Ouluun hyötyruuan logistiikkakeskuksen rakentanut Prikka kiertoon -toiminta sai jatkoa: ”Tavoitteena on jakaa yhä enemmän ruokaa ja panostaa osallisuuteen”

6.10.2023

Prikka kiertoon -hanke kehitti kahden vuoden aikana Ouluun keskitetyn hyötyruuan logistiikan toimintamallin. Prikkakeskuksen kautta kulkee viikoittain noin 10 000 kg ruokaa yhteensä 43 ruoka-aputoimijalle, jotka jakavat ne eteenpäin noin 3000 henkilölle ruoka-avuksi. Vuoden 2025 loppuun saakka kestävä uusi hanke pohjaa kerättyihin oppeihin, laajenee Oulun ympäryskuntiin sekä kehittää uusia osallisuuden muotoja.

Euroopan unionin osarahoittama

Pakettiauto, jossa lukee Prikka kiertoon. Sen lastina on hyötyruoka.

Prikka kiertoon -hankkeen näkyvin tulos on hyötyruuan logistiikkakeskus, Prikkakeskus, jonka ansiosta kaikki lahjoitettu ruoka hyötykäytetään, eikä toiminnassa synny biojätettä. Hiukkavaarassa toimintansa aloittanut keskus muutti keväällä Kaukovainiolle. Uudessa Prikkakeskuksessa on mahdollista käsitellä ja valmistaa myös pakkaamatonta ruokaa.

”Prikka kiertoon toiminnan sydän ollut koko ajan Prikkakeskus, joka toimii alustana kaikelle muulle toiminnalle. Ensimmäisen hankkeen tärkein tavoite oli työllistäminen: logistiikkakeskuksen kautta syntyi elintarvike-, logistiikka-alan sekä kiertotalouden työpaikkoja erilaisilla sopimuksilla oululaisille pidempään töitä hakeneille, osatyökykyisille ja nuorille työttömille”, projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg hanketta hallinnoivasta Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöstä kertoo.

”Hankkeen aikana syntyi jo useita toimivia malleja ja innovaatioita, joita on hyvä lähteä vahvistamaan: meillä on esimerkiksi hienosti toimiva logistiikkakeskus, jossa sovelletaan ihan omaa monimuotoista vapaaehtoistoiminnan mallia, käytetään omia arviointityökaluja ja kerättävän tiedon mallia”, projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg kertoo.

Uusi Prikka kiertoon: enemmän ruokaa ja enemmän osallisuutta laajemmalle joukolle ihmisiä

1.9.2023 alkanut uusi hanke keskittyy vahvistamaan alkanutta toimintaa, mutta myös panostamaan ihan uudella voimalla osallisuuteen sekä maantieteelliseen laajenemiseen.

Uuden Prikka kiertoon -hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta sekä hyvinvointia, ja näin torjua huono-osaisuutta sekä syrjäytymistä.

Osallisuus on tärkeä osa hankkeen kaikkea toimintaa. Siihen panostetaan esimerkiksi ryhmätoiminnan avulla, ruoka-aputoiminnan yhteisöllisyyttä kehittämällä sekä entistä laajemmin avun tarvitsijoita kohtaamalla. Avuntarvitsijoiden yhdenvertaisuutta edistetään esimerkiksi panostamalla kielelliseen saavutettavuuteen ja erilaisten ihmisten yhdistämiseen vaikkapa tapahtumien kautta.

Työllistymisen tueksi hankkeessa tullaan rakentamaan ihmisille entistä yksilöllisempiä polkuja jatkotyöllistymisen ja koulutuspolkujen tueksi. Osaamista voi tunnistaa opinnollistamisen avulla, ja yritysyhteistyötä on tarkoitus tiivistää mm. lahjoittajayrityksiin tehtävillä yhteistyösopimuksilla. Yrityksille ja yhteisöille rakennetaan myös uusia vapaaehtoistoiminnan malleja.

Prikkakeskus sijaitsee Oulun Kaukovainiolla, mutta tavoitteena on kehittämisen laajeneminen koko Oulun alueelle sekä lähikuntiin.

Kun hanke päättyy, Prikkakeskus on vakiinnuttanut toimintansa ja Oulussa on pysyvä hyötyruuan logistiikkakeskus.

Prikka kiertoon jakaa kiertotalouden ilosanomaa tiiviissä yhteistyössä monenlaisten toimijoiden kanssa

”Prikka kiertoon on ollut ja tulee jatkossakin olemaan ennen kaikkea yhteistyöhanke. Hankkeessa on viisi vahvaa toteuttajaorganisaatiota, mutta sen lisäksi teemme päivittäistä yhteistyötä muun muassa ruuan lahjoittajien, ruoka-aputoimijoiden ja työllisyyden yhteistyöverkostojen kanssa. Myös oppilaitosyhteistyö tiivistyy edelleen”, Katja McQueen-Winberg kertoo.

Valtakunnallisesti toimivan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ESR+ -rahoituksella sekä toteuttajien omarahoituksella.

Näin Prikkakeskus toimii:

  • Lahjoittajilta haetaan hävikkiruokaa ja kulutustarvikkeita,
  • lajitellaan Prikkakeskuksessa
  • jaetaan eteenpäin ruoka-aputoimijoille, jotka antavat sen avun tarvitsijoille.

Ruuan ja kulutustarvikkeiden lahjoittajat ovat esimerkiksi ruokakauppoja, tukkuja, leipomoita, ruuantuotantolaitoksia, kouluja ja päiväkoteja. Ruokaa saadaan ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti, mutta myös satunnaisilta lahjoittajilta.

 

Lisätietoa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg, katja.mcqueen-winberg@hdl.fi, 050 528 5093

Oulun kaupunki
Projektipäällikkö Teija Leinonen, teija.leinonen@ouka.fi, 040 586 1689

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Projektikoordinaattori Anne Miettinen, anne.miettinen@diak.fi, 050 408 1103

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
Projektikoordinaattori Anna Olsen, anna.olsen@odl.fi, 050 312 5881

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä
Projektikoordinaattori Tiina Nokela, tiina.nokela@evl.fi, 040 665 0790

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: