Jalkautuvaa päihdetyötä – Tukialus-hanke 2019-2022

Tukialus on Diakonissalaitoksen jalkautuvan ja etsivän päihdetyön hanke . Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. Tukialus toimii kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Tampereella  ja Lahdessa.

Tukialus-hanke tarjoaa sosiaalista huolenpitoa, palveluohjausta, psykososiaalista tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kaduilla. Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset. Kohderyhmän ihmisten kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään.

Tukialus-hankkeessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat työpareina vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Käytännön työ on monipuolista sosiaalisella kärjellä tehtävää haittoja vähentävää kynnyksetöntä työtä. Jalkautuvilla työntekijöillä on mukanaan muun muassa kannettava tietokone asioiden hoitamista ja lomakkeiden täyttämistä varten, puhtaita pistosvälineitä ja haavanhoitotarvikkeita, ruokaa ja lahjoituksena saatuja hygieniatarvikkeita sekä lämpimiä vaatteita. Hankeen jalkautuvat työntekijät ja vertaistoimijat tekevät ympäristötyötä niillä alueilla, joissa he liikkuvat.

Ratkaisujen etsintää vaikeissa tilanteissa

Tukialus-hanke tekee saumattomasti, yli rajojen yhteistyötä eri organisaatioiden ja yhteistyöverkostojen kanssa asiakasryhmän tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Hankkeessa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja vaikeisiin elämäntilanteisiin, kuten asunnon hankkimiseen liittyviin haasteisiin, terveydenhuollon kanssa asioimisen ongelmiin sekä sosiaalietuuksiin ja toimeentulon turvaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kohderyhmän ihmisten kanssa täytetään yhdessä hakemuksia ja ihmisiä voidaan saattaa erilaisten palveluiden piiriin. Tarvittaessa olemme palveluissa mukana tukihenkilöinä.

Palvelu on täysin anonyymiä ja perustuu vahvasti luottamukseen, jota rakennetaan yhdessä kohdatun ihmisen kanssa myös muihin olemassa oleviin palveluihin. Keskeistä on tukeminen ja avun tarjoaminen ilman velvoitteita, asiakkaiden anonymiteetti ja palvelun kynnyksettömyys. Tukialus on osaltaan mukana vaikuttamassa kohderyhmän kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksiin ja nostaa yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin ilmiöitä, jotka koskettavat kohderyhmää.

 

Tukialus-hankkeen parissa töitä tekevät Helsingissä ja Tampereella:

Tanja 050 563 1990 – Tampere
Jemina 050 502 2341 – Tampere
Jenny 050 337 1879 – Helsinki
Maria 050 300 9449 – Helsinki
Robert Koski 050 594 5293

 

Lue  myös artikkelit:

Kynnyksettömyys tuo palvelut lähemmäs ihmistä

Jokainen ihminen kohdataan kokonaisuutena

 

Artikkeli on julkaistu maaliskuussa 2019.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: