Vertaisverkko – Nivelvaiheen tukipalvelu lastensuojelun jälkihuollon palveluvalikoimaan

Nuorille valmiuksia pärjätä itsenäisesti ja edetä kohti omia tavoitteita, koulutusta ja työelämää!

Vertaisverkko – Nivelvaiheen tukipalvelu lastensuojelun jälkihuollon palveluvalikoimaan (1.4.2024-30.9.2026) on yksi Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen ESR+ kehittämisrahoituksella toteuttavista hankkeista. Sen toteuttavat yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos Lahti sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Hanke liittyy jälkihuollon uudistamiseen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään!

Lastensuojelun jälkihuollon palveluihin on kohdistunut viimevuosien aikana merkittäviä muutoksia; viimeisimpänä alkuvuodesta 2024 tehty päätös lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskusta 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Arviolta jopa 3000 nuorta siirtyy lakimuutoksen vuoksi pois jälkihuollon palveluista kevään 2024 aikana.

Jälkihuollossa olevat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Jopa 40 % nuorista on koulutuksen, työelämän ja varusmiespalveluksen ulkopuolella eli NEET-tilanteessa. Tarve palveluiden uudistamiselle nuorilähtöiseksi ja tukevaksi kokonaisuudeksi myös jälkihuollosta pois siirtymiseen näkökulmasta onkin suuri.

Vertaisverkko-hankkeessa kehitetään nuorten aikuisten sujuvia palvelupolkuja siirtymävaiheissa lastensuojelusta jälkihuoltoon sekä jälkihuollosta aikuissosiaalityöhön tai muihin nuoren tarvitsemaan palveluun.

Osana kehittämistyötä hankeaikana pilotoidaan ja mallinnetaan yhdessä nuorten sekä palveluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa lastensuojelun palveluvalikoimaa täydentävä vertaisryhmätoiminnan kokonaisuus.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden sekä nuorten kanssa

Uusi toimintamalli

Hankkeessa tapahtuva nuorten ja ammattilaisten yhteiskehittäminen on hyvinvointialueelle uusi toimintamalli. Sen toivotaan lisäävän asiakaskokemuksen hyödyntämistä sekä vahvistavan sosiaalihuollon palveluiden parissa olevien nuorten aikuisten osallisuuden kokemusta.

Hankkeen osatavoitteet liittyvät

  • yhteiskehittämisen rakenteiden luomiseen
  • monitasoisen yhteistyön syventämiseen
  • palveluiden vaikuttavuuteen ja arviointiin

Yhteystiedot

Annika Lindeberg
050 3075712 annika.lindeberg@hdl.fi
Projektipäällikkö, Vamos Lahti

Tanja Sipilä
050 3411380 tanja.sipila@hdl.fi
Hankekoordinaattori, Vamos Lahti

Juho Kuosa
044 4825326 juho.kuosa2@paijatha.fi
Projektisuunnittelija, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

 

Logo.