Toimijuus – mahdollistaako sote-palvelujärjestelmä sitä?

3.3.2021

Miten huolehdimme siitä, ettei kukaan jää yksin tai vaille tarvitsemiaan palveluita? Miten ihmisoikeudet toteutuvat? Miten kansalaiset pääsevät vaikuttamaan elämäänsä ja auttamaan toisiaan? Mitkä tekijät estävät vapaaehtoistoimintaa sote-palveluiden rakenteissa? Onko toimijuus mahdollista?

Suomalaisilla on tunnetusti paljon auttamishalua ja -kykyä. Merkittävä osa kansalaisista tekee vapaaehtoistotyötä. Mutta on myös paljon sellaista merkitysten kaipuuta ja osaamista, joka ei pääse toteutumaan, koska tavallisen ihmisen on hälyttävän usein vaikea löytää vapaaehtoistehtäviä tai saada kokemuksia omaan elämäänsä vaikuttamisesta. Moni eläköitynyt, työtön tai muuten vapaata aikaa ja energiaa omaava on toimeton. Toisaalta tiedetään ja myönnetään, että pelkät palvelut eivät yksin riitä hyvään elämään — ja jopa pelätään, että hyvinvointivaltio murenee eikä palveluita ja hoivaa edes riitä kaikille niitä tarvitseville.

Toimijuus – keskustelua webinaarissa

Mitä tälle epäsuhdalle pitäisi tehdä? Diakonissalaitoksen ja Kansalaisareenan kansalaistoiminnan osaajat päättivät osaltaan nostaa ilmiöt yhteiseen, avoimeen tarkasteluun. Syntyi Kansalaiset, järjestöt ja palvelut lähimmäisyyden ekosysteeminä -webinaarisarja. Keskustelutimme erilaisia yleisöjä, ammattikuntia sekä tavan kansalaisia keväällä 2021 siitä, miten erityisen hauraassa tai vaikeassa asemassa elävien ihmisten asioita yhteiskunnassa hoidetaan tai haluttaisiin hoitaa.

Kukin webinaari esittelee yhden toimivan mallin tai toimintatavan esimerkkinä jostakin yhteisöllisestä oivalluksesta, joka on johtanut kaikkia palvelevaan lopputulokseen. Webinaarien pohdinnat voivat lannoittaa kansalaisyhteiskunnan ja uudistuvien sote-rakenteiden arkkitehtien ja kansalaisaktiivien työtä.

Webinaarit löydät tallenteina otsikkolinkeistä:

Kaikkia tarvitaan, jotta yksikään ei putoaisi – tunnistaako palvelujärjestelmä ihmisten toimijuutta?

Case Mellunkylän SoTeKa / apulaispormestari Sanna Vesikansa ja D-asematuottaja Saija Karjala
Kommenttipuheenvuoro: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / Helena Liimatainen, järjestötyön asiantuntija


Ihmisenä ihmiselle loppuun saakka – vapaaehtoiset mukaan saattohoitotyöhön

Miten ihmisten auttamishalu kanavoidaan käytännön teoiksi saattohoidossa?
Case Terhokoti / Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Nina Vuojela ja geronomi Ritva Pihlaja
Kommenttipuheenvuoro: Caritas Oulu, hoivapalvelut / Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Anniina Riipinen

Saman katon alla – hoitoa, kohtaamisia ja osallisuutta lastensuojelussa

Case Perhetalkoot / Laura Lempinen ja ohjaaja Antti Kotinurmi Diakonissalaitokselta kertovat, miten onnistunut kansalaistoiminta käynnistettiin lastensuojelun osastoilla ja asiakasperheiden parissa
Kommenttipuheenvuoron pitää sosiaalityöntekijä Ulla Lindqvist Helsingin kaupungin lastensuojelun jälkihuollosta.

 

Kirjoittaja Laura Hakoköngäs työskentelee kansalaistoiminnan erityisasiantuntijana.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: