Sukupuolisensitiivisellä valmennuksella rohkaistaan tekemään oman näköisiä valintoja

16.11.2022

Uusi sukupuolisensitiivinen käsikirja on helposti ymmärrettävä ja käytännönläheinen opas nuorten sukupuolisensitiiviseen ammatilliseen valmentamiseen. Sukupuolella on nimittäin väliä, sillä hiljainen tieto sukupuolesta vaikuttaa tapaamme toimia – kouluttautumisessa, työelämässä, elämänvalinnoissa. Käsikirja on valmistunut Diakonissalaitoksen Vamoksen Rovaniemen yksikön ESR Työtaidot -hankkeessa ja sen muotoilusta vastaa Arctic Factory. Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön tarkoitettua käsikirjaa ovat olleet rakentamassa myös Vamoksen nuoret itse.

Mies seisoo, selkä on kameraan päin.

Käsikirjan tarjoama sukupuolisensitiivinen valmennusmalli avaa parhaimmillaan uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia kohti uusia työelämäpolkuja. Mallin tavoitteena on nuorten valmennuksen avulla työelämävalmiuksien koheneminen, siirtyminen työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun ja sinne kiinnittyminen.

Valmennuksen kivijalka löytyy vahvan resilienssien omaavasta toimintakulttuurista sekä ammattitaitoisesta, sitoutuneesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Kaiken perusta on välittävä kohtaaminen, jolloin nuoren käsitys itsestä aktiivisena toimijana vahvistuu.

”Lupa puhua, avoin suhtautuminen nuorille tärkeään asiaan ja koko työyhteisön tuki mahdollistaa yhteisen reflektoinnin aiheen äärellä ja työssä kehittymisen”, pohtii Vamos Rovaniemen palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi.

”Sukupuoli on yksi keskeisimmistä tekijöistä yksilön identiteetin rakentumisessa. Jotta oppisimme näkemään sukupuolen moninaisuuden, tulisi sitä reflektoida yksin ja yhdessä eri näkökulmista”, jatkaa Kestilä-Suopajärvi.

Sukupuolisensitiivinen valmennus lähtee aina kohtaamisesta ja mahdollisuuksien kartoittamisesta avoimin ja uteliain mielin.

”Valmentajan reagointi myös hiljaisiin viesteihin nousee keskeiseen rooliin valmennuksessa. Tiedon ja toiminnan avulla esteitä poistamalla nuoria rohkaistaan elämässä eteenpäin”, kiteyttävät Vamos-valmentajat Vilja Hakanen ja Marja-Leena Mourujärvi.

”Siinä on puolensa – tartteeko ihmisiä jaotella – toisaalta on se, että miehet ja naiset tykkää käsitellä asioita eri tavalla.”
Vamos nuori

Sukupuolisensitiivinen valmentaminen aiheena Podcast-sarjassa

Voidaanko herkkyyttä, läsnäoloa ja kuuntelemista vaativaa työtä edes laittaa muottiin ja monistaa? Keskustelu sukupuolisensitiivisestä valmentamisesta jatkuu 15.11.2022 julkaistussa Matkalla  ihmisyyteen -podcastissa. Keskustelijoina ovat käsikirjan muotoilusta vastaava Arctic Factoryn palvelumuotoilija Jussi Olavi Jokinen, Diakonissalaitoksen Vamoksen palvelualuejohtaja Leena Mannonen sekä Vamos Rovaniemen palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi. He herättelevät ajatuksia siitä, miten uusia toimintatapoja ja menetelmiä saadaan mallinnettua ja levitettyä. Tässä on linkki podcastiin: www.arctic-factory.com/matkallaihmisyyteen

Lisätietoja:

Sukupuolisensitiivinen käsikirja

Minna Kestilä-Suopajärvi
palveluyksikön johtaja, projektipäällikkö
Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

 

Mikä on Työtaidot-hanke?

Työtaidot-hanke tuo osansa yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin haasteisiin: nuorten työllisyyden edistämiseen, sukupuolisensitiivisyyden huomioimiseen sekä resilienssin vahvistamiseen nuorten työllisyyden edistämisessä Rovaniemen alueella. Erityisesti syrjäytyneillä miehillä ilmenee psykiatristen palveluluiden alikäyttöä, ja he hakeutuvat naisia heikommin tarvitsemiinsa palveluihin. Miesten osuus on naisia suurempi kaikissa ikäluokissa alle 30-vuotiaissa työttömissä Rovaniemellä. Käsikirjassa onkin otettu huomioon mieserityinen näkökulma.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Rovaniemen Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin TE-palveluiden sekä eri työnantajien kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tässä on linkki Työtaidot-hankkeeseen.

 

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: