Nuoria ei saa jättää nyt yksin, Vamoksen johtaja Terhi Laine muistuttaa

Ikääntyneiden ja lasten näkökulmat ovat olleet viime päivinä esillä, kun on uutisoitu koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Nuorten ääni on jäänyt taka-alalle. Suurin osa nuorista selviääkin muutoksesta oman luovuuden, sopeutumiskyvyn ja läheisten avulla, kirjoittaa Terhi Laine.

Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine.

Terhi Laine

16-29-vuotiaista nuorista kuitenkin noin 60 000 elää tilanteessa, jossa riskinä on jäädä syrjään. Heistä arvioilta 20 000 elää erittäin haavoittuvassa tilanteessa. Heille globaalin maailman tuoma uhka voi tällä hetkellä näyttäytyä ylitsepääsemättömältä.

Koronaviruksen aiheuttama uhka horjuttaa nuoren tulevaisuuden uskoa. Haavoittuvassa asemassa elävän nuoren luottamus tulevaisuuteen on jo lähtökohdiltaan heikkoa, koska nuori on kokenut lapsuudessa omien tarpeiden sivuuttamista, mitätöintiä, kaltoinkohtelua, koulukiusaamista ja hylätyksi tulemista sekä jatkuvaa epävarmuutta lähiyhteisössä.

Osalla näistä nuorista on ollut terapia tai muu arjen selviämistä helpottava tukisuhde, joka nyt on keskeytynyt.

Äärimmillään tämä voi tarkoittaa itsetuhoisten ajatusten lisääntymistä, kun kuolema tulee aiempaa lähemmäs myös yhteiskunnallisen tilanteen myötä.

Nuoret eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä. Joillakin kotona netin ääressä aikaa viettävällä nuorilla asiat eivät juuri muutu. Heille on tuttua kotona oleminen ja elämän rajoittuneisuus. Ehkä valtaosa suomalisista saa nyt kokemuksen siitä, mikä tälle ryhmälle on ollut normaalia jo pitkään. Koulukiusatut muodostavat oman ryhmänsä. He voivat jopa kokea helpottavana, että koulua voi käydä eikä tule kiusatuksi.

Tällä hetkellä on tärkeää välittää ja kysyä nuorelta, mitä hänelle kuuluu.

Kaikki ammattilaisten tarjoamat etätuen uudet muodot ovat tervetulleita. Myös nuoria tukevassa Vamos-palvelussa olemme nopeasti siirtäneet yksilö- ja ryhmävalmennukset verkkoon ja huolehtineet siitä, että valmentajat pitävät nuoriin yhteyttä päivittäin. Olemme saaneet nuorilta paljon kiitosta siitä, että tärkeä tuki ei ole katkennut.

Poikkeustilanteen pitkittyessä meillä on nyt hyvä mahdollisuus ottaa nuoret mukaan kehittämään uusia etäpalveluita.

Tilanne haastaa ammattilaiset: jaetaan etätuen parhaat käytännöt ja huolehditaan, että nuori ohjataan palveluihin myös poikkeustilanteessa.

Toivoa luo myös tulevaisuuden uskoa rakentava viestintä mediassa. Erityisen merkityksellistä tämä on niiden nuorten kannalta, jotka jo ennen kriisiä kokivat näköalattomuutta. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta.

Tehdään yhdessä nuorten kanssa tulevaisuutta poikkeustilanteesta huolimatta.

Terhi Laine 

Kirjoittaja toimii johtajana Diakonissalaitoksen Vamos ja työllisyys -toimialalla.

Mikä on Vamos?

Diakonissalaitoksen Vamos tukee 1629-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Vamoksesta nuori saa oman työntekijän, tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Vamos toimii Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla. Yli 12 vuotta toimineessa Vamoksesta on saanut apua yli 12 000 nuorta. Vuonna 2019 palveluissa käyneistä nuorista 87% koki elämänsä muuttuneen parempaan ja 56% palvelun päättäneistä eteni työ- tai koulutuspolulle.  

Lue lisää Vamoksesta

 

Artikkeli on julkaistu 30.3.2020.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: