Raportti: Oikeus luontoon ja ympäristöä koskevaan keskusteluun kuuluu kaikille

2.7.2024

Diakonissalaitos loi uudenlaista mallia osallisuuden lisäämiseksi vastuullisuustyössä. Keväällä järjestetyissä tulevaisuustyöpajoissa asiakkaamme pohtivat ympäristön ja luonnon merkitystä hyvässä elämässä sekä ympäristöön liittyviä tulevaisuuden toiveita. Nyt julkistettuun raporttiin on koottu pilottihankkeen keskeiset tulokset. 

Punaraidalliseen paitaan pukeutuneella miehellä on kädessä pieni kanan pienoismalli. Taustalla harmaaseen neuleeseen pukeutunut nainen on kumartuneena pöydän ylle.

Keväällä järjestetyissä tulevaisuustyöpajoissa asiakkaamme pohtivat ympäristön ja luonnon merkitystä hyvässä elämässä sekä ympäristöön liittyviä tulevaisuuden toiveita. Kuva: Tarja Kerttula

Ympäristöaiheiset tulevaisuuskeskustelut järjestettiin osana Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Mukana keskusteluissa oli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, maahan muuttaneita nuoria, vammaisia, ylijäämäruoan kierrätyskeskuksen työntekijöitä ja pitkäaikaisasunnottomia sekä Diakonissalaitoksen että sen omistaman Rinnekotien yksiköistä. 

”Tulevaisuuskeskustelut toivat esiin sen, että luonto on tärkeä meille kaikille ja ympäristön tilaan liittyvä huoli yhteinen. Sen jakavat hyvin erilaisissa tilanteissa elävät ihmiset. Osallistavalle ympäristökeskustelulle on tarvetta ja sitä tulisi laajentaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa”, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi sanoo. 

Hyvinvoiva luonto on osa toivottua tulevaisuutta

Työpajoissa korostui luontoyhteyden merkitys hyvinvoinnille sekä luonnon puhtauden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja eläinten hyvinvoinnin tärkeys. Myös kotimaisen lähiruoan roolia korostettiin.  

”Elämäntilanteesta riippumatta osallistujat pitivät tärkeänä esteetöntä pääsyä vihreään, hyvinvoivaan luontoon ja veden äärelle. Tulevaisuudessa on tärkeää, että luonto on edelleen lähellä ja jokaisella on sinne pääsy”, työpajojen vetäjä, tulevaisuusasiantuntija Kati Lehtiö kertoo. 

Pienillä teoilla voi vaikuttaa

Työpajoissa pohdittiin ympäristön ja luonnon merkitystä tulevaisuuden hyvälle elämälle, mutta myös sitä, mitä pitäisi tapahtua ja kenen pitäisi toimia, jotta päästään kohti toivottuja tulevaisuusnäkymiä. 

Eniten vastuuta nähtiin jokaisella yksittäisellä ihmisellä. Vaikka kaikkea ei voikaan muokata, pienillä teoilla voi aina muuttaa jotain.  

”Hyvässä tulevaisuudessa meidän ihmisten yksilöinä ja rooleissamme eri organisaatioissa, tulee tehdä enemmän tekoja ympäristön puolesta. Työpajoissa toivottiin, että myös varojen ja vallan mukanaan tuoma vastuu näkyisi tulevaisuudessa paremmin organisaatioiden valinnoissa”, Lehtiö sanoo. 

Tämän raportin tuloksia hyödynnetään Diakonissalaitoksen vastuullisuustyössä, vaikuttamisessa, henkilöstön kouluttamisessa sekä syksyllä 2024 käynnistyvässä henkilöstölle ja asiakkaille suunnatussa Toivoa ja tekoja -vastuullisuuskampanjassa.  

Haastamme myös muita toimijoita hyödyntämään raportin tuloksia ja laajentamaan osallisuutta omassa vastuullisuustyössä. 

Tutustu Osallisuus vastuullisuustyössä -pilottihankkeen raporttiin Lue lisää Diakonissalaitoksen tulevaisuuskeskusteluista

 

Lisätietoja:  

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: