Nuorten kokemustietoa hyödynnetään yhä laajemmin Diakonissalaitoksella

13.3.2023

Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelmassa hyödynnetään nuorten kokemustietoa osana toiminnan kehittämistä. Kokemukset ovat olleet hyviä ja toimintaa halutaankin nyt laajentaa.  

Erhan Daler kertoo omista kokemuksistaan nuorten tuottamassa podcast-sarjassa.

Erhan Daler kertoo omista kokemuksistaan nuorten tuottamassa podcast-sarjassa. “Suomessa on tuhansia nuoria, jotka haluavat vaikuttaa ja antaa mielipiteensä, mutta valitettavasti näitä mahdollisuuksia ei usein ole.”

Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma on hyödyntänyt nuorten kokemustietoa toiminnassaan laajasti. Kokemusasiantuntijoita on palkattu tiimiin ja tarjottu nuorille keikkaluontoisia töitä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja viestinnällisissä tehtävissä. Kuukausipalkkaisten kokemusasiantuntijoiden lisäksi vuoden 2022 aikana nuorille asiantuntijoille maksettiin lähes 300 työtuntia heidän osaamisensa hyödyntämisestä.  

“Nuorten ohjelman kautta minä (nuori, joka ei ole päättäjä) pääsen mukaan vaikuttamaan ja olemaan syrjäytyneiden nuorten ääni. Suomessa on tuhansia nuoria, jotka haluavat vaikuttaa ja antaa mielipiteensä, mutta valitettavasti näitä mahdollisuuksia ei usein ole.”, kertoo Nuorten ohjelmassa ensin keikkatöitä tehnyt ja nyt osana tiimiä työskentelevä kokemusasiantuntija Erhan Daler.

Tavoitteena valtakunnallinen keikkapooli Work Pilots-alustalla

Nuorten ohjelma, Vamos ja Rinnekodit Kartanonhaka ovat hyödyntänyt keikkatöiden tarjoamiseen Work Pilots –alustaa. Alusta on käytössä monissa yrityksissä ja on alun perin kehitetty halusta tarjota nuorille mahdollisuus ansaita rahaa ja työkokemusta helposti ja turvallisesti.  

Keikkatöitä on tarjottu Diakonissalaitoksen toiminnoissa mukana olleille nuorille. Jos nuori kiinnostuu, on häntä opastettu luomaan tili Work Pilots –alustalle. Alustan kautta Nuorten ohjelma on voinut ilmoittaa tulevista työmahdollisuuksista, ja kiinnostuneet nuoret ovat voineet ottaa työn sitä kautta vastaan. Tällä hetkellä alustalla on 42 nuorta, ja määrä kasvaa koko ajan. 

Keikkatöiden tarjoaminen on mahdollisuus Diakonissalaitokselle saada arvokasta näkökulmaa palveluiden ja muun toiminnan kehittämiseen. Alusta on tähän hyvä väline, ja siksi sen käyttöä aletaan kokeilla laajemmin Diakonissalaitoksella osana kokemusasiantuntijuuden kehittämistä.   

Keikkatyön kautta polkuja työelämään

Paitsi että organisaatio hyötyy kokemustiedosta, myös työntekijän näkökulmasta keikat antavat monia mahdollisuuksia. Alusta on yksi tapa osallistaa Diakonissalaitoksen toiminnoissa olevia ihmisiä, tukea ja rohkaista heitä työelämään. Tästä on monta hyvää esimerkkiä.  

“Nuorten ohjelmassa keikkatöitä tehneille nuorille on rakennettu polkuja esimerkiksi kuukausipalkkaisiksi kokemusasiantuntijoiksi ja edelleen sosiaalialan opintoihin. Nuorista asiantuntijoista saadaan vielä monia osaavia kollegoita, joilla on jo valmiiksi sydän mukana”, toteaa kokemusasiantuntijuuden parissa työskentelevä Tomi Pohjalainen Nuorten ohjelmasta.  

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: