Näkymättömät-ohjelman tiimi

29.5.2024

Kolme naista seisoo vierekkäin. He ovat Näkymättömät-ohjelman tiimi.

Heidi Rosbäck, Siiri Pohjoinen ja Tuula Shinyella.

Heidi Rosbäck
Ohjelmajohtaja

Olen sote-alan ammattilainen, jonka intohimona on osallisuuden vahvistaminen. Olen työskennellyt koko työurani järjestökentällä toimintakulttuurin muutosta edistävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Näkymättömät-ohjelma pureutuu ilmiöihin ja osallisuuden erityiskysymyksiin, jotka ovat yhteiskunnassamme tärkeitä ja merkityksellisiä, ja jotka voidaan myös kokea vaikeiksi, leimallisiksi ja tabuiksikin.

Pääsemme koordinaatiohankkeessa nostamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallisuuden kokemuksen merkitystä sekä jakamaan oppeja ja hyviä käytäntöjä yhdessä hankkeiden kanssa. On kunniatehtävä päästä arvioimaan monipuolisen osallisuustyön vaikutuksia yhteiskunnallisesta vinkkelistä. Tässä ajassa ihmisten osallisuuden kokemusten näkyväksi tekeminen on varmasti tärkeämpää kuin koskaan!

Toivon, että tulevien vuosien aikana luomme hankeyhteisön, jossa teemme organisaatio- ja aluerajat ylittävällä yhteistyöllä ennennäkemätöntä ja -kokematonta osallisuustyötä. Odotan innolla, että herätämme ohittamatonta, kiinnostavaa ja uutta luovaa yhteiskunnallista keskustelua osallisuuden ilmiöistä, työmme tuloksista ja ratkaisuista. Odotan, että vahvistamme mahdollisimman monen ihmisen toivoa ja uskoa tulevaan sekä kokemusta siitä, että ihan jokaisella ihmisellä on väliä yhteiskunnassamme – riippumatta politiikan prioriteeteista tai vallitsevasta keskustelukulttuurista.

 

Tuuli Shinyella
Asiantuntija

Olen yhteiskuntatieteilijä ja hanketyön moniosaaja. Olen työskennellyt pitkään järjestökentällä erilaisissa tehtävissä ja rooleissa. Keskeinen osaamiseni liittyy hankehallintoon ja erityisesti seurantaan, arviointiin ja kehittämistyöhön. Olen työskennellyt viime vuodet järjestöjen osaamisen kehittämisen parissa Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomossa sekä Kuntoutussäätiön Artsi-toiminnassa.

Näkymättömät-ohjelma on kiinnostava näköalapaikka osallisuustyöhön ja sen kehittämiseen. Ohjelmassa painotetaan vahvasti vaikutusten arviointia ja tiedon tuottamista. Odotan innolla arvioinnin kautta saatavia tuloksia sekä yksittäisistä hankkeista että ohjelmatasolla.

Tavoitteena on, että yhteiskunnassa ulkopuolisuutta kokevat tulevat nähdyksi ja osallisuuden kokemus vahvistuu ohjelman aikana. Näin on mahdollista saada liikkeelle hyvän kierre, jonka vaikutukset yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle voivat olla merkittäviä.

 

Siiri Pohjoinen
viestinnän asiantuntija

Olen viestinnän ja journalismin monipuolinen ammattilainen. Erityisosaamistani on monipuolisuus ja monimuotoiseen ja yhdenvertaiseen vuorovaikutukseen painottuva osaaminen.

Olen työskennellyt mediataloissa (MTV, YLE) monimediajournalistina, ja lisäksi tehnyt monipuolisen uran pelastusalalla eri organisaatioiden viestinnässä.

Näkymättömissä haluan tuoda viestinnän ja vuorovaikutuksen osaamiseni yhdenvertaisen ja osallisuutta edistävän työn käyttöön.

Toivon ja tavoittelen sitä, että oma tiimimme ja hankkeidemme työntekijät tuovat yhdessä yhteiskunnassa näkymättömiä teemoja, ihmisiä ja ilmiöitä nähdyiksi.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: