Näin lisätään nuorten osallisuutta päätöksenteossa

Palveluja kehitettäessä tai nuoria koskevassa päätöksenteossa on tärkeää kuulla myös nuoria. Nuorten osallisuus toteutuu paremmin, kun otetaan huomioon tiettyjä periaatteita. Tässä käymme läpi toimintatapoja, jotka on kehitetty Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelmassa yhdessä nuorten kanssa.

1. Tarpeeksi aikaa

Nuorten osallisuus ei toteudu ilman, että siihen käytetään aikaa. Tämä on tärkeä huomioida suunniteltaessa kehittämistyötä tai päätöksentekoprosessia. Aikaa menee muun muassa nuoriin tutustumisessa sekä hyvän ja turvallisen ilmapiirin luomisessa.

Kaikkea yllättävää saattaa tapahtua, joten koko prosessissa on tärkeä varata aikaa nuorten tukemiseen.

2. Tuttu ympäristö ja turvallisuus

Nuorten tavoittamiseen on tärkeä panostaa, jotta vaikuttamaan pääsevät muutkin kuin aktiivisimmat nuoret. Parhaiten nuoret tavoittaa heille tutussa ympäristössä, jossa nuoret jo kokevat ympäristön turvalliseksi. Osallisuuden mielekkyyttä voidaan edistää vaikkapa tarjoamalla nuorille kahvia tai pientä purtavaa.

On tärkeä varmistaa, että nuori kokee olonsa turvalliseksi. Turvallisemman tilan periaatteet on hyvä käydä yhdessä läpi.

3. Joustavuus ja vapaaehtoisuus

Osallistuminen ei saa koskaan olla pakotettua. Eri menetelmiä on hyvä hyödyntää, jotta jokaisen on mahdollista osallistua omalla tavallaan. Tee osallistuminen mahdollisimman helpoksi ja kerro osallistumisen eri vaihtoehdoista. On tärkeää etsiä sellainen tapa, joka tuntuu nuoresta sopivalta ja johon nuori on valmis sitoutumaan. 

4. Nuorilta nuorille

Nuorten voi olla helpompi suunnitella, harjoitella ja toimia yhdessä toisten nuorten kanssa. Toisaalta myös vastuun antaminen nuorille on yleensä voimaannuttavaa. Osallista siis nuoria itseään pitämään toisille nuorille esimerkiksi työpaja tai vetämään keskustelua. On kuitenkin hyvä muistaa, että järjestäjän vastuulla on nuorten keskinäinen tutustuminen sekä yhdessä toimiminen.

5. Nuoreen sitoutuminen ja rinnalla kulkeminen

Nuoreen pitää sitoutua! On tärkeää kulkea nuoren rinnalla koko matkan ja varmistaa, että fiilis säilyy hyvänä. Tue nuorta vaikeina hetkinä ja anna myös mahdollisuus keskeyttää projekti, mikäli hänestä tuntuu siltä.

6. Taitojen vahvistaminen

Keskustelkaa siitä, millaisia taitoja nuorella on ja mihin hän kaipaa vahvistusta. Varaa aikaa harjoittelulle ja omien taitojen vahvistamiselle.

7. Palaute ja kannustus

Kysytään nuoren tuntemuksia, annetaan palautetta puolin ja toisin. On myös tärkeää kertoa, miten nuorilta kerättyjä ajatuksia hyödynnetään ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut.

Miten sitten nuoria tavoitetaan?

On tärkeää kuulla myös sellaisia nuoria, joilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi erilaisista palveluista tai haasteellisista elämäntilanteista. Paras tapa löytää nuoria on ottaa yhteyttä tahoihin, jotka jo tavoittavat nuoret. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi:

Vamos

Olohuone

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: