Tukialus Tampere: “Auttava työ edellyttää ennakkoluulottomuutta.”

10.1.2023

“Tapaamme kadulla jalkautuessamme ihmisen, jonka täytyisi päästä päivystykseen. Sovimme lähtevämme mukaan ja suuntaamme kohti ratikkaa. Istumme henkilön seurana koko odotusajan: Tuntien kuluessa käymme läpi kuulumisia ja syömme rinkasta välipalaa. Välillä ihminen hermostuu odotteluun ja uhkaa lähteä, mutta motivoimme hänet jäämään. Lopulta aikaa kuluu kuusi ja puoli tuntia. Kohdattu ihminen saa kuitenkin tarvitsevansa avun. Lopuksi hän kiittää monta kertaa, että jaksoimme olla hänen tukenaan koko odotusajan”, kirjoittavat Tukialus-hankkeen projektityöntekijät Rebecca ja Kreetta blogissaan. 

Kaksi nuorta henkilöä seisoo sillan kaiteen edessä, taustalla vesistö ja kaupunkimaisema. Tukialus Tampere on heidän työpaikkansa.

Tukialus-hankkeen projektityöntekijät Kreetta ja Rebecca.

Vuoden 2022 aikana olemme kohdanneet 732 yksittäistä ihmistä. Yhteensä kohtaamisia oli vuoden aikana 3005. Kohdattujen ihmisten ympäristöön asettuminen ja siellä auttavan työn tekeminen edellyttää sitoutumista ja ennakkoluulottomuutta.

”Ei ole mitään pahaa sanottavaa teidän työstä.”

”Teette tärkeää työtä, kiva että jaksatte täällä kylmässä kulkea ja jakaa meille syömistä.”

”Kiitos oikeesti ku tulitte juttelee.”

”On kyl niin hyvä, et on teijän numero.”

Olemme työssämme päässeet kurkistamaan sellaista elämää, mikä on monelta piilossa. Uusina työntekijöinä kohdatut ihmiset ovat ottaneet meidät hyvin vastaan, ja heidän kanssaan vietetty aika on ollut antoisaa. Olemme jalkautuneet päivittäin pääsääntöisesti Tampereen keskustan alueella. Kohtaamme ihmisiä esimerkiksi ostoskeskuksissa, puistoissa, kaduilla ja eri palveluissa. Nykyään moni tunnistaa meidät jo vähintään punaisista rinkoistamme ja moikkaa tavatessaan. Kohtaamme kaikenikäisiä ihmisiä. Kuitenkin vuonna 2022 kohtasimme eniten 30–50-vuotiaita. Tapaamiemme ihmisten tuentarpeet ovat moninaisia, pieniä ja suuria. Vuonna 2022 työssämme ihmisten kanssa korostui etenkin päihdepalveluihin hakeutuminen ja siinä tukeminen.

Läsnäolo katuympäristössä paljastaa huono-osaisuuden ilmiönä

Etsivä työ vaatii tekijältään ennen kaikkea aikaa. Aikaa kohdata ihmisiä siellä missä he ovat. Luottamusta rakennetaan yksi kohtaaminen kerrallaan. Ensimmäisellä tapaamisella kohdattu ihminen saattaa ottaa vastaan tarjoamamme välipalan, mutta ajan kuluessa kertookin itsestään enemmän tai pyytää apua haasteisiinsa. Aikaa luottamuksen rakentumiseen saattaa kulua kuukausia. Tätä aikaa eivät kaikki palvelut pysty tarjoamaan. Läsnäolollamme kohdattujen ihmisten ympäristössä kuulemme päivittäin heidän kuulumisiaan ja samalla havaitsemme muuttuvia tuentarpeita. Etuna on myös se, että voimme reagoida pinnan alta toisinaan hitaasti nouseviin tarpeisiin nopeasti, kuten alussa kuvailemastamme tapauksesta käy ilmi.

Hyvinvointivaltiossa huono-osaisuutta voi olla vaikea ymmärtää. Siihen liittyvät ilmiöt kuten köyhyys, asunnottomuus ja päihde- ja mielenterveyssairaudet ovat vielä tänäkin päivänä piilossa. Niiden todellinen luonne ei tule näkyväksi valtaväestölle ja siksi ulkopuolisten voi olla mahdotonta käsittää kohtaamiemme ihmisten elämää. Nopealla silmäyksellä ohikulkija tekee helposti tulkinnan, että parkkihalleissa, ostoskeskuksien auloissa ja puistoissa kohtaamamme ihmiset ovat päihdeongelmaisia, joiden huono-osaisuuteen johtaneet syyt ovat itseaiheutettuja. Tukialuksessa haluamme nähdä ihmisten päihdesairauksien taakse ja osoittaa myös tämän ymmärryksen kohtaamillemme ihmisille. Olemme vuoden 2022 aikana kohdanneet ihmisiä, joilla ei ole kotia, rahaa, henkilökorttia, puhelinta tai ruokaa. Valitettavan usein olemme kohdanneet ihmisen, jolta puuttuu nämä kaikki. Edellä mainittujen, monille itsestään selvien asioiden puuttuminen tuo suuria haasteita jokapäiväiseen elämään ja avun saaminen tuntuu mahdottomalta. Jos emme kohtaisi ihmisiä heidän omassa ympäristössään, eivät nämä haasteet välttämättä tulisi ilmi.

Elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen luo ymmärrystä

Etsivällä työllä on paikkansa ja pitkäjänteiselle työlle on suuri tarve olemassa olevien palveluiden lisäksi. Tukialuksessa työskennellään sosiaalisella kärjellä ja pyrimme huomioimaan ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Antamaamme sosiaaliseen tukeen lukeutuu muun muassa palveluohjaukseen, asumiseen, sosiaaliturvaan, oikeusturvaan ja päihdepalveluihin liittyvät asiat. Osa ihmisistä on kulkenut mukana koko vuoden ja heidän kanssaan tehtävä työ jatkuu tulevaisuudessa. Monet tarvitsevat paljon tukea ja kannustusta omaan pystyvyyteensä. Toisinaan asioiden hoitaminen vaatii useita yrityksiä ja matkan varrella hoidettavia asioita voi tulla lisää. Vaikka välillä tulee takapakkia, meillä on aikaa istua alas, miettiä tilannetta kyseisen ihmisen kanssa ja sitten yrittää uudestaan. Ihmisen tukemisella kokonaisvaltaisesti voidaan saada kestävämpiä vaikutuksia aikaan hänen elämässään. Pyrimme työllämme luomaan kohdatuissa ihmisissä luottamusta paitsi itseemme, mutta myös palvelujärjestelmään ja siihen kiinnittymiseen. Aktiivinen näkyminen katuympäristössä auttaa luottamuksen rakentumista ja lisää inhimillisyyttä meidän ja kohdattujen ihmisten välillä.

Etsivän ja jalkautuvan työn merkitys nousee esille silloin, kun ihmisen on haastavaa kiinnittyä palveluihin tai kun ihminen tarvitsee tukea eri palveluiden välillä. Me olemme niitä, jotka menevät ihmisten luokse ja kohtaamme heidät aidosti ja kunnioittaen. Olemme saaneet tutustua ihmisiin ja kuulleet erilaisia elämän tarinoita. Kohtaamiemme ihmisten joukossa on vanhempia, lapsia, yrittäjiä ja eri alojen työntekijöitä. Pääsimme kuulemaan, mitä elämä on ollut ennen päihde- ja mielenterveyssairauksia ja mitä elämä niiden kanssa on. Nykyisen elämäntilanteen taustalla saattaa olla hyvin traumaattisia kokemuksia. Vanhempi on saattanut menettää lapsensa tai yrittäjältä on mennyt pitkään rakennettu ura alta. Elämäntilanteiden taustalla on niin monta erilaista tarinaa kuin on ihmistä.

Sillä ei ole merkitystä, onko ihminen korkeasti koulutettu tai onko pankkitili pullollaan rahaa. Ihminen saattaa kulkea kadulla, eikä kiinnitä mitään huomiota kadun kulmassa oleileviin päihdesairaisiin ihmisiin. Kukaan ei kuitenkaan ole turvassa päihde- ja mielenterveyssairauksilta, sillä elämä voi olla hyvinkin arvaamatonta. Oikeanlaista apua muuttuneeseen tilanteeseen voi olla vaikeaa löytää. Seuraavana vuonna ihminen saattaa itse olla puiston vihreässä vessassa nukkuva asunnoton, rahaton päihdesairas ja vailla sitä tukea, jota olisi tarvinnut. Silloin me tulemme auttamaan.

Kirjoittajat ovat Tampereen Tukialuksen projektityöntekijöitä. 

Tutustu Tukialuksen toimintaan
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: