Opaskirja diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen palkittiin D-stipendillä

23.7.2019

Kirjan "Mulla on diabetes, mutta se on ihan OK" kansikuva.

 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön D-stipendi myönnettiin sairaanhoitaja Ainomaija Lehtoselle hänen oppaastaan nuoruustyypin diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen.

 

Mulla on diabetes, mut se on ihan ok! -opas on Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyö. Stipendin saajan valitsi Diakin opettajat. Valinta kohdistui tähän opinnäytetyöhön sen korkealaatuisen sisällön ja työelämälähtöisyyden ohella myös eettisen toteutustavan vuoksi.

”Opinnäytetyöni keskeisin idea oli, saada nuoruustyypin diabetesta sairastavat alakouluikäiset lapset pohtimaan, millaista opaslehteä he itse haluaisivat lukea. Opaslehtinen syntyi heidän kanssaan yhteistyössä. Kysymys oli samalla vertaistuen antamisesta muille diabetesta sairastaville lapsille. He olivat tässä projektissa kokemusasiantuntijan roolissa”, kertoo Uuden Lastensairaalan päivystyksessä sairaanhoitajana toimiva Ainomaija Lehtonen oppaan taustoista.

Tyypin 1 diabetekseen eli nuoruustyypin diabetekseen sairastuu maassamme vuosittain yli 600 alle 15-vuotiasta lasta. Luku on maailman korkein.

Reviirin laajeneminen lisää lapsen omaa vastuuta sairauden hoidosta

Kohderyhmäksi valikoituivat alakouluikäiset 7–10-vuotiaat lapset, koska koulunsa aloittavien lasten oma reviiri laajenee tässä iässä merkittävästi.

”Eteen tulee enemmän itsenäistä liikkumista, itsekseen olemista, omatoimista harrastuksissa käyntiä ja yökyläilyjä ystävien kesken. Tämä tuo mukanaan itsenäistä vastuunottoa verensokeritasapainon ylläpitämiseen, lääkityksestä huolehtimiseen ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kartoittamisen”, Ainomaija Lehtonen perustelee kohderyhmän valintaa.

Käytännössä opaskirja syntyi siten, että Lehtonen tapasi kolmea diabetesta sairastavaa lasta ja yhtä sisarusta puolentoista vuoden aikana kuutisen kertaa. Opaskirjan sisältö rakentui tekoprosessin aikana syntyneistä lasten ideoista ja oivalluksista. Opaskirjan visuaalinen ulkoasu toteutettiin myös lasten kanssa yhdistellen lasten piirustuksia ja valokuvia.

Innostavaa tiimityötä lasten kanssa

Ainomaija Lehtosen mielestä hienoin oivallus ja anti koko projektissa oli työskentely lasten kanssa.

”He ovat viisaita, rehellisiä ja innostavia työtovereita. Lapset ovat mutkattomia ajattelijoita ja näin heidän ratkaisunsakin ovat usein yksinkertaisuudessaan hyviä”, Lehtonen summaa tiimityöskentelyä lasten kanssa.

”Myös opaskirjan tekotapa oli antoisa. Lapset piirsivät kirjan kuvitusta samanaikaisesti, kun keskustelimme diabetekseen liittyvistä asioista. Se auttoi heitä rentoutumaan ja helpotti vaikeista asioista puhumista.”

”Mulla on diabetes, mutta se on ihan ok” – Selviytymisopas nuoruustyypin diabetesta sairastaville lapsille toteutettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen kanssa. Opaskirja on julkaistu sekä digitaalisena että paperisena versiona.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin opiskelijoille. Stipendin myöntämisen perusteena on opinnäytetyö, jossa on muun muassa nostettu esille jokin avun ja tuen tarpeessa oleva ihmisryhmä sekä esitelty heitä osallistavia ja voimavaraistavia toimintamalleja.

Tutustu opinnäytetyöhön

Ainomaija Lehtonen: Mulla on diabetes, mut se on ihan ok! – Selviytymisopas nuoruustyypin diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: