Sohlbergin säätiöltä virkistävä avaus järjestöjen työn vaikuttavampaan rahoittamiseen – hyötyjinä lapset, nuoret ja ikäihmiset

8.9.2022

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön johdolla kehitetään syksyn aikana uudenlaista tapaa rahoittaa usean eri organisaation työtä saman kohderyhmän parissa. Diakonissalaitoksen Vamos ja etsivä vanhustyö ovat mukana muiden järjestötoimijoiden kanssa pohtimassa, millaisista asioista lasten, nuorten ja vanhusten turvallinen ja hyvä arki muodostuu. Tavoitteena on rakentaa ekosysteemi, jossa eri toimijat tuovat osaamisensa yhteiselle alustalle.

Ihmisiä seisomassa aulassa.

Verkosto kokoontui kehittämään uudenlaista rahoitusohjelmaa ensimmäisen kerran elokuussa 2022.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö päätti lopettaa vuosittaisen apurahahakunsa toiminnallisille hankkeille, ja käynnisti sen tilalle tavoitteitaan edistävän rahoitusohjelman. Ohjelman kehitystyöhön valittiin kolmannen sektorin toimijoita, joilla on jo vaikuttavaksi todettuja toimintamuotoja, joista halutaan saada enemmän irti. Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelut ja etsivä vanhustyö ovat ensivaiheessa ohjelmaan valittujen joukossa.

”Säätiön aloite on äärimmäisen tervetullut avaus järjestökentän rahoituksen uudistamiseen. Hankkeiden kohderyhmät hyötyvät, kun yksittäiset hankkeet kootaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä huomioiden esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja yksinäisten vanhusten muuttuvat tarpeet,” sanoo kehitystyössä mukana oleva hankepäällikkö Satu Aalto Diakonissalaitokselta.

Ideana on, että kun yhden verkoston toimijan keinot loppuvat, ohjaa toimija tuettavia ihmisiä eteenpäin verkoston muille jäsenille. Näin apua tarvitsevat eivät putoa tyhjän päälle.

”Valmistelutyössä mukana olevien toimijoiden toiminta on jo todettu vaikuttavaksi. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta, kun kehitetään toimivia palvelupolkuja ja ennen kaikkea halutaan vastata kansalaisten muuttuviin tarpeisiin”, sanoo Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine.

Elokuussa alkaneen yhteissuunnittelun lopputuloksen pohjalta Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myöntää rahoituksen toimijoille joulukuussa 2022. Säätiö on itse varannut kokonaisuudelle yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosille 2023-2025. Tavoitteena on löytää mukaan myös muita rahoittajia.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamiehen Ulla Nordin mukaan kyseessä on uudenlaisesta tavasta lähestyä sosiaalisia ongelmia.

“Sen sijaan, että kukin tekee työtä omassa siilossaan, haluamme laajentaa näkökenttää ja edistää yhteistyötä”, Nord sanoo.

Pelkän rahoituksen sijasta säätiö tarjoaa tästä lähtien myös sparrausta, tukea ja verkostoja rahoitettaville kohteilleen.

Rahoitusohjelmassa mukana olevat järjestöt:

Diakonissalaitos, Vamos-nuortenpalvelut ja etsivä vanhustyö, Sekasin Kollektiivi, SOS-Lapsikylä, Apuu-chat, SPR, Nuorten turvatalo, Digitaalinen turvatalo, Helsinki Missio, Aseman lapset, KO ja Friends-malli, Lasten ja nuorten keskus, Walk in -terapia, Aspa-säätiö, Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto Kukunori ry

Konsortio täydentyy syksyn aikana.

Lue Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön tiedote: Uusi rahoitusohjelma tuo kolmannen sektorin toimijat yhteen – tavoitteena parempi arki lapsille, nuorille ja vanhuksille (pss-saatio.fi)

Lisätietoja

Terhi Laine, johtaja, Vamos-nuortenpalvelu, terhi.laine@hdl.fi
Satu Aalto, hankepäällikkö, kokeileva integraatiotyö, satu.aalto@hdl.fi

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöstä:
Ulla Nord, asiamies, +359 50 578 1259, ulla.nord@pss-saatio.fi

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen säätiö, joka sääntöjensä mukaisesti edistää lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia Suomessa sekä ylläpitää Helsingin Katajanokalla sijaitsevaa kotimuseota.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: