Millainen olisi unelmien julkinen tila?

Väläyksiä ja haaveita kaikille paremmasta, turvallisesta kaupunkitilasta.

Tältä sivulta löydät siirtolaistaustaisten romaninaisten kokemusten pohjalta muotoiltuja väläyksiä ja haaveita kaikille paremmasta, turvallisemmasta kaupunkitilasta. Nämä unelmat on koottu osana Diakonissalaitoksen Kaupunki kaikille -kampanjaa.

Pitäisimme toisistamme huolta

Unelmien kaupunkitilassa välitettäisiin ja pidettäisiin huolta ympärillä olevista ihmisistä, myös tuntemattomista. Olisimme kaikki tietoisia siitä, kuinka tekomme ja sanamme voivat toisiin vaikuttaa.

Oppisimme toisistamme

Unelmien kaupunkitilassa kuuntelisimme ja oppisimme toisiltamme. Olisimme valmiita vastaanottamaan uusia aiheita, henkilöitä ja näkökulmia ennakkoluulottomasti. Pyrkisimme olemaan avoimia ja suhtautumaan vastaantuleviin asioihin ja tilanteisiin mahdollisuutena oppia ja kehittyä.

Emme pilkkaisi ketään

Unelmien kaupunkitilassa emme pilkkaisi, halventaisi tai sysäisi syrjään ketään käytöksellämme tai puheillamme. Emme arvostelisi kenenkään ulkoista olemusta tai ylläpitäisi stereotypioita.

Viestisimme erilaisista tarpeistamme

Unelmien kaupunkitilassa kommunikoisimme asioista, jotka meitä mietityttävät. Kysyisimme jos jokin asia vaivaa, ja suhtautuisimme avoimesti vuorovaikutuspyrkimyksiin.

Mahdollisuuksia oleskeluun olisi enemmän

Unelmien kaupunkitilassa kaikilla olisi oikeus monenlaiseen oleskeluun; ajanviettoon, lämmittelyyn ja myös levähtämiseen. Kaikilla olisi vaihtoehtoisia ja viihtyisiä paikkoja, joihin mennä. Penkkejä ja erilaisia yhteisiä olohuoneita olisi tarjolla paljon.

Kaikkia kohdeltaisiin kunnioittaen

Unelmien kaupunkitilassa jokainen ihminen olisi kunnioitettu ja arvostettu. Kaikki kohdattaisiin yhtä lailla arvokkaana ja tasa-arvoisena ihmisenä. Tekisimme toisillemme kuten toivomme itsellemme tehtävän. Ketään ei kiellettäisi oleskelemasta yhteisissä tiloissa perusteetta.

Epäkaupallista kaupunkitilaa olisi paljon

Unelmien kaupunkitilaa ei rakennettaisi kuluttamisen ja kaupallisuuden näkökulmasta, vaan erityisesti niin, että se mahdollistaisi yhdenvertaisuuden ja yhteisen, turvallisen ajanvieton. Kuluttaminen ei sanelisi sitä, kuka saa oleskella missäkin tilassa.

Turvallisuus liittyisi arkipäiväiseen elämiseen

Unelmien kaupunkitilassa turvallisuutta rakennettaisiin inhimillisten kohtaamisten ja arvostuksen työkaluilla. Turvallisuusalan toimintaan liittyisi kaikenlaisten ihmisten mahdollisuus saada apua tarvittaessa sekä kunnioittavasti tapahtuva ennaltaehkäisevä toiminta.