Tutustumisjakso antoi suunnan monille nuorille

16.11.2022

Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu tutustumisjakso palvelu- ja hyvinvointialoille on tullut päätökseen ensimmäisen ryhmän osalta. Tutustumisjakson tavoitteena on ollut löytää nuorille joustavia polkuja työelämään. Nuoret ovat kokeneet, että tutustumisjakso auttoi erityisesti oman suunnan löytämisessä.  

Suomen Diakoniaopiston ja Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden yhteistyössä järjestämä ensimmäinen tutustumisjakso palvelu- ja hyvinvointialoille oli käynnissä neljän viikon ajan loka-marraskuussa 2022. Jaksolle valittiin yksitoista nuorta, joista suurin osa oli ollut työn ja koulutuksen ulkopuolella useamman vuoden.  

”Tutustumisjakso oli erittäin hyödyllinen tulevaisuuden suunnan löytämisessä”, iloitsee tutustumisjaksolle osallistunut nuori. ” Jakso auttoi tekemään päätöksiä, joita aiemmin tuli vain mietittyä ilman, että oikein teki mitään niiden eteen. Kun jonkinlaisen päätöksen omasta suunnasta sai tehtyä, niin opettajat ja ohjaajat tukivat koko jakson ajan ja myös sen jälkeen.” 

Viisi vuotta työelämän ulkopuolella ollut nuori koki jakson hyvin merkittäväksi hänen elämälleen. Hän löysi tutustumisjakson avulla oman alansa ja aloitti jakson jälkeen työkokeilussa. 

“Olin ennen jaksoa miettinyt pitkään mitä haluaisin oikeasti tehdä, ja olin siitä hyvin epävarma. Tästä huolimatta löysimme minulle selvän suunnan, mitä lähden mahdollisesti opiskelemaan, ja sen lisäksi löysimme minulle työpaikan missä aloitin työkokeilussa jakson päätyttyä.”  

Tutustumisjaksolla pääsi tutustumaan eri aloihin 

Tutustumisjakso oli intensiivinen, ja sen aikana paitsi tutustuttiin eri aloihin, käytiin myös vierailemassa useilla työpaikoilla.  

”Jakson aikana saimme paljon tietoa eri aloista, ja jos jokin erityisesti kiinnosti, etsittiin siitä sitten paljon tarkempaa tietoa. Meillä oli myös mahdollisuus päästä vierailuille seuraamaan, miten työpaikoilla toimitaan tai miltä alan opiskelu näyttää.” 

Nuoret kokivat, että opiskelusta ja sen eri muodoista on vaikea saada itse selvää, ja tutustumisjakso auttoi muodostamaan opiskelusta realistisen käsityksen. 

“Mielestäni opiskelusta ja sen eri muodoista on vaikeaa saada itse selvä käsitys”, jatkoi toinen nuori. “Tässä opinto-ohjaaja sekä opettaja olivat erinomainen apu sen lisäksi, että saimme itse osallistua opiskeluun ja haastatella alan opiskelijoita ja työntekijöitä.” 

Vamos-valmentajan tuki jatkuu myös tutustumisjakson jälkeen 

Tutustumisjaksolla jokainen nuori on saanut rinnalleen oman Vamos-valmentajan, joka tarjoaa nuoren tarpeista lähtöisin olevaa, tiivistä yksilöllistä valmennusta.  

”Valmennus on sisältänyt muun muassa työkokeiluasioiden selvittelyä, virallisten hakemusten tekemistä, opintopolkujen suunnittelua, yhteydenpitoa nuoren verkostoihin, jalkautumista nuoren olemassa oleviin ja uusiin verkostoihin, arjenhallinnan ja hyvinvoinnin teemojen käsittelyä”, kuvailee Vamos-valmentaja Irina Kauria. 

Rinnalla kulkeva tuki on ollut nuorille erityisen tärkeässä roolissa tutustumisjakson aikana:  

”Paras osa jaksosta oli kaikki se tuki, jota sai oman suunnan löytämiseen tai muiden elämään vaikuttavien ongelmien ratkaisemiseen.”  

Vamos-valmennus jatkuu nuorten kanssa, vaikka tutustumisjakso itsessään onkin päättynyt. Nuoria tavataan yksilöllisesti ja pidetään yhteyttä viestien välityksellä. 

”Me tehdään niitä juttuja, mistä nuori kokee itselleen olevan apua”, päättää toinen valmentajista, Tomi Pohjalainen 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: