Vamos-nuortenpalvelusta vaikuttavuustutkimus

5.11.2020

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla tutkii Diakonissalaitoksen Vamos-palvelun vaikuttavuutta. Tutkimushanke päättyy kesäkuussa 2021.

Taustalla nuoren naisen hahmo, etuallla lehtileikkeitä ja värikynäpurkki.

 

Yhä useampi nuori on jossain vaiheessa nuoruuttaan sekä työn että koulutuksen ulkopuolella. Satunnaisesti ja lyhyen aikaa tämä ei ole ongelma. Osalla nuorista kausi pitkittyy, toistuu usein tai heillä on kasaantuvia haasteita elämässään, kuten mielenterveysongelmia ja arjen hallinnan haasteita. Nuorten näkökulmasta apua on vaikea saada, koska palvelut ovat pirstaleisia.

Erilaisia tukitoimia työn ja koulutuksen ulkopuolisille nuorille on kuitenkin rakennettu. Yksi näistä nuoria tukevista toimista on Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu, jonka tavoitteena on auttaa nuorta kiinnittymään työhön tai koulutukseen.

Vamos työskentelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten kanssa. Vuonna 2019 palvelun päätti 1018 nuorta, joista lähes 40 % oli palveluun tullessa pelkän peruskoulun varassa. Joka kolmas oli saanut toisen asteen tutkinnon, muttei ollut työllistynyt sen jälkeen. Oppivelvollisuusiän ylittäneistä nuorista 14 % oli vailla peruskoulun päättötodistusta. Nuorista 12 % tuli palveluun tulottomana ilman viimesijaista etuutta, kuten toimeentulotuki. Lähes puolet sai pääasiallisen tulonsa toimeentulotuesta, kuntoutustuesta, sairauspäivärahasta tai eläkkeestä.

Vamos tarjoaa intensiivistä yksilö- ja ryhmävalmennusta 16–29-vuotiaille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille yhdellätoista paikkakunnalla. Vamoksesta nuori saa oman työntekijän, tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Tavoitteena on, että nuoren hyvinvointi paranee ja usko tulevaisuuteen vahvistuu. Vähitellen etsitään nuorelle yhdessä polku työhön tai koulutukseen. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

Vaikuttavuustutkimus – tutkimusperusteista tietoa palvelun kehittämiseen

Vaikuttavuustutkimuksella halutaan selvittää, onko Vamos-palvelu ollut nuorten elämässä se tekijä, joka on saanut elämän suunnan kääntymään työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa vai ovatko taustalla vaikuttaneet muut syyt.

”Vamos haluaa kehittää nuorilähtöisiä palveluja tieto- ja tutkimusperustaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että meillä on tutkimustietoa palvelun vaikutuksista ja vaikuttavuudesta”, Vamoksen johtaja Terhi Laine avaa tutkimuksen tarvetta.

Haluamme tarjota tulevaisuudessa nuorille vaikuttavia palveluita, joilla on oikeasti merkitystä heidän elämässään.

”Toiminnan vaikuttavuuden arviointi on tärkeää monesta syystä”, sanoo Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen. ”Vaikuttavuuden arvioiminen on tärkeää sen vuoksi, että tiedetään, onko Vamos-toiminta tarkoituksenmukainen investointi taloudellisen panoksen ja hyödyn näkökulmasta, mutta se on erityisen merkityksellistä myös nuorten tilanteiden ymmärtämiseksi. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että nuoret kiinnittyvät työhön ja koulutukseen. Meidän täytyy tietää, millaisia koulutuksen ja työllistymisen pullonkauloja nuorten elämässä on”.

Vamos on toiminut 12 vuoden ajan ja tavoittanut noin 13 000 nuorta. Vuosittain Vamos-palveluun osallistuu noin 2 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella elävää nuorta. Nuoret hakeutuvat palveluun usein omatoimisesti tai jonkun läheisen pyynnöstä. Nuoria ohjataan palveluun esimerkiksi myös työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta.

Keväällä 2020 Helsingin Diakonissalaitos etsi tarjouspyynnön avulla toimijaa Vamos-palvelun vaikuttavuuden tutkimiseksi. Toimijaksi valittiin Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Itla. Vaikuttavuustutkimuksen tulokset tullaan raportoimaan kotimaisessa raportissa ja kansainvälisessä tieteellisessä artikkelissa. Tutkimushanke päättyy kesäkuun 2021 lopussa.

Lisätietoja

Terhi Laine, johtaja, VTT
Diakonissalaitos, Vamos-palvelu
terhi.laine@hdl.fi
0400 237 775

Marko Merikukka, tiedeasiantuntija
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
marko.merikukka@itla.fi
040 647 5565

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: