Taloustaitojen opetus maksaa itsensä takaisin

12.6.2019

Talous kiinnostaa nuoria, ja he haluavat oppia taloustaitoja koulussa. Tutkimuksen mukaan opit rahankäyttöön periytyvät kotoa, mutta kaikki eivät saa kotoa riittävää mallia oman talouden hoitoon. Talousopetuksen tuominen sinne, missä nuoret jo ovat, eli oppilaitoksiin on kannattavaa, sillä jatkossa oppivelvollisuus kattaa myös toisen asteen koulutuksen. Oma lukunsa ovat kuitenkin ne 61 163 syrjäytynyttä nuorta, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.

 

Näistä kuudesta prosentista elatus- tai oppivelvollisuuden alaisuuteen kuulumattomista nuorista tulisi olla huolissaan. Tutkimusten mukaan pienituloisuus, matala koulutusaste ja nuoruus ovat talousvaikeuksien riskitekijöitä. Tämä kuusi prosenttia kohtaa useimmiten kaikki nämä kriteerit, sillä suurin osa näistä nuorista ponnistelee osaksi yhteiskuntaa peruskoulupohjalta erilaisten tulonsiirtojen tukemana.

Useat tutkimukset osoittavat, että talousopetuksella on vaikutusta.

Hyvät taloustaidot ennakoivat hyvää taloudenhallintaa sekä veloista selviytymistä. Talousopetukseen osallistuminen korreloi tutkimusten mukaan myös taloudellisen käyttäytymisen kanssa. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos -palveluiden sekä Danske Bankin, Nordean ja OP Ryhmän yhteistyössä toteuttaman Taloustaitohankkeen kohderyhmää ovat työn ja koulutuksen ulkopuoliset nuoret.

Vuosittain 250 vapaaehtoista kohtaa noin 1000 syrjään jäänyttä nuorta taloustaitovalmennuksen merkeissä ympäri Suomen. Vaikutukset näkyvät. Selvityksen mukaan muutosta positiiviseen oli erityisesti nuorten asenteessa säästämistä kohtaan, suunnitelmien tekemisessä oman talouden suhteen sekä auttavien tahojen nimeämisessä. Eniten vaikutusta asenteissa ja taloudellisessa käyttäytymisessä oli niillä nuorilla, jotka osallistuivat taloustaitovalmennukseen useamman kerran.

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan velkaneuvontaan satsattu euro maksaa itsensä takaisin sosiaalipalveluissa kahtena eurona.

Kuinkahan moninkertaisesti maksaa itsensä takaisin talousneuvontaan panostettu euro? Taustatekijät taloudellisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin takana ovat moninaiset. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi optimismi ja itsekontrolli. Olisikin kiinnostavaa tutkia, millaisia tuloksia saadaan aikaan, kun taloustaitovalmennus integroidaan sellaiseen toimintoon, joka vahvistaa näitä sekä muita taitoja ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat taloudellisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin taustalla.

Näitä taitoja vahvistaa suurin osa niistä toiminnoista, joihin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sijoittuvat. Taloustaitohankkeessa on todettu, että toimivinta on viedä taloustaitojen opetus osaksi niitä arjen ja elämänhallintaa vahvistavia toimintoja, joihin nuoret ovat jo kiinnittyneet. Oikeaan aikaan annettu talousneuvonta voi parhaimmillaan ehkäistä ongelmien kasautumista ja nuoren päätymistä maksuhäiriömerkintärekisteriin.

Eeva Piha 
Taloustaitohankkeen projektipäällikkö
Vamos ja työllisyys
Helsingin Diakonissalaitos

 

Lähteet

TAT Talous ja nuoret (2019) Opettajien talousosaaminen.

Me-säätiö. Syrjässä-luku 11.4.2019.

LähiTapiola ja Marttaliitto (2016) Taloudellinen käyttäytyminen periytyy.

Joonas Hirvonen (2018) Financial behavior and well-being of young adults: Effects of self-control and optimism.

Peura-Kapanen L. ym (2016) Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit