Optimismi ja itsekontrolli vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen toimintakykyyn

16.12.2019

Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa elävät ihmiset nähdään usein yksin vastuullisina omaan tilanteeseensa ilman, että vallitsevia olosuhteita yhteiskunnallisissa rakenteissa tai ihmisen omassa elämässä otetaan lainkaan huomioon, kirjoittavat Eeva Piha ja Joonas Hirvonen. Taloudellinen toimintakyky on monen tekijän summa.

Naisella on kädessään neljä värikästä korttia.

Taloustaitohankkeen toiminnassa mukana olleet nuoret vastasivat kyselyyn, joka pyrki kartoittamaan muun muassa talouskäyttäytymistä, taloudellista hyvinvointia, itsekontrollia, optimismia sekä talouden perustietoja. Kysely noudatti hyvin pitkälle samaa rakennetta, kuin Joonas Hirvosen pro gradu -tutkielmassa käytetty kysely (Hirvonen, 2018). Myös alustavat tulokset ovat hyvin samansuuntaisia aikaisemman tutkimuksen kanssa: korkeampi itsekontrolli on yhteydessä parempaan talouskäyttäytymiseen, ja korkeampi optimismi taloudelliseen hyvinvointiin. Myös taloustiedoilla on positiivinen yhteys taloudelliseen hyvinvointiin, vaikka yhteyttä talouskäyttäytymiseen ei löytynyt.

Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa elävät ihmiset nähdään usein yksin vastuullisina omaan tilanteeseensa ilman, että olosuhteita, yksilöiden taustatekijöitä tai yhteiskunnallisia rakenteita otetaan lainkaan huomioon, puhumattakaan jatkuvassa niukkuudessa elämisen aiheuttamista psykologisista vaikutuksista. Pitkittyneessä taloudellisessa niukkuudessa elävien ihmisten täytyy esimerkiksi ylläpitää itsekontrollia jatkuvasti.

Center for Financial Inclusion on laatinut määritelmän taloudellisten toimintamahdollisuuksien käsitteelle.

Taloudelliset toimintamahdollisuudet määritellään:

 • asenteiden
 • tietojen
 • taitojen ja
 • itsetehokkuuden yhdistelmäksi.

Katri Viitasalon mukaan (PRO SOS -osahankkeen päätösseminaari) taloudelliseen toimintakykyyn vaikuttavia seikkoja ovat:

 • rahan puute
 • kasautuneet arjen ongelmat
 • heikentynyt usko tulevaisuuteen ja omiin kykyihin
 • häpeä,
 • neuvottomuus
 • eriarvoisuus.

Taloustaitohankkeen toiminnan perusteella listaan lisättäviä asioita ovat:

 • ahdistus
 • lamaantuminen ja
 • elämän kapeutuminen.

Taloudellinen toimintakyky edellyttää paitsi tietoa ja osaamista myös mahdollisuuden harjoitella, hyödyntää ja kasvattaa näitä tietoja ja taitoja. Varsin usein heikossa asemassa olevilla nuorilla näitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole tarjolla. Haluamme Taloustaitohankkeessa ajatella, ettei näiden taitojen oppiminen ole koskaan myöhäistä, ja että parhaat tulokset saadaan silloin, kun taloustaitojen opetus viedään sinne, missä nuoret saavat kokonaisvaltaista tukea elämäntilanteeseensa. Tällöin on mahdollisuus vaikuttaa taloudelliseen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin optimismin ja itsekontrollin kautta, sekä positiivisin muutoksin koettuun ahdistukseen ja tulevaisuudenuskoon.

Tässä linkki Taloustaito-hankkeeseen

Kirjoittajat:

Eeva Piha
Taloustaitohankkeen projektipäällikkö

Joonas Hirvonen
Taloustieteen tohtoriopiskelija

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: