Hyvinvointimentori-
valmennus

Hyvinvoiva henkilökunta on kaiken perusta.

Diakonissalaitos haluaa panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja sen myötä aina laadukkaampaan asiakkaidemme palveluun. Hyvinvoiva henkilökunta on kaiken perusta.

Hyvinvointimentorivalmennus

Aloitamme noin vuoden kestävän (joulukuu 2020-syyskuu 2021) hyvinvointimentorivalmennuksen. Valmennukseen on valittu sisäisellä, kaikille avoinna olleella haulla kymmenen Diakonissalaitoksen työntekijää, edustaen kaikkia toimialojamme. He muodostavat hyvinvointimentorien ryhmän, jotka toimivat koko konsernissa. Ohjelma jatkuu valmennuksen päätyttyä ja toimintakäytäntöjä juurrutetaan osaksi Diakonissalaitoksen hyvinvointikulttuuria

Haluamme, että meillä on keinoja kohdata jaksamisen haasteet arjessamme ja tukea henkilöstömme hyvinvointia ja työkykyisyyttä entistä enemmän myös ennaltaehkäisevästi. Uskomme hankkeen kautta syntyvien toimintamallien tukevan myös henkilöstön pysyvyyttä ja vahvistavan hyvinvoinnin roolia kulttuurimme ytimessä, kertoo hyvinvointijohtaja Nina Leppäkangas.

Mentorit aloittavat valmennuksen joulukuussa ja valmennus jatkuu koko kevään noin kolmen viikon välein. Kesätauon jälkeen on pari valmennuskertaa sekä loppuseminaari. Tämän jälkeen hyvinvointimentorit toimivat itsenäisesti ja ryhmänä koko Diakonissalaitoksen henkilöstön työhyvinvoinnin tukijoina. He voivat osallistua ja tuoda sisältöä vaikka työyhteisöjen tyhy-päivään tai tulla mukaan tiimipalavereihin, jos kaivataan vaikkapa työilmapiirin tukemiseen sparrausta. Erilaisia tapoja toimintaan kehitetään valmennuksen aikana.

Mikä on hyvinvointimentori?

Sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia vaikuttaen koko organisaation hyvinvointiin. Verkosto vahvistaa hyvinvointia arvostavaa yrityskulttuuria ja luo yhteisiä toimintamalleja työpaikalle. Merkittävintä lisäarvoa tuottavat ryhmätapaamisten ja yksilöllisten kokemusten kautta esiin nousevat oivallukset, joiden avulla tuemme hyvinvointia niin yksilön kuin työyhteisön näkökulmasta. Jokaiseen tapaamiseen yhdistetään osaamisen kehittämisen työpaja. Työpajassa kootaan ja kokeillaan yhdessä työvälineitä ja menetelmiä, joita mentorit käyttävät jatkossa omissa työyhteisöissään hyvinvoinnin edistämiseksi. Näillä hyvinvoinnin vahvistaminen juurtuu sisäisesti toimivaksi prosessiksi.

  • Mentoreilla on kyky pysähtyä ja laittaa oma hyvinvointi prioriteettilistan kärkisijoille – kun voi itse hyvin, pystyy tukemaan muita voimaan paremmin.
  • Mentoreiden verkosto aktivoi henkilöstöä työterveyden tuen rinnalla yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin.
  • Esimerkin voimalla yksilöllisestä hyvinvoinnista ja samalla koko työyhteisön hyvinvoinnista tulee askel kerrallaan keskeinen arvo yrityksen toiminnalle.
  • Mentorit saavat omien kokemusten ja ryhmätapaamisten kautta työvälineitä henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen ja valmiuksia toimia työyhteisön sisäisinä hyvinvoinnin vahvistajina.
  • Hyvinvointimentoriohjelma kehittää työpaikan yhteisöllisyyttä. Yritykseen sitoutuminen ja työnantajakuva vahvistuvat.
  • Toimialojen välisten kokemusten ja käytänteiden jakamisella vahvistetaan hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvää tietotaitoa.

Toteuttajat

IhanaElo Oy vastaa ohjelman asiantuntemuksesta ja tapaamisten sisällön tuottamisesta. Ohjelmaa johtaa Diakonissalaitoksella Sari Enkkelä ja IhanaElo Oy:n puolelta Alisa Yli-Villamo. Alisa Yli-Villamo on IhanaElo Oy:n yrittäjä, hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja.  IhanaElo®- hyvinvointiohjaaja Terhi Kolari vahvistaa kokemuksellaan erityisesti pedagogista ja henkilöstön kehittämisen näkökulmaa. Yhdessä hyvinvointimentoreiden kanssa haluamme edistää työhyvinvointia Diakonissalaitoksella. Hanke saa rahoitusta Työsuojelurahastolta.