UNIT – Valmennusta muutokseen ulkomaalaistaustaisille vangeille

" ".

UNIT edistää ulkomaalaistaustaisten vankien hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla apua ja tukea kohti rikoksetonta elämää.

 

Kenelle ja miten?

UNIT-palvelu on suunnattu kaikille 18–55-vuotiaille turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisille vangeille sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaille, jotka suorittavat tai ovat suorittaneet vankeusaikaa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella.

UNIT-palvelun tarjoama kokonaisvaltainen valmennus on kohdennettu ennen kaikkea niille, joiden vapautuminen on ajankohtaista. Vapautumisen suunnittelu ja siinä tukeminen auttaa vankeja osallistumaan yhteiskuntaan heidän yksilölliset tilanteet huomioon ottaen. Valmennusprosessi tukee elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Työ perustuu Helsingin Diakonissalaitoksen valmennusosaamiseen, ihmistä kunnioittavaan kohtaamiseen ja rinnalla kulkemiseen. UNITin tarjoama tuki ja palvelut ovat seuraamusta suorittaville henkilöille vapaaehtoista.

Missä ja miten?

Työtä tehdään Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa sekä siviilissä. Työhön kuuluu olennaisesti myös tiivis verkostoyhteistyö, tiedon jakaminen, konsultointi ja kouluttaminen kulttuurisensitiivisissä asioissa.

Toiminta pitää sisällään yksilötyötä sekä ryhmävalmennusta niin vankiloissa kuin sen ulkopuolella.

Työn sisältöjä ohjaavat henkilöiden omat tarpeet ja toiveet sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten näkemykset.

Esimerkkejä UNIT-valmennuksen sisällöistä

  • asumisen suunnittelu ja asumistaidot
  • arjentaidot ja elämänhallinta
  • työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittaminen
  • perhetilanteen selvittäminen ja vanhemmuuden tukeminen


Yhteystiedot

Oussama Yousfi
projektipäällikkö
puh. 050 325 7202
oussama.yousfi@hdl.fi

Sebastian Holm
valmentaja
puh. 050 475 8963
sebastian.holm@hdl.fi

Viivi Moore
valmentaja
puh. 050 590 9308
viivi.moore@hdl.fi


UNIT-hanke  (2019-2022) on vankilasta vapautuvien turvapaikanhakija- tai maahanmuuttajataustaisten vankien arjenhallinnan ja osallisuuden vahvistamiseen. Hanke saa STEA-rahoitusta.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: