Tutkimuksia ja raportteja

Diakonissalaitoksen toimintaan liittyviä tutkimuksia on koottu aihepiireittäin: väitöskirjat, gradut ja opinnäytetyöt, raportit, julkaisut ja artikkelit.

Diakonissalaitoksen piirissä ja tukemana on tehty muun muassa:

• Osa Suomen Akatemian Päihteet ja Addiktio -ohjelman tutkimuksista (2007–2010). HUUTI-tutkimushankkeessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pietarin Pavlovin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa haettiin kuvaa suomalaisten huumausaineiden käytöstä ja seurauksista sekä etsittiin mahdollisia uusia lääkehoitoja riippuvuusongelmiin. Tuloksina syntyi 2 väitöskirjaa ja useita artikkeleita muun muassa American Journal of Psychiatry -journaaliin.

• Syrjäytyneisyyden ja palveluiden vaikuttavuuden tutkimuksia yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, professori Juho Saaren vetämänä.

• Lastensuojelun tutkimuksia, muun muassa Maahanmuuttajataustaiset perheet lastensuojelun asiakkaina (VTT Marja Katisko, julkaistu Diakonia-ammattikorkeakoulun sarjassa C Katsauksia ja aineistoja 25, 2013), Intensiivihoitoon sijoitettujen 7–12-vuotiaiden lasten neurokognitiivinen suoriutuminen vuoden hoitojakson aikana (neuropsykologi Kati Katajamäen lisensiaattityö, 2016).

• Samassa valossa – näyttelijäntyö hoitolaitoskiertueella (Teatterikorkeakoulun tohtorin Jussi Lehtosen tutkinnon käytännöllinen osa, 2010).

• Music Pyschotherapy with Refugee Survivors of Torture (Sami Alanteen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen potilastyöstä tehty Sibelius Akatemian musiikkiterapian väitöskirja, 2010).

Hae julkaisuja. Valitse kaikki kolme kohtaa ja tee sitten haku.
Valitse ensin aihealue
Valitse myös tuotos
Valitse vielä tekijä A-Ö