Stipendit

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Stipendin myöntämisen perusteena on opinnäytetyö, jossa on muun muassa nostettu esille jokin ajassamme unohdettu tai sorrettu ihmisryhmä, joka on avun ja tuen tarpeessa. Stipendi voidaan myöntää myös työlle, joka esittelee uudenlaisia ihmisiä osallistavia ja voimaannuttavia toimintamalleja.