Ukrainan haavoittuvimmista väestöryhmistä pidettävä erityisesti huolta sotatilanteessa

25.2.2022

Diakonissalaitos ja Abilis-säätiö kantavat erityistä huolta Ukrainan heikoimmassa asemassa olevien tilanteesta. Samalla kun molemmat säätiöt ilmaisevat syvän myötätuntonsa kaikille ukrainalaisille Venäjän hyökkäyksen johdosta, ne haluavat nostaa erityisesti esiin maan vammaisten ja romanivähemmistön tilanteen.

Nainen neljän lapsensa kanssa talon pihalla.

Romaniperheen koti Uzhgorodin liepeillä, Länsi-Ukrainassa.

Diakonissalaitos toteuttaa Ukrainassa hankkeita, joissa edistetään romaninaisten työllisyyttä ja tuetaan romanikansalaisjärjestöjen toimintaa. Abilis on aiemmin tukenut Ukrainassa vammaisten ihmisten järjestöjen itse suunnittelemia ja toteuttamia projekteja.

Vammaiset ihmiset huomioitava apua annettaessa

”Tilanne on erittäin huolestuttava. Vammaiset ihmiset ovat kriiseissä erityisen heikossa asemassa”, kertoo Abiliksen ohjelmakoordinaattori Marina Kitaigorodski.

Kitaigorodski kertoo olleensa heti Venäjän hyökkäysten alkamisen jälkeen yhteydessä ukrainalaisiin yhteistyökumppaneihin. Ukrainalaiset vammaisjärjestöt ovat vaatineet, että vammaiset ihmiset saavat kriisin keskellä tarvitsemansa avun. Vammaisuus ei saa olla este elintarvikkeiden, suojan ja pelastustoimien saamiselle. Vammaisten ihmisten on saatava ajantasaista tietoa itselleen sopivassa muodossa.

Abilis vetoaa kaikkiin Ukrainaan apua suuntaaviin tahoihin, että ne olisivat yhteydessä paikallisiin vammaisten ihmisten järjestöihin ja huomioisivat vammaiset ihmiset toiminnassaan.

Romanivähemmistön asema jo valmiiksi pandemian heikentämä

Myös Diakonissalaitos on pitänyt tiivistä yhteyttä Ukrainaan.

”Kannamme suurta huolta paikallisista yhteistyökumppaneistamme ja romaniväestöstä Ukrainassa”, kertoo Diakonissalaitoksen kehittämispäällikkö Anca Enache.

Diakonissalaitos jatkaa tukeaan ukrainalaisille kumppaneilleen, jotka puolustavat romanivähemmistön oikeuksia. Vaarana on, että romanien jo valmiiksi heikko ja koronapandemian entisestään heikentämä asema tulee sotatilanteen myötä kärjistymään entisestään. ”Itä-Ukrainan köyhällä romanivähemmistöllä puute vedestä ja muista perustarpeista oli merkittävä jo ennen sotilaallisen tilanteen eskaloitumista. Romanivähemmistö on jo entuudestaan ollut yliedustettuna maansisäisten pakolaisten määrässä. Venäjän hyökkäys kasvattaa sekä maan sisäisten että ulkomaille pyrkivien pakolaisten määrää”, Enache jatkaa.

Köyhyys, syrjintä ja henkilöpapereiden puute hankaloittavat romanien tilannetta Ukrainassa

Romaneja asuu Ukrainassa eri arvioiden mukaan 200 000–400 000. Monilla romaneilla ei ole henkilöpapereita, mikä vaikeuttaa työn ja esimerkiksi terveyspalveluiden saantia rauhankin oloissa. Sodan aikana heitä ei voi papereiden puutteen takia virallisesti rekisteröidä maan sisäisiksi pakolaisiksi, minkä vuoksi he eivät saa apua ja palveluita, joihin pakolaisasema oikeuttaa.

Romaneihin kohdistuva syrjintä on maassa yleistä ja kohtelu on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan koventunut etenkin separatistien hallitsemilla alueilla. Paikalliset romanijärjestöt pelkäävät, että Ukrainan romaneihin kohdistuvan vihapuheen ja viharikoksien määrä kasvaa poikkeustilanteen aikana.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Abiliksen ja Diakonissalaitoksen omien asiantuntijoiden lisäksi säätiöiden ukrainalaisten kumppanijärjestöjen edustajat antavat mielellään haastatteluja paikallisen tilanteen niin salliessa. Paikallisten järjestöjen yhteystiedot saa säätiöiden asiantuntijoiden kautta.

Anca Enache
Kehittämispäällikkö, Diakonissalaitoksen kansainvälinen toiminta
anca.enache@hdl.fi
+358 440 270 887

Marjo Heinonen
Toiminnanjohtaja, Abilis-säätiö
marjo.heinonen@abilis.fi
+358 400 355 372

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: