Työntekijäkokemusta kehittäessä kaikki voittavat!

22.11.2022

Vanha sanonta hyvä kello kauas kuuluu, huono vielä kauemmas, pitää uskoakseni paikkansa myös työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa rakennettaessa. Näyttävämmänkin markkinointikampanjan kivijalka rapisee vääjäämättä, ellei olemassa olevan henkilöstön työntekijäkokemus ole kohdallaan, painottaa Jenni Toivonen. Kaikkein kuuluvin ja tärkein markkinointikanava onkin juuri työntekijä. Miten hän itse kokee ja miten hän lähipiirissään ja verkostoissaan kertoo työstään ja työpaikastaan. Työntekijäkokemus on sillä tavalla jännä juttu, että sitä kehittäessä kaikki voittavat. Hyvä työntekijäkokemus vahvistaa vetovoimaa, sitouttaa ja motivoi nykyhenkilöstöä, näkyy hyvänä asiakaskokemuksena sekä loppuviimein myös viivan alla.

Vaaleahiuksinen nainen.

Mistä hyvä työntekijäkokemus sitten syntyy? Työelämän kehittämisen asiantuntijat pystyvät luettelemaan kuin apteekin hyllyltä liudan asioita: yhteiseksi koettu strategia ja organisaatiokulttuuri, innostavat tavoitteet, työn merkityksellisyys, hyvä arkijohtaminen ja sujuva työ, työyhteisön ilmapiiri, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet työssä, tuki ja palaute työssä onnistumiseksi sekä oikeudenmukainen palkkaus. Työntekijäkokemus lähtee rakentumaan heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen ja siihen vaikuttaa koko työyhteisö!

Jokaisen mielipide on kehittämistyössä tärkeä

Olemme Diakonissalaitoksella arvioineet työntekijäkokemusta säännöllisin hyvinvointikyselyin jo pitkään. Viimeisin kyselytulos tältä syksyltä pääsi kuitenkin yllättämään itsemmekin! Voisi luulla, että viime vuodet terveysturvallisuudesta päivittäin suojattuna huolehtien, sote-sektorin työvoimatilanne tietäen, yhteiskunnalliset kysymykset ja heijasteet meidänkin työhön vaikuttaen henkilöstökyselyissä ei syntyisi välttämättä mairittelevia tuloksia, tai porukka viittaisi kaiken kiireen keskellä kyselyihin kintaalla. Mitä vielä! Viimeisimmässä kyselyssämme talotason tuloksissa vastausaktivisuus nousi ja kaikki keskeiset tunnusluvut olivat vahvasti vihreällä eli hyvällä, jopa erinomaisella tasolla. Myös suositteluindeksi tuplaantui.

Diakonissalaitoksen hyvinvointikysely toteutetaan yhteistyössä tutkimustalo Feelback Oy:n kanssa.”Diakonissalaitoksen tulokset ovat vuoden takaiseen verrattuna kehittyneet positiivisesti jokaisella tutkitulla osa-alueella. Etenkin työyhteisön toimivuuteen ollaan erittäin tyytyväisiä ja aiheen kokonaiskeskiarvo kohosi vuoden takaisesta tuloksesta selkeimmin. Lisäksi kokonaiskeskiarvo eli hyvinvointi-indeksi on vuosi vuodelta kohonnut positiivisesti, minkä voidaan katsoa olevan hyvä merkki siitä, että asioita kehitetään oikeaan suuntaan”, kuvailee Diakonissalaitoksen työntekijäkokemusta tulosten valossa Feelbackin tutkimuspäällikkö Nea Miettinen-Paavola.

Rohkaisevista ja positiivista tuloksista päätellen olemme siis uskoaksemme oikealla tiellä. Silti tulee muistaa, että yksiköissämme tilanteet ovat erilaisia. Näiden tunnistaminen, määrätietoisen kehittämistyön jatkaminen sekä toimivien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen talon sisällä on tärkeää. Laakereilleen ei sovi jäädä lepäämään niidenkään, joilla tulokset ovat erinomaisia. Tärkeää on porukalla tunnistaa asiat, miten toimimme arjessa tänään ja huomenna, jotta erinomainen taso säilyy tulevaisuudessakin. Jokaisen mielipide on kehittämistyössä merkityksellinen!

Työn merkityksellisyys läsnä joka päivä

Hyvään työntekijäkokemukseen vaikuttavat osa-alueet ovat olleet Diakonissalaitoksellakin viime vuoden aikana tekemisen ja kehittämisen keskiössä. Olemme osallistaneet henkilöstöä strategiatyöhön ja arvojen uudistamiseen, kehittäneet yhtenäistä kulttuuria ja johtamista, luoneet arjen tapoja ja käytäntöjä hyvään työpäiväkokemukseen, kuin myös palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyviä käytänteitä on kehitetty. Ja se yksi keskeinen asia hyvän työntekijäkokemuksen takana – työn merkityksellisyys. Meillä työskenteleville ammattilaisille on aikalailla selvää, keitä varten työtä teemme: tulemme päivittäin työpaikalle asiakkaitamme varten. Ihmisiä, jotka tarvitsevat hoivaa, tukea, apua ja rinnalla kulkemista elämänmakuisissa tilanteissaan. Teemme työtä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi, rohkeasti ihmisarvon puolesta. Kollegaa lainatakseni, saamme tässä työssä käyttää päivittäin päätä, käsiä ja sydäntä. Työntekijäkokemuksen säännöllistä arviointia ja yhteistä kehittämistyötä jatkamme edelleen #sydänmukana.

Kirjoittaja Jenni Toivonen on Diakonissalaitoksen konsernin hyvinvointipäällikkö.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: