Yksinäisyys estää nuorten itseohjautuvuutta

10.7.2020

Itseohjautuvuus on yksi nykyajan trendisanoista. Ilmiönä itseohjautuvuus ei ole uusi, mutta sanana se ei ole esiintynyt arkikielessämme kovin pitkään. Itseohjautuvuudella tarkoitetaan kykyä johtaa itseään, motivoitua ja toimia ilman ulkopuolista ohjausta. Tutkimusten mukaan yhteisöllisyys, omaehtoisuus ja kyvykkyys ovat ihmisen psykologisia perustarpeita, joiden täyttyessä ihmisestä tulee itseohjautuva ja hyvinvointi lisääntyy.

Yhä nuoremmilta lapsilta odotetaan itseohjautuvuutta jo koulutaipaleen alussa ja työelämässä se on jo lähes perusvaatimus. Kaikilla lapsilla ja nuorilla itseohjautuvuuden edellytykset eivät ole kuitenkaan samat. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kohdalla itseohjautuvuutta hankaloittaa yksinäisyys sekä yhteiskunnan asettamat paineet opiskella ja työllistyä.  Nuorten itseohjautuvuustaitoja voidaan kuitenkin tukea, jotta siirtyminen opintoihin ja työelämään olisi helpompaa. Tutkimusten mukaan yhteisöllisyyttä, omaehtoisuutta ja kyvykkyyttä tukeva ympäristö luo parhaat edellytykset itseohjautuvuudelle ja hyvinvoinnille.

Ruotsalaisesta järjestöstä mallia nuorten itseohjautuvuuden tukemiseen

Ruotsalaisessa Fryshusetissa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä tuetaan muun muassa työllistämällä nuoria monenlaisiin tehtäviin järjestön sisällä. Nuorilla on myös mahdollisuus osallistua Fryshusetissa monenlaisiin kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä käynnistää omia projekteja, jotka tukevat nuorten yhteisöllisyyden, omaehtoisuuden ja kyvykkyyden kokemuksia. Myös työyhteisön monimuotoisuus ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen tukevat osaltaan nuorten itseohjautuvuutta Fryshusetissa. Kun samaistumiskohteita ja roolimalleja on monenlaisia myös yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteisöllisyyden kokemus lisääntyvät. Mahdollisuus toimia kokemusasiantuntijana luo nuorille mahdollisuuksia kehittyä ja auttaa toisia, mikä voi vaikuttaa positiivisesti myös itseohjautuvuuteen.

Itseohjautuvuus vahvistuu turvallisessa ja välittävässä ympäristössä

Kesäkuussa 2020 julkaistussa Heidi Harjun opinnäytetyössä kehitettiin tapoja tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuutta Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos –nuorten palveluissa. Kehittämistyön tueksi Harju haastatteli nuoria Suomessa ja Ruotsissa sekä havainnoi nuorten itseohjautuvuutta tukevia toimintatapoja ruotsalaisessa nuorisojärjestössä Fryshuset Malmössä.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, kun tavoitteena on ohjata nuoria kohti opintoja ja työelämää. Vamoksessa välittävä ja turvallinen ilmapiiri luovat hyvän pohjan nuorten itseohjautuvuuden kehittymiselle.  Tulevaisuudessa Vamoksessa voitaisiin aiempaa enemmän hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia tukea nuorten itseohjautuvuutta. Myös monimuotoisuuden lisääminen työyhteisössä sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen Vamoksen toiminnassa voisivat tukea nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä.

Harjun opinnäytetyö (pdf) on luettavissa Theseuksessa

Heidi Harju työskenteli koordinaattorina Diakonissalaitoksen Vamos Urapalveluissa. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: