Teknologian hyödyntäminen strategian keskiössä

6.7.2021

Tietojärjestelmien laajamittainen käyttö on arkipäivää myös Diakonissalaitoksella ja teknologian hyödyntäminen on strategisesti keskeisessä roolissa. “Haluamme hyödyntää modernia teknologiaa, niin, että voimme mahdollistaa nykyaikaisen työympäristön ja samalla vapauttaa aikaa asiakaskohtaamiselle. Teknologiasta saatavan hyödyn kasvattamiseksi tarvitaan palvelukeskeistä kokonaisarkkitehtuuria”, kirjoittaa tietohallintojohtaja Antti Lavi.

Tietohallintojohtaja Antti Lavi

Tietohallintojohtaja Antti Lavi

Asiakaskeskeisyys on sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden lähtökohta, jonka ympärille kaikki tekeminen perustuu. Asiakaskeskeisyys on toimintaa ihmisen hyväksi ja se tulisi organisoida tavalla, jossa vahva ammattiosaaminen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

Tuottaessamme ihmiseltä ihmiselle palveluita on tärkeää, että kohtaamiselle jää aikaa. Valitettavan usein tilanne on kuitenkin se, että sote-ammattilaisten työaikaa kuluu kaikkeen muuhun kuin itse perustehtävän hoitamiseen. Raportointivaateet ovat kasvaneet, tietojärjestelmien käyttö koetaan vaikeana ja resursseja vievänä.  Ei ihme, että sote-ammattilainen saattaa kokea turhautumista ja riittämättömyyden tunnetta.

Teknologian hyödyntäminen tuo aikaa asiakaskohtaamiselle

Tietojärjestelmien laajamittainen käyttö on arkipäivää myös Diakonissalaitoksella ja teknologian hyödyntäminen on strategisesti keskeisessä roolissa. Haluamme hyödyntää modernia teknologiaa, niin, että voimme mahdollistaa nykyaikaisen työympäristön ja samalla vapauttaa aikaa asiakaskohtaamiselle. Jotta onnistumme tässä, niin ajattelumalliamme sekä lähestymistapaamme teknologian hyödyntämiselle tulee säännöllisesti arvioida.

Useasti parannusta lähdetään miettimään uuden ja monipuolisemman teknologiasovelluksen kautta ilman, että itse palvelun  prosesseja tarkastellaan. Kun uusi sovellus sitten sovitetaan ”näin meillä on aina tehty” malliin, ei lopputulos parannakaan asiakaskokemusta tai helpota ammattilaisten työtä.

Teknologiasta saatavan hyödyn kasvattamiseksi, tulisikin siirtyä järjestelmä- ja sovelluskeskeisestä arkkitehtuurista  palvelukeskeiseen kokonaisarkkitehtuuriin.

Uusien teknologiaa hyödyntävien työtapojen ja prosessien tulisi syntyä ko. palvelukokonaisuuden johtamiseen omistautuneen työryhmän kehittämistoimen tuloksena. Työryhmässä tulisi olla niin palveluliiketoiminnan kuin tietohallinnonkin edustusta, jotta digitalisaatio saadaan tehokkaasti vietyä tärkeimpien palveluprosessien tueksi.

Yhteisenä tavoitteena asiakaskeskeisyys

Palvelukeskeisen liiketoiminnan kehittämisessä IT:n pääasiallinen rooli ei enää ole omistaa kaikkia sovelluksia, vaan hallita dataa ja integraatioita, tietoturvallisuus huomioiden. Järjestelmien ja sovellusten yhteensopivuus sekä toimivuus on suoraan verrannollinen organisaation tiedolla johtamisen kyvykkyyteen. Palveluliiketoiminnan johtamisessa kokonaisarkkitehtuuri nousee yhä merkityksellisempään asemaan.

Asiakaskeskeisellä lähestymistavalla voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat tarpeisiin mitoitettua ja laadukasta palvelua.

Palvelumuotoilun huomioiminen on palveluiden kehittämisessä keskeistä ja sen tärkeys vain korostuu tulevaisuudessa.  Diakonissalaitoksella tietohallinto ja IT-ammattilaisen työ liittyy kiinteästi parempien sote-palveluiden kehittämiseen ja ammattilaisten työprosessien helpottamiseen.  Tietojärjestelmät ja teknologia ovat strategian keskiössä, eivät irrallisina vaan kiinteänä osana asiakaskeskeisyyden kehittämistä.

Kirjoittaja Antti Lavi on Diakonissalaitoksen tietohallintojohtaja.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: