Tärkeää tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Rinnekoti (0116480-8)

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy (0307082-1)

Caritas Palvelut Oy (2574952-8)

 

Rekisterinpitäjän edustaja: Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi, puh. 050 431 6002

Tietosuojavastaava: tietosuoja(at)hdl.fi

 

Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön rekrytointi. Tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietoja, joita olet antanut työhakemuksessasi ja joita syntyy rekrytointiprosessissa sekä suostumuksellasi tehtävässä henkilö- ja soveltuvuustestauksessa tai joita saadaan ilmoittamiltasi suosittelijoilta.

 

Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot? 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, kansalaisuus
  • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet, ulkomaalaisen työlupa
  • Haastatteluun sekä mahdollisiin videohaastatteluihin ja henkilöarviointeihin liittyvät tiedot
  • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi työnhakijana tai suostumuksellasi suosittelijoilta tai henkilöarvioinnista. Tiedot koostuvat rekrytointiprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

 

Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 

Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Voimme käyttää henkilö- ja soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Solmimme kaikkien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

 

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä? 

Työnhakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen myös ulkoistustilanteissa.

Tietoja säilytetään hakijan toivomuksen mukaisesti 3kk, 6kk, 1 vuosi tai 2 vuotta hakemuksen saapumisesta, jonka jälkeen tiedot tuhotaan. Mahdolliseen henkilöarviointiin osallistuneiden tiedot poistetaan hakuprosessin päätyttyä. 

 

Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa tietosuoja@hdl.fi -osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 

  • Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

  • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.

  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoja www.tietosuoja.fi – sivustolla.  

 

Julkaistu 29.4.2019

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: