Tutkimuksia ja raportteja

Alla aihepiirettäin Diakonissalaitoksen toimintaan liittyvät tutkimukset: väitöskirjat, gradut ja opinnäytetyöt, raportit, julkaisut ja artikkelit.

Diakonissalaitoksen piirissä ja tukemana on tehty muun muuassa:

• Osa Suomen Akatemian Päihteet ja Addiktio -ohjelman tutkimuksista (2007–2010). HUUTI-tutkimushankkeessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pietarin Pavlovin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa haettiin kuvaa suomalaisten huumausaineiden käytöstä ja seurauksista sekä etsittiin mahdollisia uusia lääkehoitoja riippuvuusongelmiin. Tuloksina syntyi 2 väitöskirjaa ja useita artikkeleita muun muassa American Journal of Psychiatry -journaaliin.

• Syrjäytyneisyyden ja palveluiden vaikuttavuuden tutkimuksia yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, professori Juho Saaren vetämänä.

• Lastensuojelun tutkimuksia, muun muassa Maahanmuuttajataustaiset perheet lastensuojelun asiakkaina (VTT Marja Katisko, julkaistu Diakonia-ammattikorkeakoulun sarjassa C Katsauksia ja aineistoja 25, 2013), Intensiivihoitoon sijoitettujen 7–12-vuotiaiden lasten neurokognitiivinen suoriutuminen vuoden hoitojakson aikana (neuropsykologi Kati Katajamäen lisensiaattityö, 2016).

• Samassa valossa – näyttelijäntyö hoitolaitoskiertueella (Teatterikorkeakoulun tohtorin Jussi Lehtosen tutkinnon käytännöllinen osa, 2010).

• Music Pyschotherapy with Refugee Survivors of Torture (Sami Alanteen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen potilastyöstä tehty Sibelius Akatemian musiikkiterapian väitöskirja, 2010).

Asuminen

A

Aaltonen Helena
”Kyllähän niitä auttajia oli aika paljonkin, mutta suurin osa ajasta, olit yksinäs.” Asunnottomuutta kokeneiden naisten sosiaaliset verkostot, sosiaalinen tuki ja pääoma
Pro gradu, Helsingin yliopisto 2019.
Opinnäytetyö löytyy Heldasta

Aarnio Ritva, Seppänen Mirjam
”Tää on sellanen pelastusrengaspaikka”
Naisten kokemuksia Asunnottomien naisten tukipiste Sallista.
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Ahokas Anniina
Sanervakodin asukkaiden kokemuksia ja toiveita viriketoiminnasta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2013.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Alopaeus Marianne
MRSA-bakteeria ehkäisevä työ kodinomaisessa ympäristössä: Opas palveluasumisyksikön asukkaille
AMK-opinnäytetyö, Diak 2016
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Anye Mbe, Bonaventure
Medication administration to the diabetic clients of the Helsinki Deaconess’s institute nursing homes: Medication administration
Degree Programme in Nursing, Laurea 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

D

Davidko Ivans
Perehdytyskansio Helsingin Diakonissalaitoksen Alppituvan asumisyksikköön
AMK-opinnäytetyö, Diak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

E

Eskelinen Kati, Torkkel Sami
”Eihän asuntola omaa kämppää korvaa” – kuinka asukkaat kokevat asumisen majoitus- ja kurssikeskus Rukkilassa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2001.
Ei verkkojulkaisua

H

Halmela Annika, Hätönen Virve
Ryhmätoiminnan käynnistäminen ja ohjaaminen vammaisten palveluasumisyksikössä – Ryhmätoiminta vammaisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten arjen psykososiaalisena tukena
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Honkanen Julia
Hoivakodin asukkaan ja sairaanhoitajan kohtaaminen – Sairaanhoitajien ja omaisten kokemuksia
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

I

Ilvone Tuija
Toivoa tulevaisuuteen toisin tavoin: yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

K

Kainulainen Sakari, Saari Juho, Häkkinen Juho
Kadulta asuntoon – Vaikutukset hyvinvoinnille
Teoksessa Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.). Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 39. Helsinki. 49–71.
Diak 2013.

Kiuru Pekka, Manninen Suvi
Katkaisuhoito Lehmustuvalla liikuntarajoitteisten asiakkaiden kokemana
AMK-opinnäytetyö, Diak 2008.
Ei verkkojulkaisua

Korkalo Outi, Mäkelä Carita
Toivon kantajat: työssä jaksaminen Helsingin Diakonissalaitoksen tuetun asumisen yksiköissä työskentelevien sairaanhoitajien kokemana
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Korpela, Anna
Klubitoiminnan rantautuminen Helsingin Diakonissalaitoksen Saarnituvan yksikköön: Muistisairaiden sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen
AMK-opinnäytetyö, Diak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Koski Arja
Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä: uutta ammatillista työyhteisöä rakentamassa
Acta Universitatis Tamperensis, Tampere Universitys Press, Tampere.
ISSN 1455-1616; 1251

Kuronen Kirsi, Ahto Viivi
Vanhustyön arvojen toteutuminen Kyläkallion hoivakodissa hoitohenkilökunnan arvioiman
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

L

Laihio Helena, Ojala Joanna
Palvelusuunnitelman ohjeistus asumispalveluyksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Laine, Henna
Naisasiakkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä ja diakoniasta haittoja vähentävässä korvaushoidossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Laurila Jenni
Asiakkaan kohtaaminen – Naisten valmennuskeskus Walman työntekijöiden kokemuksia naistyöstä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Lauttamus Anne, Räihä Ira
Perehdytyskäytännön kehittäminen Lehmustuvan tehostetussa asumispalveluyksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Lehikoinen Keijo
Asunto ensin -periaate: Hallinta ja hallinnallisuus asukkaiden näkökulmasta
Pro gradu, Jyväskylän yliopisto 2015.
Opinnäytetyö löytyy Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta (JYX)

Lehtinen Satu
Asumisneuvonnan malli Diakonissalaitoksen Hoivan tuetussa asumisessa
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Lintunen Satu, Pakkala Tuija
Naisten kesken: Voimaannuttava ryhmätoiminta päihteitä käyttävien naisten asumisyksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Luhtala, Susanna & Vuorinen, Heli
Lehmustuvan perehdytyskansio hoitotyöhön
AMK-opinnäytetyö, Diak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

N

Nikka Paula, Valkiainen Minna
”Eihän se käsitys voi muuttua koskaan, jos mikään ei kumoa sitä sun pelkoas, et mitään korjaavaa sinne tilalle…” Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asukkaiden kokemuksia naapuruston suhtautumisesta ja sosiaalisesta integraatiosta.
YAMK-tutkinto, Diak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Nousiainen Kirsi
Narratiivinen haastattelu performanssina tuetun asumisen yksikössä. Kun päihdeongelma ja mielen sairaus ovat osallisina näyttämöllä. Teoksessa UMPIKUJASTA OIVALLUKSEEN, Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Toim. Sanna Aaltonen ja Riitta Högback. Tampere: Tampere University Press ja Nuorisotutkimusverkosto, 2015.

Nousiainen Kirsi
Reflecting narrative interview context as performance: interviews with former homeless persons with intoxication and mental health problems. Aikakausijulkaisussa Nordic Social Work Research, 5(2): 129-142. DOI: 10.1080/2156857X.2015.1042018.
Lisätietoja

Nousiainen Kirsi
Yhteisöt pitkäaikaisasunnottomien elämänkuluissa ja emansipatorisessa identiteettityössä. Julkaistu artikkelikokoelmassa Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. Toim. Sanna Väyrynen, Kaisa Kostamo-Pääkkö ja Pekka Oksanen. EU: United Press Global, 2015.

Näränen, Liisa
Työviihtyvyys sairaanhoitajien työhyvinvoinnin osatekijänä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Näslindh-Ylispangar
”Matkalla eheäksi naiseksi…”
Helsingin Diakonissalaitoksen Naisten valmennuskeskus -projektin ulkoinen arviointi

Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 3/2008.
Ei verkkojulkaisua

O

Olkkonen Johanna
Naistyö ja terveyden edistämineen tähtäävä ryhmätoiminta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

P

Pesti Kristian, Pesti Oona
Me asutaan tässä, tää on meiän koti: osallistamisen merkitys ja tarve tuetun asumisen ryhmätoiminnassa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

R

Railo Katja, Riipinen Päivi
Asunto ensin – Matalan kynnyksen sosiaalista kuntoutusta
Auroratalon naistyössä

AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2013.
Avaa tiedosto

Rinta-Panttila Kirsti, Virokannas Elina
Toiveena tavallinen tulevaisuus
Helsingin Diakonissalaitoksen naistyö

Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2004.
Ei verkkojulkaisua

S

Salomaa Suvi
Framing the Work Creating a procedures manual for a scattered housing unit
AMK-opinnäytetyö, Diak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Suikkala Arja, Kivelä Eeva, Käyhkö Pirjo
Collaborative learning in gerontological clinical settings: The students’ perspective
Nurse Education in Practice xxx (2016) 1–6.
Artikkeli löytyy täältä

T

Tervo Kati
Naisten kodittomuus ja siitä selviytymisen polku
Sosiaalipolitiikan Pro Gradu. Helsingin Yliopisto, 2009. Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisuja 2/2009.
Avaa tiivistelmä

Tiilikainen  Jenna
Toimintakyvyn ylläpito muistisairaan arjessa: tasapainoa ylläpitävät harjoitteet osaksi asumisyksikön toimintaa
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Tuomaala, Vaula
”Heidän elämää, meidän työtä” – Näkökulmia toimijuuteen Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa
Pro-gradu, Helsingin yliopisto 2015.
Avaa tiedosto

Tuomaala Vaula
FSD3165 – Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013. Aineisto-opas
Pro-gradu, 2017.
Avaa tiedosto

Tuominen Anni
Naisten valmennuskeskus Walman asiakkaiden kokemuksia palveluista AMK-opinnäytetyö, Diak 2006.
Ei verkkojulkaisua

V

Vainio Pyry
Robotiikka vanhusten hoivatyön tukena EU:n alueella
AMK-opinnäytetyö, Haaga-Helia 2016.
Opinnäyetyö löytyy Theseuksesta

Varila, Essi
Yhteisöllisyyden rakentuminen uudessa asumisyksikössä ohjaajien kokemana
AMK-opinnäytetyö, Diak 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Diakonia

V

Virtanen Maria
Verkostotyö diakonian työmenetelmänä: Diakoniatyötä tekevien kokemuksia verkostoyhteistyöstä Helsingissä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2017
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Diakonissalaitos

S

Saranpää Ella
Kaksi tavoitetta, hybridi-identiteetti? Tulkintoja hybridimallisen yhteiskunnallisen yrityksen organisaatioidentiteetistä
Pro gradu, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta 2017.
Opinnäytetyö löytyy Heldasta

T

Teppo Elise
Yhteiskunnallisessa yrityksessä työskentelevien työmotivaatio: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Pro gradu, Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta 2015.
Opinnäytetyö löytyy Tritoniasta

Hoitotyö

H

Hietala Lotta & Majuri Jenni
Akuutti haava -sanasto
AMK-opinnäytetyö, Diak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

T

Tyynelä Roope
Mies työntekijänä naisvaltaisissa tehostetun palveluasumisen työyhteisöissä
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kansalaistoiminta

A

Auvinen Reetta
Yhteisöllisyys Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden kokemana
Sosionomi AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Lue opinnäytetyö

E

Elenius Kristiina (toim.)
Yhteisölliset työmenetelmät laitosympäristössä – Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisötyön sovelluksia Windhoekin slummeista Helsingin lähiöihin
Artikkelikokoelma.

G

Grönroos Nicolina, Grahn Ellinor, Granström Camilla, Snellman Ann-Christin, Viitanen, Emilia
CABLE-grupper för unga: En modell
AMK-opinnäytetyö, Yrkeshögskolan Novia 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

H

Hakkarainen Elina & Kylmälä Jouni
”Ollaan yhdessä valoina toisillemme” – Yhteisövalmennus pitkäaikaistyöttömien voimavaraistajana
HDL raportti # 2/2012

Holopainen, Selja
Voimaa vapaaehtoistyöstä: Amigo-mentoreiden motivaatio ja kokemukset nuorten mentoroinnista
Opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

J

Jumppanen Julia
Kohti D-asemien laadullista arviointia
AMK-opinnäytetyö, Humak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

M

Muurman Antti-Ville, Ranta Ville
Miesryhmän toiminnan arviointia ja ryhmäohjaamista sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Avaa tiedosto

P

Porkka Jouko, Pentikäinen Marja (editors)
Community of the future: challenges and new approaches to communtiy based social work and diaconia from the CABLE approach
Diakonia-amamtikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja, 1455-9927;57.
Avaa tiedosto

S

Siirto Ulla
Yhteisövalmennuksella kansalaisaktivismia
Roottori-projektin yhteisövalmennusmenetelmän arviointi

Avaa julkaisu

T

Tuuri Kaija, Selin Sakari, Heiskanen Seija, Kaartinen Timo, Heiskanen Seija, Creutz Ritva
Roottori – Osallistavan yhteisöllisen kansalaistoiminnan projekti vuosina 2010–2012
Projektin loppuraportti, HDL 2013.
Avaa julkaisu

Lapset, nuoret, perheet

A

Ahoranta Jaana
NYT-hankkeen liikuntaryhmien merkitys työttömien nuorten aikuisten toimintakyvyn edistämisessä sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Ahti Marja, Leinonen Hanna-Maria
Kun ahkerasti yrittää on se mahdollista – Nuoret Vamoksen Iltaolkkarin asiakaskehittäjinä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Alanen Olli, Kainulainen Sakari, Saari Juho
Vamos tekee vaikutuksen – Vamos-nuorten hyvinvointikokemukset ja tulevaisuuden odotukset
HDL raportti # 1/2014

Alanen Olli & Kotkavuori Aapo
Välittämisen ammattilaiset – Vamoksen käsikirja etsivään nuorisotyöhön
Helsingin Diakonissalaitos 2014.
Käsikirja löytyy täältä

Alanko Miina-Emilia, Ehrlund Topi
Palvelukartta Espoon 18–29-vuotiaiden nuorten hyvinvointipalveluista Vamos-nuorten näkökulmasta
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Alho Laura
Yhteisöllinen hoito pienten lasten vastaanottoyksiköissä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2008.
Ei verkkojulkaisua

Aro Marika, Halmes Marjo, Lampi Marja
Lastenkaari-hanke – Loppuraportti vuosilta 2001–2005
Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2006.
Ei verkkojulkaisua

C

Cacho, Janika
Työntekijän opas lapsen rakkaudelliseen kohtaamiseen Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

E

Ekholm Elina
”Mä en olis tässä nyt” – Nuorten kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta
HDL Raportti 1/2013

F

Fast Stiina
Kohtaamisia 7. Theraplay-konferensissa Chicagossa
Teema, Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen vuosijulkaisu (2017): ss. 8–9.
Ei verkkojulkaisua

H

Hautaluoma Terhi
Perehdytys ja sen kehittäminen Helsingin Diakonissalaitoksen pienten lasten vastaanottoyksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Hautsalo Katariina
Turvaa rakentamassa -ryhmä – Varahaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen Perheen yhdistetyn hoidon yksikössä
Sosionomi AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Hirvikoski Siisi
Välittävää kohtaamista nuorilähtöisesti: Sosiaalinen vahvistaminen Vamoksessa
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Honkinen Anna, Pasanen, Timo
Intensiivihoitoon sijoitettujen lasten psyykkinen oirehdinta ja sen muuttuminen hoidon aikana
Yhteiskuntapolitiikka-YP 76 (2011): 3, ss. 251–263, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Artikkeli löytyy Julkarista (STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto)

Husso Josefina, Mäkinen Anna-Reetta
Sairaalakoulun opettajien ja hoidollisen lastensuojeluyksikön työntekijöiden kokemuksia monitoimijaisesta kouluyhteistyöstä
Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto 2016.
Opinnäytetyö löytyy täältä

J

Järvelin Ronja
Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakennusaineet Vamos-valmentajien havaintopäiväkirjojen valossa 
Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö, Käytäntötutkimus II. Helsingin yliopisto 2020.
Opinnäytetyö löytyy täältä

Järvinen Sonja
Moniaistinen tila nuoren päihdepysäytyksen tukena
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Jäske, Wen-Chin (Rita)
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien ajatuksia mielenterveyspalveluista
AMK-opinnäytetyö, Diak 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

K

Kajander Niina, Väätäinen Tiia
Kohti sosiaalista osallistumista, päivärytmiä ja mielekästä toimintaa: Väline VAMOS nuorten toimintakeskuksen työntekijöille
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2012.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kangas Nea, Kippo Sanni
Yhteistoiminnalla kohti vuorovaikutusta: lapsi-vanhempiryhmä päihdekuntoutuksessa
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kantanen, Annemari
Perhetyö Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidossa
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Karjalainen Anu
Kodinomainen jatkohoitomalli: laitosmaisuudesta kohti kodinomaisuutta
Kehittämishanke Helsingin Diakonissalaitoksen Pitäjänmäen lastenkodissa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2001.
Ei verkkojulkaisua

Karvinen Markus
Minun kuvani. Valokuvaus sosiaalisen vahvistamisen välineenä Helsingin Diakonissalaitoksen Lastenkaaren Tyttöjenkaaressa
AMK-opinnäytetyö, HUMAK 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Katajamäki Kati
Intensiivihoitoon sijoitettujen 7–12-vuotiaiden lasten neurokognitiivinen suoriutuminen vuoden hoitojakson aikana.
Lisensiaattityö, Jyväskylän yliopisto 2016.
Ei verkkojulkaisua.

Korhonen Minna, Kunnas Petra
Lastensuojelun johtamista muutoksen ehdoilla: Helsingin Diakonissalaitoksen Lapsi- ja perhetyön sektorin organisaatiomallin muutoksen vaikutukset lastensuojeluyksiköiden esimiesten töihin
AMK-opinnäytetyö, Diak 2002.
Ei verkkojulkaisua

Korhonen Terhi, Miskala Ilja
Nuorten osallisuuden vahvistaminen Mindset-valmennuksessa
YAMK-opinnäytetyö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kujansuu Elisa
Elokuvasta voimaa: luova, toiminnallinen ryhmä Vamosnuorille
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

L

Lahtonen Julia, Lepistö Outi
Kohti terapeuttista omahoitajuutta: omahoitajuus ja sen kehittäminen pienten lasten vastaanottoyksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Lehtonen Iida, Märsylä Kaisa
Tavoitteiden asettaminen nuoren kanssa – Väline tavoitteiden asettamiseen Vamoksen työntekijöille ja nuorille
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Laurikainen Elisa
Perhekuntoutuksen hyödyt asiakkaille ja perhekuntoutuksen jälkeen tapahtuvan työskentelyn arviointia
YAMK-opinnäytetyö, Laurea 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Loukas Sari-Anna
Psykososiaalisesti oireilevien, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten identiteetit ja niihin liittyvät kokemukset 
Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto 2019.
Opinnäytetyö löytyy täältä

Lökfors Juuso, Jurvanen Elias
Opiskelijat asiantuntijoina: Kyselytutkimus Oppilaitos-Vamos -hankkeessa
AMK-opinnäytetyö, Humak 2019.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

M

Marjanen Katriina, Pienmunne Laura ja Silver Alisa
Yhteisöiltojen merkitys yhteisöllisyyden edistämisessä –
Lastensuojelun laitoshoidon työntekijöiden näkemyksiä
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2017.
Opinnäytetyö löytyy täältä

Mäkinen Essi
Välittävä vuorovaikutus etsivän nuorisotyön työskentelyperiaatteena – analyysi työskentelyperiaatteen sisällöstä
Pro gradu, Turun yliopisto 2020.
Opinnäytetyö löytyy Turun yliopiston julkaisuarkistosta

Mäntykivi Anni
Toiminnalliset menetelmät perhetyön tukena. Asiakasperheiden kokemuksia Helsingin Diakonissalaitoksen perhetyön toiminnallisista ryhmistä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2005.
Ei verkkojulkaisua

O

Ojala Ritva, Putkonen Anne-Maria
VAMOS etsivä nuorisotyö – nuorten kokemuksia projektin
antamasta tuesta

Sosionomi, diakonin virkakelpoisuus
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

P

Pasanen Timo
Lastenkodin asiakaskunta
Psykiatrinen tutkimus lastenkotilasten kehityksellisistä riski- ja suojaavista tekijöistä, oirehdinnasta ja hoidontarpeesta.
Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C 170, Turku 2001.
ISBN 951-29-1953-2
Ei verkkojulkaisua

Pasanen Timo, Katajamäki Kati, Martikainen Sinikka, Valkonen Maarit ja Leppänen Leena (toim.)
Turvallista liikettä rajapinnoilla – Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito
Helsingin Diakonissalaitos 2017
Avaa tiedosto

Pasanen Timo, Katajamäki Kati, Martikainen Sinikka, Åstedt Tuija
Lastensuojelun erityisyksikköön sijoitettujen lasten psykiatrinen oirehdinta, tarkkaavaisuus ja toimintakyky: Intensiivihoitojakson jälkeen kotiin palaavien ja sijaishuollossa jatkavien lasten ryhmien vertailu
Artikkeli, Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):4, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Avaa tiedosto Julkarista

Pasanen Timo, Katajamäki Kati, Åstedt Tuija
Ylisukupolvisten ja varhaisten riskitekijöiden sekä perheen toimintakyvyn yhteys perheen yhdistymiseen lastensuojelun erityisyksikön sijoituksen jälkeen
Artikkeli, Perheterapia 2/2015, ss. 22–38.

Pasanen Timo, Katajamäki Kati, Åstedt Tuija, Jaakkola Irma
Lastensuojelun erityisyksikköön sijoitettujen lasten psyykkisen oirehdinnan laaja-alaisuus: intensiivihoitojakson jälkeen kotiin palaavien ja sijaishuollossa jatkavien lasten ryhmien vertailu
Kuntoutus 4/2015, 23–39.

Pentti Elina, Simola Jenna
Kuvaus seikkailuryhmää toteuttaneiden toimijoiden verkostoyhteistyöstä
AMK-opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Piha Eeva
Opinnollistaminen starttivalmennuksessa
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Pitkälä Pia
Sairaanhoitajan työhön perehdytys lastensuojelulaitoksessa – Sairaanhoitajan perehdytyssuunnitelma Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidon osastoille
AMK-opinnäytetyö, Diak 2013.
Avaa tiedosto

R

Rautio, Minna
Perhekuntoutukseen valikoituminen lastensuojelun avohuollon tukitoimena
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2016
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Rekonen, Asta
Tavoitteellinen työskentely Vamoksessa
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

S

Sipilä Karoliina
Yksilöohjaus osana starttivalmennusta: Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti
AMK-opinnäytetyö, Mikkelin AMK 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Suokas Mia
Nuorten elämässä etenemisen haasteet Vamos-nuorten kuvaamina
Proseminaarityö, Erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto 2014.
Ei verkkojulkaisua

Suviniemi Maria
Hyvinvointia ruoasta ja rytmistä – Toiminnallinen opinnäytetyö Vamoksen starttivalmennusryhmälle
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Säteri Tiia
Sijoitettujen lasten vanhempien näkemyksiä intensiivihoidosta
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

T

Terho Tuukka
”Heittäytymisiä hyvässä ja pahassa”– Sairaanhoitajan kokemuksia terapeuttisessa omahoitajuudessa jaksamisessa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Ei verkkojulkaisua

V

Valkonen Maarit, Pasanen Timo
Nuorten kokemuksia Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta
Yhteiskuntapolitiikka-YP 77 (2012): 3, ss. 302–309, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Artikkeli löytyy Julkarista (STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto)

Virokannas Elina
Normaalin rajan molemmilla puolilla – Tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta
Tutkimuksia nro 144. Stakes, Helsinki 2004. ISBN 951-33-1586-X
Väitöskirja löytyy HELDAsta

Vuorio Katja
”Minussahan on hyviäkin puolia” – Voimavaroihin perustuva kuvallisen ilmaisun ryhmä nuorille
AMK-opinnäytetyö, Diak 2014.
Avaa tiedosto

Y

Ylikulju Anni
VAMOS-projektiin osallistuneiden nuorten käsityksiä terveydestään ja terveyskäyttäytymisestään
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Ö

Özbas Mirka
”Osallisuus näkyy ohjaajien ja nuorten välisessä toimivassa yhteistyössä” – Nuorten osallisuus ja sen kehittäminen Vamoksessa
AMK-opinnäytetyö, Humak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Monikulttuurisuus

A

Alanne Sami
Music Psychotherapy with Refugee Survivors of Torture
– Impretations of Three Clinical Case Studies
Studia Musica 44, Sibelius Academy, Music Education Department, Helsinki 2010. ISBN 978-952-5531-88-6 (PDF), ISSN 0788-3757
Avaa tiedosto

E

Eklundh Ellen
”Jag vill bara ha ett normalt liv, vet du?” – En kvalitativ studie om unga papperslösas livsvärld och coping-strategier
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2018.
Opinnäytetyö löytyy Heldasta

H

Hakkarainen Elina, Laakso Rea,
Qvarnström-Obrey Ann-Christin, Vehviläinen Riitta
”Joka tapaamisen jälkeen on tunne, että toivoa on” – KITU lapset ja nuoret -hankkeen loppuarviointiraportti
HDL raportti # 2/2012

Hallamaa Emmi, Sihlman Elina
Selkoa arkeen – Sisällön tuottaminen selkokieliseen julkaisuun arjen strukturoimisesta pakolais- ja turvapaikanhakijavanhemmille
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2013.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Honkkila Suvikki Ruth, Turusenaho Johanna
Sotatraumatisoituneiden lasten toiminnallisen ryhmän pilotointi – resilienssin vahvistaminen
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2019.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Hoppula, Maarika
Kidutettujen palveluohjaus: Työntekijöiden käsityksiä palveluohjauksesta ja sen merkityksestä Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

J

Järvinen Riitta
Ammatillisen maahanmuuttotyön kulttuuri
Erilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon jäsennyksissä (Culture of Professional Immigration Work. Dissimilarity in Social Welfare and Health Care Analyses). University Press, Tampere 2004. ISBN 951-44-5853-2
Väitöskirja löytyy TamPubista

K

Karppinen Hilja, Koistinen Eunika, Kytölä Jasmiina
Paperittomatkin tarvitsevat suunhoitoa: kuvalliset suun omahoito-ohjeet Helsingin Global Clinicille
AMK-opinnäytetyö, Savonia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Katva, Liisa
Moniammatillisen konsultaatiotyön malli: Helsingin Diakonissalaitoksen YTY-hankkeessa tehdyn moniammatillisen konsultaatiotyön palvelukuvaus ja asiakaskokemukset
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kiiski Noora
”Ihminen aina tarvitsee jonkun toisen ihmisen” – Turvapaikanhakijanuorten kokemuksia mentoroinnista Amigo-hankkeessa
AMK-opinnäytetyö,Metropolia 2017.
Opinnäytetyö löytyy täältä

Kirjavainen Sanni, Vunneli Outi
Pääkaupunkiseudulla oleskelevien paperittomien kokemuksia suomen terveydenhuollosta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kukkonen  Teija
The land of thousand refused asylum seekers – the state of resources, coping strategies and prospects for the future: experiences of refused asylum seekers living in Finland
Master’s Programme in Social Work and Human Rights, University of Gothenburg 2019.
Opinnäytetyö löytyy täältä

L

Leinonen Tuomo, Vesalainen Marjatta
Päivästä päivään, maasta maahan – tavoitteena toimeentulo
Rom po drom – Romanit tiellä -projektin väliraportti ajalta 3.6. – 31.10.2008.
Avaa tiedosto

Leppälä Maria
Työkaluja turvapaikanhakijatyöhön nyt ja tulevaisuudessa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

M

Marcu, Cristina (2018)
Home Away from Home: Photovoice Project with Young Asylum Seekers
AMK-opinnäytetyö, Diak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Matikainen Sonja, Norema Outi
Paperittomien henkilöiden näkemyksiä terveyspalveluista Suomessa
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

R

Rom po drom -projektin loppuraportti 2010
Avaa tiedosto

S

Solih Jennika
”Ei mulla olis täällä oikeestaan ketään ilman mun kummiperhettä” – Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kokemuksia Helsingin Diakonissalaitoksen kummiperhetoiminnasta
AMK Opinnäytetyö, Diak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Suikkanen Sirkku
Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten määrästä sekä heidän psykiatristen palvelujen tarpeesta
Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2010

Suojattomat-hanke
Kohti järkeviä ratkaisuja – Uuspaperittomien tilanne, tuen tarve sekä viisi toimenpide-ehdotusta.
Raportti, Suojattomat-hanke, Helsingin Diakonissalaitos, 2017. 
Helsingin-Diakonissalaitos-Suojattomat-raportti-2017-web

Söderström Inka
”Te ette tiedä, mistä minä tulen” – Identiteettityö, toimijuus ja vastapuhe romanialaisten ja bulgarialaisten katutyöläisten kertomuksissa
Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 2017
Avaa tiedosto

 

Muistisairaudet

H

Hulmi Heli
Leikkimuistot ja taidelähtöinen työskentely muistihäiriöisten hoidossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Opiskelijat – Helsingin Diakoniaopisto

H

Helsingin Diakoniaopisto
Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2005
Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2005.
Ei verkkojulkaisua

Huldén Päivi
”Tupakkapaikalla jutellaan aina muiden kanssa” – Sosiaalisuuden paine, yksinäisyys ja ystävien sekä ammattilaisten merkitys nuorten kirjoituksissa
Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, 2015.
Opinnäytetyö löytyy Heldasta

Hynninen Pirjo, Lehmusoja Marna
”On opittava tuottamaan sellaista, jota ei vielä ole” Palkki – diakoninen palvelutoiminta 2000–2002
Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 2/2004.
Avaa tiedosto

K

Kaipiainen Heli
Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Helsingin Diakoniaopistossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Katva Liisa
Moniammatillisen konsultaatiotyön malli: Helsingin Diakonissalaitoksen YTY-hankkeessa tehdyn moniammatillisen konsultaatiotyön palvelukuvaus ja asiakaskokemukset
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Korhonen Minna, Lyytikäinen Merja, Virokannas Elina
”Funtsissa apu lähellä” Mukana Menossa -projektin kulku ja tulokset Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 3/2004.
Ei verkkojulkaisua

L

Leveelahti Lea, Silvo Eerika
Ote-opettajat työelämäjaksolla -projekti 1.8.2003–31.12.2007
Otteita työelämäjaksoilta
opettajat kertovat
Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2007.
Ei verkkojulkaisua

Leinonen Katrin
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta ja tuen tarpeesta Helsingin Diakoniaopistossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

R

Rissanen Pekka, Partanen Leila
Polkuja ja polun pätkiä
Helsingin Diakoniaopiston maahanmuuttajakoulutuksen ulkoinen arviointi
– ”Mako”-arviointihankkeen loppuraportti. Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisuja 1/2004. ISBN 952-9854-99-4
Avaa julkaisu

Räisänen Anja (toim.)
Tuutoritoiminnan opas organisaatioille ja työyhteisöille
KAMU-projektissa 2005–2007 kehitetty tuutoroinnin opas. Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 2/2008.
Ei verkkojulkaisua

T

Tuukkala Aija
”Se on sellainen hiljaisuuden ääni”
Rituaalinen kuvan tekeminen osallistavana erityisopetusmenetelmänä
Erityispedagogiikan kandidaatin tutkielma. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, 2013.
Ei verkkojulkaisua

Päihdetyö

B

Becklin Marjo, Kurppa Aino
Terveysneuvontaa piikkihuumeiden käyttäjille –
Turvallisempaa pistämistä -opas

Terveydenhoitaja AMK-opinnäytetyö, Diak 2009.
Ei verkkojulkaisua

Bernard Tuuli, Siren Kaj
Laadun kehittämishanke HDL palvelukeskuksessa
Ylempi AMK-opinnäytetyö, Diak/Laurea 2006.
Ei verkkojulkaisua

H

Halmela Annika, Hätönen Virve
Ryhmätoiminnan käynnistäminen ja ohjaaminen vammaisten palveluasumisyksikössä – Ryhmätoiminta vammaisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten arjen psykososiaalisena tukena
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

Hautsalo Katariina
Turvaa rakentamassa -ryhmä – Varahaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen Perheen yhdistetyn hoidon yksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Heinistö Terhi, Vento Tia
Kuntouttavan korvaushoitoyksikön arviointimenetelmien kartoitus
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Heinonen Essi, Flink Marjo
Hoitotyön kirjaaminen päihdevieroitusosastolla – Hoitohenkilökunnan näkemykset kirjaamisen kehittämisestä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Helle Suvi
Liikkuvan terveysneuvontayksikön kävijät 2012: tilastoanalyysi maantieteellisestä näkökulmasta
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2013.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Hietaranta Mikko
Huumehoitoyksiköiden aiheuttamat pelot lähiasukkaiden keskuudessa
Tapausesimerkkinä Munkkisaarenkatu 16:n yksiköt.
Pro Gradu. Helsingin Yliopisto, 2008.
Gradu löytyy HELDAsta

Hirvonen Sini
Ehkäise seksitaudit: tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Honkonen Niina
Terveyden edistäminen kuntouttavassa opioidikorvaushoidossa
Terveydenhoitaja AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

I

Iyare Sade
Semi-structured interview instrument on client satisfaction for therapeutic community clients
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

J

Jokilehto Anna-Kaisa, Ryyppö Karoliina
Helsingin Diakonissalaitoksen Päihdeneuvontapalvelun kuvaus
AMK-opinnäytetyö, Diak 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Järvinen, Sonja
Moniaistinen tila nuoren päihdepysäytyksen tukena
AMK-opinnäytetyö, Laurea 2014.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

K

Kaivola Taru, Kylmä Jari, Kivelä Pia, Ristola Matti
Pistoshuumeita käyttäneiden hiv-positiivisten naisten suhde, seksiin, huumeisiin ja hiv-infektioon
Laadullinen haastattelututkimus. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja D Työpapereita 43, 2007.
Ei verkkojulkaisua

Kangas Nea, Kippo Sanni
Yhteistoiminnalla kohti vuorovaikutusta: lapsi-vanhempiryhmä päihdekuntoutuksessa
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kauhanen Jussi, Tiihonen Jari
Huumeiden terveysriskit Suomessa – voiko niitä hallita?
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2017;133(1):34–42. Artikkeli kuvaa suomen kielellä laajan HUUTI-hankkeen sisältöä. HUUTI-hankkeesta syntyi kaikkiaan 16 artikkelia ja 2 väitöskirjaa.
Artikkeli löytyy Aikakauskirja Duodecimista

Kiuru Pekka, Manninen Suvi
Katkaisuhoito Lehmustuvalla liikuntarajoitteisten asiakkaiden kokemana
AMK-opinnäytetyö, Diak 2008.
Ei verkkojulkaisua

Kivelä Pia
HIV outbreak among injecting drug users in Finland
Helsingin yliopisto, 2009. ISBN 978-952-10-5615-4
Väitöskirja löytyy HELDAsta

Koivunen Heidi
Korvaushoitoasiakkaat vieroitushoitojaksolla – Vieroitushoidon tarkastelua korvaushoito-asiakkaiden näkökulmasta
YAMK-opinnäytetyö, Stadia 2008.
Ei verkkojulkaisua

Koskinen Juuso, Saarinen Janne
Hiv-positiivisen asiakkaan haavanhoito: Haavanhoitokansio
Opinnäytetyö, Diak 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kukkola Laura, Vaattovaara Päivi
Terveysneuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville: Ohjelehtinen infektoituneesta pistoskohdasta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kuusivuori Carita, Mala Iris
Suonensisäisiä huumeita käyttävän naisen ehkäisyneuvonta ja raskaus
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Käenmäki Anna, Louhula Lumikki
Korvaushoitoasiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutuminen huumekuntoutus-poliklinikalla
AMK-opinnäytetyö, Diak 2009.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Käyhkö-Lampsijärvi, Margareetta
Tavoitteena Päihteettömyys: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö – Perheen yhdistetyn hoidon yksikön Pyyn työkirjan Päihteet-osan teoriaosan päivitys
AMK-opinnäytetyö, Diak 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Köntti Irina
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana – Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijöiden näkökulmasta
YAMK-opinnäytetyö, Diak 2019.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

L

Laine, Henna
Naisasiakkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä ja diakoniasta haittoja vähentävässä korvaushoidossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Lehikoinen Jonna
Viina, veto vai vekara? Voimauttava valokuva päihderiippuvaisen miehen isyyden tukena
YAMK-opinnäytetyö, Diak 2012.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Lintunen Satu, Pakkala Tuija
Naisten kesken: Voimaannuttava ryhmätoiminta päihteitä käyttävien naisten asumisyksikössä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

M

Manninen Sini
Tanssi osana päihdekuntoutusta – Helsingin Diakonissalaitoksen naistyön asiakkaiden kokemuksia yhteisötanssista
AMK-opinnäytetyö, Diak 2005.
Ei verkkojulkaisua

Matvejeff Emmi
”Teot ratkaisee, ei puheet” – Työntekijöiden kokemuksia Perheen yhdistetyn hoidon Pyyn yhteisöhoidosta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Mikkonen Kirsi
Asiakkaiden kokemuksia sosiaalityön palveluohjauksesta Munkkisaaren palvelukeskuksen lyhytaikaisessa majoituksessa
YAMK-opinnäytetyö, Diak 2013.
Ei verkkojulkaisua

Mäkelä Jasmiina, Takala Niina
Sairaanhoitajien kokemuksia osaamisalueidensa toteutumisesta yhteisöhoidollisessa kuntouttavassa korvaushoidossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

N

Neilick Laura, Setälä Ninja
Kun palvelujärjestelmä sulkee ulos – Tukialus-hankkeen etsivä ja jalkautuva työ päihteiden käyttäjien tukena
YAMK-opinnäytetyö, Diak 2020.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Niemeläinen Henna, Peltomäki Eero
Työhyvinvointi ja erikoisdiakonia – Helsingin Diakonissalaitoksen päihdetyön yksikön henkilökunnan kokemuksia
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Niemimaa Noora
Kynnyksen madaltajana vertainen: vertaisten ja henkilökunnan kokemuksia yhteistyöstä matalan kynnyksen päiväkeskuksessa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Nurmela-Tulp Anu, Glad Tanja
”Työ tekijäänsä opettaa” – kuvaus päiväkeskus Stoorin työntekijöiden työotteesta ja työntekijöiden näkemyksiä sen terveyttä edistävistä vaikutuksista
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Avaa tiedosto

Nyström Mia
Ryhmätoiminta perheiden päihdehoidossa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2008.
Ei verkkojulkaisua

O

Onyeka, Ifeoma N
Premature deaths among illicit drug users: A follow-up study on treatment seeking clients in Finland. University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences 
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 322. 2015. 69 p. Grano Oy, Jyväskylä, 2015.
Avaa tiedosto

Osada Tomoe, Tuusa Sanna
Ensiapuohjeita yliannostustilanteeseen suonensisäisesti huumeita käyttäville
AMK-opinnäytetyö, Diak 2011.
Opinnäyte löytyy Theseuksesta

P

Pajunen Terhi, Laapio Marja-Liisa
Ihminen kelpaa sellaisena kuin on –Pilkeohjaajan käsikirja
Käsikirja ikääntyneiden päihdetyöhön
Helsingin Diakonissalaitos 2015
Avaa julkaisu

Pasanen Sina, Rask Katja
Perhekuntoutuksesta valmiuksia päihteettömyyteen, vanhemmuuteen ja elämänhallintaan – Perheen yhdistetty hoito (PYY) -kuntoutusprosessin arviointi
AMK-opinnäytetyö, Diak 2003.
Ei verkkojulkaisua

Pastinen Pia, Saksa Emilia
Tarinoita Stoorista – Produktio Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskus Stoorille
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Avaa tiedosto

Penttinen Kaisa
”Yhteisö rakentaa itte itteensä” – Yhteisökasvatuksellisen hoitomallin rakentuminen opioidiriippuvaisten korvaushoitopoliklinikalla
Pro Gradu, Turun yliopisto 2010.
Ei verkkojulkaisua

Pirkkalainen Silja
Stoorin naisasiakkaiden käsityksiä asunnottomuuteen johtaneista syistä, näkemyksiä Stoorin palveluista ja niiden kehittämistarpeista
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Avaa tiedosto

R

Raunio Sanna, Sivonen Helena
Minäkin olen täällä – Lapsen ääni Pyyn yhteisöllisessä päihdekuntoutuksessa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Riskilä, Sampo
”Se on vähän niinku veneilyä, huolet jää rannalle” – Yhtyetoiminta hyvinvoinnin tukena haittoja vähentävän opioidikorvaushoidon asiakkailla
AMK-opinnäytetyö, Diak 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Roine Nina, Kostamo Emilia
Potilasohje haittoja vähentävässä korvaushoidossa oleville asiakkaille
AMK-opinnäytetyö, Diak 2012.
Avaa tiedosto

Räsänen Sari
Opiaattiriippuvaisten kokemuksia yhteisöllisyydestä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2008.
Ei verkkojulkaisua

S

Salonen Mira, Toikander Laura
Lapsesta lähtien, aikuisesta alkaen: vanhemman vihko perhe- ja päihdekuntoutuksen työvälineeksi
AMK-opinnäytetyö, Diak 2009.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Sappinen, Jenni
Tunnista voimavarasi – ohjaajan työkirja Nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuviin
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Sariola, Tuisku
Huumeiden käyttäjien kokemuksia luottamuksesta asiakassuhteessa – Haastattelututkimus haittoja vähentävässä päihdepalvelussa
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Sillanpää Tuukka, Tolonen Teemu
Vain yhden piikin tähden… Nuorten naisten kokemuksia asemastaan huumekulttuurissa
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2013
Avaa tiedosto

T

Tamminen Tiia
Tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen päihdehoidossa – Toiminnallisen ryhmän ideakansio
AMK-opinnäytetyö, Diak 2009.
Ei verkkojulkaisua

Tawasoli Eva, Kari Eveliina
Ruiskut keräykseen – Haittoja vähentävä työ ja sen hyödyt
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Tyrväinen Hanna
Huumekulttuuri ja huumeiden ongelmakäyttö Helsingissä tänä päivänä päihdetyöntekijän silmin
AMK-opinnäytetyö, Diak 2010.
Ei verkkojulkaisua

Törmä Sinikka
Kynnyskysymyksiä – Huono osaisimmat huumeiden käyttäjät ja matala kynnys
Sosiaalikehitys Oy:n julkaisuja 1/2009. ISBN 952-9820-12-7
Väitöskirja löytyy HELDAsta

Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia
Kurvi 24h – Helsingin Diakonissalaitoksen Kurvin huumepoliklinikan ulkoinen arviointi
Sosiaalikehitys Oy:n julkaisuja 1/2003.
ISBN 952-9820-09-7
Ei verkkojulkaisua

Törmä Sinikka, Huotari Kari
Palvelut liikkeelle – Liikkuvan terveysneuvonnan toiminnan ulkoinen arviointi
Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisuja 2/2005.
ISBN 952-9854-97-8
Ei verkkojulkaisua

Törmä Sinikka, Huotari Kari
Sateisten teiden kulkijoita – Huono-osaisimmat ja moniongelmaisimmat päihteiden käyttäjät avun tarvitsijoina ja asiakkaina
Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisuja 1/2005.
ISBN 952-9854-98-6
Avaa tiedosto

Törmä Sinikka, Huotari Kari
”Skruudaan mitä skruudaan ─ yleensä täällä Stoorissa!”
Helsingin Diakonissalaitoksen Kulttuuriyksikkö Stoorin asiakasprofiili
Helsingin Diakonissalaitos 2004
Avaa tiedosto

Törmä Sinikka, Kinnunen Riitta, Huotari Kari, Nieminen Jarmo
”Mäkin oon ihminen” – Erityispalvelut hiv-positiivisille huumeiden käyttäjille. Kluuvin palvelukeskuksen toiminnan arviointi
Sosiaalikehitys Oy:n julkaisuja 1/2002.
ISBN 952-9820-08-9
Ei verkkojulkaisua

U

Uosukainen Hanna
Buprenorphine: Features of Abuse and Methods for Improving Unobserved Dosing in Opioid Substitution Treatment
University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 213. 2014. 114 p. Juvenes Print, Kuopio, 2014.
Avaa tiedosto

V

Vakkuri Johanna
Pilkahduksia Pilkkeestä – Tutkimus ikääntyvien päihteidenkäyttäjien päivätoimintaryhmistä
Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2011
Avaa julkaisu

Vammaisten päihdepalveluiden kehittämisprojekti Vapan arviointi- ja loppuraportti 2001–2004
A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Kalliolan Setlementti, Sininauhaliitto, 2005
Avaa tiedosto

Viitanen Päivi
Sosiaalinen tuki Munkkisaaren asumisyksikössä, asukkaiden saama ja toivoma tuki
AMK-opinnäytetyö, Diak 2003.
Ei verkkojulkaisua

Virokannas Elina
Normaalin rajan molemmilla puolilla – Tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta
Tutkimuksia nro 144. Stakes, Helsinki 2004. ISBN 951-33-1586-X
Väitöskirja löytyy HELDAsta

Virolainen Veera
”Tulee sellainen olo, että mullakin on väliä.” – Kokemuksia yhteiskehittämisestä ja -tuotannollisuudesta Steppi-hankkeessa
AMK-opinnäytetyö, Diak 2019.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Romanityö

Katso myös Maahanmuuttajat

L

Luukkonen Matti
”Että ihminen kokee, että on tullu kohdatuks”
Tapaustutkimus Kaalo-päiväkeskuksesta
AMK-opinnäytetyö, Diak 2007.
Ei verkkojulkaisua

N

Niemelä Pirita, Väistö Tuija
Keskustelutilaisuus Päiväkeskus Kaalossa
AMK-kehittämistyö, DIAK 2008.
Ei verkkojulkaisua

Niemelä Pirita, Västö Tuija
Romaninaisten terveys
Kyselytutkimus romaninaisten terveydestä ja terveystottumuksista

AMK-opinnäytetyö, Diak 2008.
Ei verkkojulkaisua

P

Pehkonen Eija
Helsingin Diakonissalaitoksen Kaale-Kafee -projektin ulkoinen arviointi. Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2008.
Avaa julkaisu

V

Valve Katri
Vapaaksi yhteisössä – Romanien parissa tehdyn vankilatyön sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi Helsingin Diakonissalaitoksella
HDL raportti # 5/2012

Taide ja kulttuuri

C

Creutz Ritva
Taide tuo säröjä hoitokodin arkeen – vaikutukset työyhteisöön ja työn sisältöön
Avaa julkaisu

E

Efana, Saara
”Se, et mul on jotain muutakin, ku dokaaminen” – Taide- ja kulttuuritoiminta ja sen vaikutukset Helsingin Diako-nissalaitoksen D-Asema KTA:lla
AMK-opinnäytetyö, Metropolia 2017.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

F

Forssel Hanna, Roininen Saija
Museolaukku – Suomen Kansallismuseon Neuvostoliitto-aiheinen museolaukku Helsingin Diakonissalaitoksen Alppituvassa
Avaa julkaisu

H

Heimonen Kirsi
Koska olet. Taidetoiminta muistisairaitten kodissa
Ei verkkojulkaisua

L

Lehtinen Iisa
Jalkautuva taide osallisuutta luomassa – Taide- ja kulttuuritoiminnan rooli syrjäytymisen ehkäisyssä
YAMK-opinnäytetyö, Diak 2018.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Lehtonen, Jussi
Elämäntunto – Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön
Acta Scenica 42, Helsinki 2015.
ISBN (painettu) 978-952-6670-50-8
ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-6670-51-5
ISSN (painettu) 1238-5913
ISSN (verkkojulkaisu) 2242-6485
Väitöskirja löytyy täältä

R

Riskilä, Sampo
”Se on vähän niinku veneilyä, huolet jää rannalle” – Yhtyetoiminta hyvinvoinnin tukena haittoja vähentävän opioidikorvaushoidon asiakkailla
AMK-opinnäytetyö, Diak 2016.

Työllistäminen

H

Havu Silja
Work Try-outs and Job Coaching as a Path Towards Employment – Employers’ Perspective
YAMK-opinnäytetyö, Metropolia 2016.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

S

Snell-Koskinen Heidi
Voimaa työstä: Työttömän kokemukset psyykkisestä toimintakyvystään Living Labin työkokeilun jälkeen
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Vanhukset – Seniori-Vamos

T

Turula-Widerholm Veera
”KUULE, YKSIN EI OO KIVA ENNÄÄ!” – Helsingin Kalliossa asuvien vanhusten kokemuksia syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä
AMK-opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

 

PÄIHDETYÖN ARTIKKELIT

Artikkelit

Artikkelit käsittelevät päihde-, mielenterveys- ja hiv-työtä. Erillisen HUUTI-osion tutkimusartikkelit perustuvat runsaalta 4800 Helsingin Diakonissalaitoksen asiakkaalta koottuun aineistoon yhdentoista vuoden ajalta.

Kivelä Pia, Krol Anneke, Simola Susan, Vaattovaara Mari, Tuomola Pekka, Brummer-Korvenkontio Henrikki, Ristola Matti
HIV outbreak among injecting drug users in the Helsinki region:
social and geographical pockets

The European Journal of Public Health 2007 17(4):381–386.

Uosukainen Hanna, Ilomäki Jenni, Kauhanen Jussi, Tacke Ulrich, Föhr Jaana, Tiihonen Jari, Bell J. Simon
Factors associated with buprenorphine compared to amphetamine abuse among clients seeking treatment in Finland
Journal of Substance Abuse Treatment 46 (2014) 561–566

Uosukainen Hanna, Kauhanen Jussi, Bell J. Simon, Ronkainen Kimmo, Tiihonen Jari, Föhr Jaana, N. Onyeka Ifeoma, Korhonen Maarit J.
Mortality among clients seeking treatment
for buprenorphine abuse in Finland
Drug and Alcohol Dependence xxx (2013) xxx–xxx

Tiihonen, J., Kuoppasalmi, K., Föhr, J., Tuomola. P., Kuikanmäki, O., Vorma, H., Sokero, P., Haukka, U., Meririnne, E.
A comparison of Arpiprazole, Methylphenidate
and Placebo for Amphetamine dependence
The American Journal of Psychiatry 164 (1) 2007, 160–162.

Tiihonen Jari, Krupitsky Evgeny, Verbitskaya Elena, Blokhina Elena, Mamontova Olga, Föhr Jaana, Tuomola Pekka, Kuoppasalmi Kimmo, Kiviniemi Vesa, Zwartau Edwin
Naltrexone Implant for the Treatment of Polydrug Dependence:
A Randomized Controlled Trial

The American Journal of Psychiatry 169 (5)2012, 531–536

Tiihonen Jari, Krupitsky Evgeny, Verbitskaya Elena, Blokhina Elena, Mamontova Olga, Föhr Jaana, Tuomola Pekka, Kuoppasalmi Kimmo, Kiviniemi Vesa, Zwartau Edwin
Naltreksoni-implantti hyödyttää moniriippuvaisia huumeiden käyttäjiä
Duodecim 2012;128:830

The HUUTI study

HUUTI-tutkimusartikkelit perustuvat runsaalta 4800 Helsingin Diakonissalaitoksen asiakkaalta koottuun aineistoon yhdentoista vuoden ajalta.

Introduction

The HUUTI study consists of data for 4817 clients who sought treatment for illicit drug use at a Helsinki Deaconess Institute (HDI) in Helsinki between 1997 and 2008. Their data were linked to the various health registers such as the cause of death register and the hospital discharge register. Several articles have been published in international journals and their findings are briefly summarized below.

Onyeka IN, Uosukainen H, Korhonen MJ, Beynon C, Bell JS, Rönkainen K, Föhr J, Tiihonen J, Kauhanen J.
Sociodemographic characteristics and drug abuse patterns of treatment-seeking illicit drug abusers in Finland, 1997–2008: The HUUTI study.
Journal of Addictive Diseases 2012; 31(4): 350–362.

Summary:
In this paper, the aim was to describe the sociodemographic characteristics and drug abuse patterns of the clients at baseline, i.e. at their first visit to HDI. We found that these clients were aged between 11–65 years at baseline, with the mean age of 24.5 years. They came from various municipalities within Greater Helsinki area including: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Porvoo, Nurmijärvi, Järvenpää, Lohja, Hyvinkää, and Tuusula. However, majority (70%) were from Helsinki municipality. They mostly had elementary education (75%), and were unemployed (57%), with opiates as primary drugs of abuse (30%) and cannabis as secondary drugs (34%). They initiated drug use at young age (range: 5 to 49 years). Daily injection of primary drugs in the past month was common, 13% shared their injecting equipment, and mixing of different types of
drugs was common.

Onyeka IN, Beynon C, Uosukainen H, Korhonen
MJ, Ilomäki J, Bell JS, Paasolainen M, Tasa N, Tiihonen J, Kauhanen J.
Coexisting social conditions and health problems among clients seeking treatment for illicit drug use in Finland: The HUUTI study. BMC Public Health 2013: 13:380.

Summary:
In this paper, we looked at a subset of the clients who sought treatment between 2001 and 2008. The study aims were to identifying social conditions, infectious diseases, and psychological problems coexisting with substance abuse at baseline and the predictive factors for those conditions. We found that 21% were homeless, 54% were unemployed and 7% had experienced threats of violence. Hepatitis C (25%) was more prevalent than other infectious diseases and depressive symptoms (59%) were the most prevalent psychological problems. Clients who were self-referred to treatment were most likely than others to report social problems and psychological problems. Using opiates as primary drugs of abuse was the strongest factor associated with infectious diseases and for reporting a combination of social and health problems.

Uosukainen H, Kauhanen J, Voutilainen S, Föhr J, Paasolainen M, Tiihonen J, Laitinen K, Onyeka IN, Bell JS.
Twelve-year trend in treatment seeking
for buprenorphine abuse in Finland

Drug and Alcohol Dependence 2013; 127(1-3): 207-214.

Summary:
This paper looked at a subset of the clients who reported non-medically prescribed opioid, buprenorphine, as their primary drugs of abuse at baseline. The aim was to examine the trend in characteristics of clients seeking treatment for buprenorphine abuse and compare them to those clients seeking treatment for heroin and amphetamine abuse. We found that the annual proportion of buprenorphine clients increased from 3.0% in 1998 to 38.4% in 2008 and daily abuse (73.8%) and intravenous administration (80.6%) were common. Treatment seeking for heroin abuse declined to approximately 1% of clients annually after 2002. Buprenorphine clients were more likely to be daily users of their primary drug, abuse prescription medications and administer drugs intravenously compared to heroin and amphetamine clients.

Uosukainen H, Kauhanen J, Bell JS, Rönkainen K, Tiihonen J, Föhr J, Onyeka IN, Korhonen MJ.
Mortality among buprenorphine users seeking treatment in Finland
Drug and Alcohol Dependence 2013; 133 : 391– 397.

Summary:
This paper looked at all-cause mortality rates and causes of deaths among the subset of the HUUTI study population who used buprenorphine as their primary drugs of abuse. Sixty-one of 780 (7.8%) clients who sought treatment for buprenorphine abuse died at the end of the follow-up. Drug-related deaths were the most common causes of death among them. Survival rates were similar among buprenorphine and other clients. The SMR was 3.0 for buprenorphine users and excess mortality was highest among women aged 20–29 years, and more pronounced in buprenorphine clients compared to other clients.