Diakonissalaitoksen ja Sininauhasäätiön nuorten tilapäismajoitus vuoden 2021 Vaikuttavin ARVO-teko

26.11.2021

Diakonissalaitoksen ja Sininauhasäätiön nuorten tukipiste ja tilapäismajoitus SuperNuoli tarjosi hädässä oleville asunnottomille nuorille tukea ja majoitusta kolmen kuukauden ajan keväällä 2021. Arvoliitto palkitsi säätiöiden ripeän ja vaikuttavan toiminnan tänään vuoden 2021 Vaikuttavimpana ARVO-tekona.

Kaksi ihmistä pyöräilee talon edessä.

Yhä paheneva koronatilanne ja suunnitellut liikkumisrajoitukset uhkasivat romahduttaa jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevien nuorten terveyden viime keväänä pääkaupunkiseudulla. Asunnottomien nuorten kanssa työskentelevät Sininauhasäätiön nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolen työntekijät olivat nähneet, kuinka nuoret olivat yhä huonokuntoisempia, väsyneempiä ja nälkäisempiä: nestehukka näkyi jo fyysisessä olemuksessa. Lisäksi monen psyykkinen vointi oli romahtanut.

Perinteikkäät säätiöt tarttuivat hätään yhdessä ja innovoivat yhdessä nuorten tukipiste ja tilapäismajoitus SuperNuolen. Tavoite saavutettiin ja nuoret saatiin pois kadulta. Arvoliitto palkitsi teon vuoden 2021 Vaikuttavimpana ARVO-tekona.

SuperNuoli vakuutti tuomariston seuraavilla seikoilla: kyseessä oli konkreettinen, vuoden 2021 aikana alkanut ja koko vaikutuksensa tuottanut projekti, jossa kaksi perinteistä toimijaa yhdisti voimansa, huomioi pandemian negatiiviset vaikutukset jo muutenkin hankalassa tilanteessa oleville kodittomille nuorille ja innovoi konseptin, jolla heitä voitiin välittömästi auttaa.

Kannanotosta konkreettiseen apuun kahdessa viikossa

Sininauhasäätiö julkaisi kannanoton asunnottomien nuorten hälyttävästä tilanteesta maaliskuun puolivälissä 2021. Diakonissalaitos vastasi kannanottoon tarjoamalla yhteistyötä. Säätiöt tekivät nopeasti päätöksen tarttua nuorten hätään yhdessä. Diakonissalaitos teki taloudellisen panostuksen vuokraamalla Helsingissä Sturenkadulla sijaitsevasta hostellista 10 huonetta asunnottomille nuorille pahimman koronatilanteen ajaksi, ja Sininauhasäätiön ja Vva:n Nuoli siirsi toimintansa tiloihin kolmen kuukauden ajaksi.

Kahdessa viikossa syntyi SuperNuoli, jossa Nuolen kohtaamis- ja tukipistetoimintaan yhdistyi tilapäismajoitus. Nyt asunnottomille nuorille oli turvallinen paikka, josta sai yösijan lisäksi apua, tukea ja turvaa joka päivä klo 21–13. SuperNuolessa oli myös varauduttu, että pääkaupunkiseudun liikkumisrajoitukset astuisivat voimaan ja toiminta olisi laajennettava ympärivuorokautiseksi.

Kolmen kuukauden aikana eri nuoria tavoitettiin 109, joista uusia oli 57 eli 52 %. Kolmen kuukauden aikana SuperNuolessa kävi keskimäärin 16 eri nuorta vuorokaudessa, ja käyntejä kertyi kaikkiaan yhteensä 2292.

Onnistumisen edellytyksenä ketterä ja tiivis yhteistyö

”Tilanne oli uniikki. Ensimmäistä kertaa järjestöt lähtivät vastaamaan akuuttiin hätään nopeasti yhdessä. Aikataulu oli häkellyttävän tiivis, ja yhteistyö toimi kertakaikkisen loistavasti”, sanoo Diakonissalaitoksella hankkeesta vastannut palvelualuejohtaja Mika Paasolainen.

”Yhteistyö kantoi myös kinkkisissä tilanteissa: tällaisissa hankkeissa haasteita tulee väistämättä, mutta niitä ratkotaan sitten yksi kerrallaan. Niin nytkin”, Paasolainen sanoo, ja kiittää Vallilan naapurustoa aktiivisesta ja avoimesta dialogista haasteellisissakin tilanteissa.

Tärkeintä oli, että tavoite saavutettiin: nuoret saivat katon päänsä päälle ja tukea vaikeaan tilanteeseen.

Tulokset pähkinänkuoressa

 • SuperNuolessa kirjattiin kolmen kuukauden aikana yhteensä 2292 käyntiä, vuorokaudessa keskimäärin 16 nuorta. Eri nuoria 109, joista 52 % uusia (ei asioinut Nuolessa aiemmin).
 • Lähes kaikki nuoret asunnottomia ja päihderiippuvaisia.
 • 6 nuorta sai SuperNuolen avulla asunnon, ja kaupungin asumisen tuen haastatteluun ja jonoon ohjautui 15 nuorta. 46 nuorta sai palveluohjausta ja tukea toimeentulon haasteisiin.
 • Päihdepalveluihin ohjautui 14, terveyspalveluihin 15 ja psykiatrian palveluihin 2 nuorta.
 • Maksusitoumus henkilöllisyystodistukseen järjestyi 12 nuorelle. Rikosseuraamusasioita selvitettiin 6 nuoren kanssa, tutkintavankeuteen päätyi 2 nuorta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautui 6 nuorta. Kirjoilla olo muutettiin vastaamaan 8 nuoren kohdalla todellista oleskelukuntaa.
 • Osallisuutta vahvistaviin vertaistoimintoihin ja ympäristötyöhön nuoret osallistuivat yhteensä 44 kertaa.

Asiakaskysely:

 • 62 % vastanneista nuorista koki saaneensa rohkeutta kohdata muita ihmisiä
 • 69 % alkoi miettiä päihteiden käytön lopettamista
 • 69 % nuorista koki saaneensa säännöllisyyttä päivään
 • 69 % koki suoriutuvansa entistä paremmin omien asioiden hoitamisessa
 • 77 % koki olevansa toiveikkaampi tulevaisuuden suhteen
 • 85 % koki, että yksinäisyyden tunne on vähentynyt
 • 85 % koki, että on saanut taukoa katuelämään ja mielekästä sisältöä arkeen.

Lisätietoa 

Palvelualuejohtaja Mika Paasolainen, Diakonissalaitos, mika.paasolainen@hdl.fi, 050 502 7659
Projektipäällikkö Päivi Malmivaara, Sininauhasäätiö, paivi.malmivaara@sininauhasaatio.fi

 

Sininauhasäätiö on arvopohjainen asunnottomuuden ja päihdetyön asiantuntija. Konsernin muodostavat vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen säätiö sekä asumis- ja päihdepalveluita tuottava Sininauha Oy.

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodin sekä tytäryritysten Diakonissalaitoksen Hoivan ja Caritas Palveluiden kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea.

Molemmat säätiöt ovat yhteiskunnallisia yrityksiä. Se tarkoittaa sitä, että kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste NUOLI on STEA:n rahoittama Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kolmivuotinen hanke (2019-2022). Nuoli tavoittaa ne haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat nuoret, joilla ei ole paikkaa minne mennä: taustalla voi olla asunnottomuutta, päihteitä tai muuta turvattomuutta. Nuoli toimii Asunto ensin -periaatteella, mikä tarkoittaa, ettei päihtymys ole esteenä. Tavoitteena on tarjota tukea, turvaa, lepoa ja lämpöä sekä ohjata nuoria askel askeleelta stabiilimpaa elämäntilannetta kohden.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: