Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen potilaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Moniammatillinen työryhmä tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen arviointijaksoja. Maksuton polikliininen potilastyö keskittyy Helsinkiin ja lähialueille. Potilasohjaus tapahtuu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Palvelut ovat potilaille maksuttomia. Potilaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus jatkuu Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella vuoden 2022 loppuun.

Yhteydenotto 
Mari Tikkanen, projektipäällikkö
puh. 050 314 2013, mari.tikkanen@hdl.fi
Psykotraumatologian keskus

Faksi 09 7750 9216 (Toimisto)

Koulutus

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen työryhmä tarjoaa konsultaatiota ja työnohjausta ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Lisäksi toteutetaan erillisiä kuntien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia sotatraumatisoitumisen tunnistamisesta ja sen hoidosta. Palvelun tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Konsultaatio ja koulutus ovat tilaajalle maksuttomia, mutta kouluttajien mahdollisista matkakustannuksista huolehtii palvelun tilaaja.