Stipendit

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Stipendin myöntämisen perusteena on opinnäytetyö, jossa on muun muassa nostettu esille jokin ajassamme unohdettu tai sorrettu ihmisryhmä, joka on avun ja tuen tarpeessa. Stipendi voidaan myöntää myös työlle, joka esittelee uudenlaisia ihmisiä osallistavia ja voimaannuttavia toimintamalleja.

D-stipendin saajia

Keväällä 2018 stipendit myönnettiin Marja Ahdille ja Hanna-Maria Leinoselle, sosionomi AMK). Tutustu opinnäytetyöhön Kun ahkerasti yrittää on se mahdollista – Nuoret Vamoksen iltaolkkarin asiakaskehittäjinä

Syksyllä 2017 stipendit myönnettiin Ilona Mäkeläiselle, Bachelor of Social Services, Deacon sekä Sally Suvikkaalle, sosionomi (AMK). Lue lisää