Miksi meillä on hyvä olla töissä?

18.1.2021

Haluamme olla sote-alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin. Meillä Diakonissalaitoksella kaikki tekevät työtä ihmisarvon puolesta. Työ vaatii paitsi ammattitaitoa, myös rohkeutta ja suurta sydäntä. Kaikista ei ole tähän työhön, toteaa henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Se miten organisaatio kohtelee työntekijää, näkyy asiakkaille. Myös henkilöstön hyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja näkyy palvelun laadussa. Kun henkilöstö jaksaa ja voi hyvin, asiakkaatkin voivat hyvin.

Diakonissalaitos on tänä päivänä valtakunnallinen organisaatio, jossa työskentelee lähes 3000 työntekijää ja 200 esihenkilöä. Esihenkilöiden rooli on keskeinen, kun puhutaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Esihenkilön aito ja todeksi eletty esimerkki luo organisaation kulttuuria. Kysyimmekin esihenkilöiltä viime marraskuun esihenkilöpäivässä, miten pidämme sydämen mukana töissä joka päivä. Seuraavat asiat nousivat esille.

Olemalla ihminen ihmiselle

Kun saa olla aitona itsenään töissä, on sydänkin mukana. Kun omat arvot ovat linjassa organisaation arvojen kanssa, lähimmäisen rakkaus, ihmisarvo ja uudistaminen, ne on helppo pitää mielessä. Silloin on myös rohkeutta nostaa vaikeita asioita esiin ja jaksaa kuunnella lähimmäisen elämäntarinoita. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja molemmin puolinen kunnioitus tuntuu kohtaamisissa.

Pienet asiat ovat merkityksellisiä

Toisten huomioiminen työpäivän kuluessa viestii välittämisestä. Huomataan onnistumisia ja sanotaan niitä ääneen. Kiitollisuuden osoittaminen silloinkin, kun asiat sujuvat ja vaikka olisi kiire. Työn vastavuoroisuus palkitsee, myös asiakkaat antavat meille, ei vain me heille.
Tekemisen meininki ja yhdessä tekeminen

Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, jotta hommat pysyvät raiteillaan. Yhteinen tekemisen palo syntyy työn merkityksellisyydestä. Esihenkilö tarttuu tavoitteisiin, ideoihin ja ongelmiin ja niistä puhutaan. Ratkaistaan ongelmia yhdessä. Kehitetään uutta yhdessä. Otetaan asiakkaat mukaan kaikkeen tekemiseen.

Armollisuus itselle ja muille

Jotta sydän voi olla mukana, on ensin huolehdittava itsestä ja omasta hyvinvoinnista. Itsensä arvostaminen on perusta sille, että jaksaa arvostaa myös asiakkaita, työkavereita mutta myös omaa työtään. Kaikki päivät ovat erilaisia, aina ei voi olla parhaimmillaan. Yhdessä tekemällä saadaan paras lopputulos. Tämä on se syy, miksi tulemme aamulla töihin.

Diakonissalaitoksen tehtävänä on työnantajana luoda sellaiset olosuhteet, että työntekijä voi tuoda sydämensä mukaan töihin. Esihenkilöiden panos arjessa on merkityksellinen. Arvostuksen välittäminen työntekijöille on tärkeää. Parhaiten arvostus välittyy tekojen kautta. Se tarkoittaa läsnäolon ja kuulluksi tulemisen lisäksi mm mahdollisuutta kehittää osaamista, tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa, tukea oman hyvinvoinnin ylläpitoon sekä hyvää ja monipuolista työterveyshuoltoa.

Blogin kirjoittanut Mari Rautiainen työskentelee Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtajana.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: