Jalkautuvaa päihdetyötä – Tukialus-hanke

Tukialus on Diakonissalaitoksen jalkautuvan ja etsivän päihdetyön hanke, joka vie avun kaupunkien kaduille Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. 

Tukialus-hanke tarjoaa sosiaalista huolenpitoa, palveluohjausta, psykososiaalista tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kaduilla. Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset. Kohderyhmän ihmisten kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään.

Lue Tukialuksesta lisää

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: