YTYÄ

Kokonaisvaltaista ja yhteisöllistä tukea yksin maahan tulleille.

Päämääränä on vahvistaa ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, mielenterveyttä ja sosiaalisia suhteita.

Hankkeet toteuttajat ja kohderyhmä

Diakonissalaitos ja Suomen Punainen Risti ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jonka kohderyhmänä on Suomeen alaikäisinä yksintulleet nuoret, heidän perheensä ja lähiyhteisönsä sekä näiden nuorten parissa työskentelevät tahot. Hanke kohdistuu erityisesti itsenäistymisen kynnyksellä ja kotoutumislain mukaisen aikuistumisen tuen piirissä oleviin 17–25 -vuotiaisiin nuoriin.

Hankeaika on 1.4.2024 – 30.9.2026.

 

Hankkeen päämäärä

Tavoitteena on vahvistaa ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, mielenterveyttä ja sosiaalisia suhteita.

Lähtöajatuksena on, että kohderyhmään kuuluvien nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi parantuu, kun heitä kohtaavat tunnistavat paremmin heidän tarpeensa ja osaavat siksi tukea heitä entistä vahvemmin.

Hankkeessa pilotoidaan ja sovitetaan tämän kohderyhmän käyttöön toimintoja, joissa huomioidaan yksilö-, vertaisryhmä- sekä perhe- ja lähiyhteisötyö.

Tavoitteena on tuottaa hankkeen tuloksena yksin alaikäisenä maahan tulleiden kokonaisvaltaisen tuen malli.

Lisätietoa antavat

Hanna Mäkinen
Projektipäällikkö, Diakonissalaitos
hanna.makinen@hdl.fi

Sari Hammar
Palvelualuejohtaja, Diakonissalaitos
sari.hammar@hdl.fi

Anne-Maria Pitkänen
Punainen Risti Nuorten turvatalot
annemaria.pitkanen@punainenristi.fi