Tutkimuksia ja raportteja

Helsingissä toimivan Diakonissalaitoksen liittyviä tutkimuksia on koottu aihepiireittäin: väitöskirjat, gradut ja opinnäytetyöt, raportit, julkaisut ja artikkelit.

Diakonissalaitoksen piirissä ja tukemana on tehty muun muassa:

• Osa Suomen Akatemian Päihteet ja Addiktio -ohjelman tutkimuksista (2007–2010). HUUTI-tutkimushankkeessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pietarin Pavlovin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa haettiin kuvaa suomalaisten huumausaineiden käytöstä ja seurauksista sekä etsittiin mahdollisia uusia lääkehoitoja riippuvuusongelmiin. Tuloksina syntyi 2 väitöskirjaa ja useita artikkeleita muun muassa American Journal of Psychiatry -journaaliin.

• Syrjäytyneisyyden ja palveluiden vaikuttavuuden tutkimuksia yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, professori Juho Saaren vetämänä.

• Lastensuojelun tutkimuksia, muun muassa Maahanmuuttajataustaiset perheet lastensuojelun asiakkaina (VTT Marja Katisko, julkaistu Diakonia-ammattikorkeakoulun sarjassa C Katsauksia ja aineistoja 25, 2013), Intensiivihoitoon sijoitettujen 7–12-vuotiaiden lasten neurokognitiivinen suoriutuminen vuoden hoitojakson aikana (neuropsykologi Kati Katajamäen lisensiaattityö, 2016).

• Samassa valossa – näyttelijäntyö hoitolaitoskiertueella (Teatterikorkeakoulun tohtorin Jussi Lehtosen tutkinnon käytännöllinen osa, 2010).

• Music Pyschotherapy with Refugee Survivors of Torture (Sami Alanteen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen potilastyöstä tehty Sibelius Akatemian musiikkiterapian väitöskirja, 2010).

Hae julkaisuja. Valitse kaikki kolme kohtaa ja tee sitten haku.