Työtä ja toimeentuloa nuorille Itä-Afrikassa

 

Itä-Afrikassa väestö koostuu enimmäkseen nuorista ihmisistä. Useimpien nuorten elämää varjostavat köyhyys ja työttömyys. Etenkin nuoret naiset jäävät miehiä todennäköisemmin työelämän ulkopuolelle. Työtä tekevät nuoretkin ovat suurimmaksi osaksi epävirallisilla työmarkkinoilla, mikä tarkoittaa epävarmoja tuloja ja puutteellisia työolosuhteita, ja pahimmillaan hyväksikäyttöä vailla oikeusturvaa.

Vamos-koulutukseen Somalimaassa osallistuneen Ninon unelma on tulla menestyväksi liikenaiseksi. Hän toivoisi voivansa vaikuttaa maansa kehitykseen ja luoda työpaikkoja muille nuorille. Katso Ninon tarina ylläolevalta videolta.

Tukea elämänhallintaan ja työllistymiseen

Diakonissalaitos on tehnyt pitkään työtä haavoittuvimmassa asemassa elävien nuorten parissa Suomessa. Vamos-mallin avulla monet syrjäytyneet nuoret ovat löytäneet tiensä työelämään ja koulutukseen. Vamos-mallia on nyt menestyksekkäästi sovellettu Somalimaassa ja vastaava työ Etiopiassa on alkanut. Myös Tansaniassa vahvistetaan haavoittuvien nuorten elämänhallintaa ja tuetaan kehitysvammaisten nuorten työllistymistä.

Tutustu Vamos-malliin Vamos-toiminnan omilla sivuilla

Elantoa yrittäjyydestä

Kehittyvissä maissa ei ole kuitenkaan työtä tarjolla kaikille, vaan useat joutuvat hankkimaan toimeentulonsa yrittäjinä. Siksi vahvistamme myös yrittäjyystaitoja erityisesti heikossa asemassa olevissa yhteisöissä. Menestyvä yrittäjä kykenee hankkimaan elinkeinonsa omalla työllään ja joustavasti muuttamaan toimintaansa tilanteiden muuttuessa.

Järjestöjen tukena

Vahvistamme paikallisten kansalaisjärjestöjen osaamista ja kykyä tukea nuoria työllistymisessä ja yrittäjyystaidoissa, jotta ne pystyvät tehostamaan työtään ja tukemaan nuoria pitkällä tähtäimellä.

Ajankohtaista