiselle. Samalla toteutetaan virtuaalinen yhteisö, jossa nuoret pääsevät käymään moderoitua keskustelua kokemuksistaan ja hyödyntämään vertaistukea.
  • Alusta toimii työkaluna kokemusten ja mielenterveyden suunnitelmien sanoittamisessa. Nuoria ohjataan arjen tukeen liittyvissä asioissa ja tulevaisuuden suunnittelussa yhteistyössä palvelujen kanssa.

 

Yhteystiedot
Santtu Niemi
050 464 4660
santtu.niemi@hdl.fi

Ville Venesmäki
050 570 8774
ville.venesmaki@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: