Afganistanilaisnuorten suomalaiset kummiperheet vetoavat: perheenyhdistämistä on helpotettava

2.11.2021

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden nuorten vapaaehtoiset kummiperheet ovat auttaneet hätääntyneitä nuoria perheenyhdistämisen lähes mahdottomassa prosessissa. Afganistanin tilanne kärjisti nuorten huolta, ja tukea prosessiin on ollut vaikea saada. Diakonissalaitoksen ja Yhteiset lapsemme ry:n kummit, kummi- ja tukiperheet vetoavat päättäjiin: perheenyhdistämistä on helpotettava pikaisesti.

käsi, jossa tarra, jossa teksti HUMAN.

Diakonissalaitos yhtyy kummiperheiden hätähuutoon: ei unohdeta Afganistanin vaikeaa tilannetta. Autetaan nuoria saamaan läheisensä turvaan. Kuva: Jake Nackos / Unsplash

Suomeen on tullut vuoden 2015 jälkeen ilman huoltajaa vajaa 4000 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Nuorista valtaosa on Afganistanista. He ovat saaneet toivoa ja turvaa Suomesta, ja heistä monet ovatkin jo osa suomalaista yhteiskuntaa esimerkiksi opiskelijoina ja töissä käyvinä aktiivisina nuorina.

Huoli musertaa – kummiperheiden hätähuuto päättäjille

Diakonissalaitoksen ja Yhteiset lapsemme ry:n vapaaehtoiset kummit, kummi- ja tukiperheet ovat olleet tärkeä tuki yksin alaikäisinä maahan tulleille nuorille sekä arjessa että elämän juhlahetkissä. Huoli läheisistä on kuitenkin musertaa nämä jo valmiiksi vaikeita asioita elämässään kokeneet nuoret. Erityisesti Afganistanin järkyttävän tilanteen nuorissa aiheuttama tuska ja hätä on saanut kummiperheetkin opiskelemaan suomalaisen perheenyhdistämisen valtavan monimutkaista ja lannistavaa prosessia ja auttamaan nuoria siinä.

Kummit ovat nyt lähestyneet suomalaisia päättäjiä hätähuudolla ja vetoomuksella näiden nuorten auttamiseksi.

”Nyt Afganistan on poistunut otsikoista, mutta huoli maassa olevista tai Afganistanin naapurimaihin paenneista perheenjäsenistä ei ole poistunut nuortemme mielistä. Heidän perheenjäseniään piileskelee tälläkin hetkellä kodeissaan tai pakenee paikkakunnalta toiselle, alaikäisiä sisaruksia elää kadulla ja leskiäitien on mahdotonta hankkia toimeentuloa”, sanotaan 67 suomalaisen vapaaehtoisen kummin allekirjoittamassa vetoomuksessa.

Suomen käytännöt estävät perheenyhdistämisen tehokkaasti

Tällä hetkellä Suomella on vetoomuksen mukaan perheenyhdistämiseen liittyviä käytäntöjä, jotka käytännössä estävät perheenyhdistämisen hyvin tehokkaasti.

Kummiperheet vetoavat, että Suomi kohtuullistaisi nyt kohtuuttomia toimeentulovaatimuksia, sähköistäisi hakuprosessin ja/tai laajentaisi Suomen edustustojen palveluita Afganistanin lähialueilla. Myöskään virallisia asiakirjoja, joita on mahdotonta saada, ei tulisi vaatia. Suomen edustustoissa pitäisi pystyä asioimaan tulkin avustuksella – suomen- tai englannin kielitaito ei saisi muodostua esteeksi prosessissa.

Huoli perheenyhdistämisestä yhdistää ilman huoltajaa maahan tulleita nuoria. Diakonissalaitos yhtyy kummiperheiden hätähuutoon: ei unohdeta Afganistanin vaikeaa tilannetta maan ollessa talibanin vallassa. Autetaan nuoria saamaan läheisensä turvaan. Perheen tuki on kotoutumisessa ensiarvoisen tärkeää.

 

Diakonissalaitoksen kummit ja kummiperheet
Yhteiset Lapsemme ry:n tukiperheet

Vetoomus päättäjille 1.11.2021

Mahdollistetaan afganistanilaisten perheenyhdistäminen

Olemme afganistanilaisten, Suomeen alaikäisinä turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa tulleiden nuorten kummiperheitä, kummeja ja tukiperheitä. Tavallisia ihmisiä eri puolilta Suomea. Sydän syrjällään olemme seuranneet Afganistanin tilannetta ja sen aiheuttamaa hätää ja tuskaa nuorillemme.

Nyt Afganistan on poistunut otsikoista, mutta huoli maassa olevista tai Afganistanin naapurimaihin paenneista perheenjäsenistä ei ole poistunut nuortemme mielistä. Heidän perheenjäseniään piileskelee tälläkin hetkellä kodeissaan tai pakenee paikkakunnalta toiselle, alaikäisiä sisaruksia elää kadulla ja leskiäitien on mahdotonta hankkia toimeentuloa.

Evakuointioperaation jälkeen monet päättäjät lupasivat, että afganistanilaisten perheenyhdistämistä pyrittäisiin mahdollistamaan ja helpottamaan. Haluamme ilmaista tukemme tälle pyrkimykselle ja pyytää, ettei Suomi unohtaisi afganistanilaisten kammottavaa tilannetta maan ollessa talibanin vallassa.

Suomella on tällä hetkellä perheenyhdistämiseen liittyviä käytäntöjä, jotka käytännössä estävät perheenyhdistämisen hyvin tehokkaasti.

Niihin liittyen pyydämme, että Suomi kohtuullistaisi perheenyhdistämiseen liittyviä toimeentulovaatimuksia, jotka ovat nykyisellään kohtuuttoman korkeat. Perheenyhdistämisen hakuprosessi tulisi tehdä mahdolliseksi kokonaan sähköisesti tai/ja Suomen edustustojen palveluita Afganistanin lähialueilla tulisi laajentaa. Perheenjäseniltä ei myöskään tulisi vaatia sellaisia virallisia asiakirjoja, joita on mahdotonta saada tai joiden hankkiminen asettaa ihmiset vaaraan. Tulkkipalvelut pitää mahdollistaa eikä edellyttää ihmisten osaavan joko suomea tai englantia asioidessaan Suomen edustustoissa.

Oikeus perhe-elämään on perustuslakimme lisäksi turvattu myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Perheenyhdistäminen on kuitenkin ollut tähän asti hyvin vaikeaa, monesti mahdotonta. Siitäkin huolimatta, että asiantuntijoiden mukaan perheen tuki on parasta apua myös kotoutumisessa.

Kunnioittavasti

Diakonissalaitoksen kummit ja kummiperheet
Yhteiset Lapsemme ry:n tukiperheet

 

Lisätietoa
Viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, Diakonissalaitos
+358 50 372 0828, jenni.sarolahti@hdl.fi

Lue lisää Kummiperhetoiminnastamme
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: