Vastuu ympäristöstä on yhteinen asia

23.5.2024

Diakonissalaitoksella on tänä keväänä puhuttu uudella tavalla ympäristön tulevaisuudesta. Osana vastuullisuusohjelmaa järjestettiin ympäristöteemaisia tulevaisuustyöpajoja eri palveluiden asiakkaille ja asukkaille. Työpajat toteutettiin Diakonissalaitoksen Ilmiöasema-konseptilla

Punaraidalliseen paitaan pukeutuneella miehellä on kädessä pieni kanan pienoismalli. Vastuullisuustyö on kaikkien asia.

Ympäristötyöpajoissa keskustelua käytiin monin eri menetelmin kuten esineiden avulla. Vammaispalvelujen asiakas Hermanni toi esiin kysymyksen eläinten tietoisuudesta ja kertoi, että parhaillaan tutkitaan kanalintujen kykyä tunnistaa oma peilikuvansa. Kuva: Tarja Kerttula.

“Halusimme luoda uudenlaista mallia sille, miten asiakkaiden osallisuus näkyy entistä paremmin vastuullisuustyössämme. Asiakkaiden ottaminen mukaan vastuullisuuskeskusteluun on meille tärkeä askel ja tukee YK:n kestävän kehityksen Leave no one behind -periaatetta”, kertoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi.

Tulevaisuustyöpajojen aiheeksi nousi ympäristö ja luonto. Tänä vuonna yhteisenä tavoitteena on pienentää Diakonissalaitoksen hiilijalanjälkeä pienillä ja suurilla arjen teoilla.

“Ympäristön tilaan liittyvä huoli on yhteinen. Sen jakavat hyvin eri tilanteissa elävät ihmiset. On tärkeää, että mahdollisimman moni voi osallistua ympäristökeskusteluun ja pohtia keinoja ja ratkaisuja”, Niemi sanoo.

Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelman tavoitteena on tukea asiakkaita ja toiminnassa mukana olevia kohti vahvempaa toimijuutta sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tulevaisuuskeskustelun laajentaminen on yksi tärkeäksi havaittu keino.

Hyvinvoiva luonto on tärkeä osa hyvää tulevaisuutta

Kahdeksaan pilottityöpajaan osallistui 52 Diakonissalaitoksen toiminnan piirissä olevaa henkilöä eri puolilla Suomea. Työpajoissa oli mukana esimerkiksi nuoria, eri tavoin vammaisia henkilöitä, ylijäämäruoan kierrätyskeskuksen työntekijöitä, pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneita sekä maahan muuttaneita nuoria.  Työpajoissa pohdittiin ympäristön ja luonnon merkitystä tulevaisuudessa hyvälle elämälle, mutta myös sitä, mitä pitäisi tapahtua ja kenen pitäisi toimia, jotta päästään kohti toivottuja tulevaisuusnäkymiä.

Tummahiuksinen nainen näyttää paperia, johon on koottu erilaisia luontoa esittäviä kuvia. Vastuullistyö on kaikkien asia.

Työpajojen ohjauksessa hyödynnettiin muun muassa Ilmiöasemalle kehitettyjä keskustelukortteja, kertoo työpajoja ohjannut Kati Lehtiö. Kuva Pauliina Karhu.

“Kun järjestimme talvella tulevaisuustyöpajoja asiakkaiden parissa, huomasimme, että ympäristöteema nousi keskusteluissa toistuvasti esiin. Hyvinvoiva luonto on todella merkityksellinen osa hyvää tulevaisuutta. Puhtaasti ympäristöön keskittyviin työpajoihin tuntui siis olevan tilausta”, toteaa tulevaisuusasiantuntija Kati Lehtiö. 

Ympäristöteemaiset tulevaisuustyöpajat toteutettiin huhti-toukokuussa 2024. Mukana oli osallistujia sosiaalipalveluja tuottavan Rinnekotien yksiköistä sekä Diakonissalaitoksen hankkeista Kuopion seudulla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä. 

“Työpajoihin osallistuneet toivovat, että kaikilla on tulevaisuudessakin pääsy luontoon, erityisesti vihreään metsään ja veden äärelle. Sillä koettiin olevan selkeä vaikutus hyvinvointiin ja mielialaan. Luonto tarjoaa paikan liikkua, rauhoittua, kerätä ruokaa kuten marjoja ja tehdä vaikkapa taidetta. Kaikissa työpajoissa toivottiinkin, että jokainen huolehtisi luonnon ja vesistöjen puhtaudesta sekä jätteiden kierrätyksestä vastuullisemmin. Hyvin usein nostettiin esiin huoli metsien hakkaamisesta rakentamisen tieltä, muovin määrästä tai tavaran ylikuluttamisesta”, Lehtiö tiivistää.

Keltatakkinen mies nostaa ruokalaatikkoa. Vastuullistyö on kaikkien asia.

Prikka kiertoon -hankkeessa hyödynnetään ylijäämäruokaa ja edistetään samalla työllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa Oulun seudulla. Työpajassa osallistujat toivoivat vastuuta varsinkin organisaatioilta: ”Tää Prikka kiertoon on tosi hyvä. Sais joka paikassa maailmassa olla tälläsia.” Kuva Tarja Kerttula.

Työpajoissa syntyi myös käytännön ideoita siihen, miten ympäristöä voisi kohdella paremmin. Diakonissalaitos julkaisee raportin pilottityöpajojen tuloksista alkukesästä 2024. Tavoitteena on saada tietoa asiakkaiden toiveista ja ajatuksista organisaation vastuullisuustyöhön, vaikuttamiseen, esihenkilöiden kouluttamiseen sekä vastuullisuuskampanjoihin.

Lue lisää tulevaisuustyöstämme
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: